Skip to main content
Esmir Kavazovic

Esmir Kavazović, MBA

Član krovne organizacije za Njegu i socijalna pitanja grada Beča i član Udruženja za viši medicinski personal u Republici Austriji.

Radio u više bečkih klinika, uključujući bolnicu "Sveta Elizabeta", na odjeljenjima opće hirurgije, interne medicine i onkologije, kao i u Evangelističkoj bolnici u Beču, na odjeljenjima hirurgije, interne medicine i intenzivne njege.
Duži niz godina  obavljao funkciju menadžera za njegu i direktora sestrinstva u bečkom "Hilfswerku", kao i menadžera i direktora sestrinstva u "Malteser Care" u Beču.
Radio na uspostavljanju kliničkih studija u saradnji sa kompanijom "Hoffmann La Roche" na Univerzitetskoj klinici u Grazu, a zatim i u Beču.

Dugogodišnji član Upravnog odbora organizacije "VAKOE", najstarije austrijske ustanove za osobe sa poteškoćama u razvoju. Publicirao više radova na temu njege i zdravstva (socijalnu studiju "Migracija i zdravlje" sa kolegama u Austriji).

Obrazovanje

Zdravstveni menadžment Univerziteta u Beču (2013)

Socijalni menadzment Univerziteta u Beču (2010)

Srednja medicinska škola Doboj (1984)