Partnerstva

MEĐUNARODNI MEDICINSKI UNIVERZITET U BEČU

Međunarodni medicinski univerzitet u Beču je vodeća međunarodna konsultativna grupa za zdravstvene usluge koja pruža rješenja za efikasno upravljanje bolničkim sistemima, transfer znanja i tehnologiija te naučno-istraživačku saradnju.

100% dioničar Medical University of Vienna International, je Medicinski univerzitet u Beču, jedna od najstarijih i najvećih medicinskih ustanova i operater Univerzitetske bolnice Beč (AKH), ​​koja je trenutno na 27. mjestu među vodećim svjetskim bolnicama (Godišnji izvještaj – 2021), (Godišnji izvještaj – 2022), jednom od najnaprednijih evropskih zdravstvenih sistema u pogledu kadra, organizacije i inovacija u pružanju zdravstvenih usluga, a s kojom ostvarujemo blisku saradnju na polju prevencije, dijagnostike i medicinskih tretmana.

Uz sveobuhvatno kliničko upravljanje ASA Bolnicom, Međunarodni medicinski univerzitet u Beču stremi saradnji sa institucijama i njihovim odgovarajućim ministarstvima na implementaciji naučno-istraživačkih projekata te razvojnih projekata u oblasti edukacija i obuka. Vjerujemo da ćemo, na taj način, svim uposlenicima ASA Bolnice pružiti priliku za dalje usavršavanje i stručni napredak.

UNIVERZITET U SARAJEVU

Ponosni smo na činjenicu da je ASA Bolnica dobila podršku mnogih institucija u Bosni i Hercegovini, uključujući i Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu, jer je ocijenjeno da se radi o projektu od velikog značaja za našu zajednicu.

Sporazumom sa Univerzitetom i zajedničkim djelovanjem želimo unaprijediti naučno-istraživačke procese, doprinijeti afirmaciji visokog obrazovanja te intenzivirati saradnju između javnog i privatnog sektora.

Gradeći mostove saradnje i edukacije sa našim univerzitetskim partnerima, želimo razviti i implementirati sveobuhvatne programe edukacije i akademskog usavršavanja svih sadašnjih i budućih uposlenika ASA Bolnice, ali i svih onih koji svojim angažmanom mogu doprinijeti našem primarnom cilju – unapređenju kvaliteta života i zdravstvene njege u BiH.

DEDALUS S.p.A.

ASA Bolnica, kroz partnerski odnos s kompanijom Dedalus, stremi ka digitalizaciji te pružanju efikasnije zdravstvene usluge potpomognute provjerenim, etabliranim i cjelovitim zdravstvenim softverom.

Dedalus je jedna od najvećih globalnih kompanija za zdravstveni softver na svijetu. Fokusiran je na rastuću potražnju za inovativnim i sveobuhvatnim rješenjima za podršku digitalnoj transformaciji zdravstvenog ekosistema. Dedalus pomaže zdravstvenim organizacijama u pružanju novih modela njege i boljih rezultata zdravstvene zaštite.

Dedalusov zdravstveni informacioni sistem trenutno radi u preko 6000 bolnica širom svijeta, u više od 5000 laboratorija i vodi više od 300 miliona kartona pacijenata. Dedalus softver koristi se širom svijeta, upravljajući svake godine sa više od 3 milijarde dijagnostičkih rezultata, opskrbljuje preko 500 miliona stanovnika, 28 miliona bolničkih i 35 miliona hitnih prijema. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti opslužuju više od 120 miliona građana.