Skip to main content
Dalibor Tomić, dr. med.

Dalibor Tomić, dr. med.

Specijalista pedijatrije, subspecijalista neuropedijatrije

Član je Udruženja pedijatara Republike Srpske, član Medicinskog udruženja Republike Srpske. 
Bogato radno iskustvo koje uključuje pozicije doktora medicine i specijaliste pedijatra u Univerzitetskom kliničkom centru u Banjoj Luci, kao i rad u inostranstvu u Saudijskoj Arabiji i Bahreinu. Radio na funkciji specijaliste pedijatra i subspecijaliste neuropedijatrije u American Mission Hospital u Bahreinu. Prethodno je radio kao pedijatrijski neurolog u Khamis Mushayt Maternity and Children Hospital u Saudijskoj Arabiji i kao konsultant za neurofiziologiju i epileptologiju u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjoj Luci.

Pedijatar sa izuzetnim znanjem i vještinama u dijagnostici i liječenju glavobolja, febrilnih napada, sinkope, epilepsije, neuromišićnih bolesti, neurokutanih sindroma, poremećaja pokreta kod djece, cerebralne paralize. Takođe je stručan za izvođenje video-elektroencefalografije (EEG), ultrazvuka mozga, i molekularne dijagnostike, čime osigurava sveobuhvatan pristup zdravstvenoj njezi mladih pacijenata.

Osim što pruža sveobuhvatne dijagnostičke i terapeutske usluge, aktivno učestvuje u edukaciji pedijatrijskih rezidenata i objavljivanju edukativnog sadržaja za stručnjake i roditelje. Pored toga, učestvovao je kao glavni istraživač u kliničkim studijama i volonterskim medicinskim projektima.

Obrazovanje:

  • Subspecijalizacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (2016)
  • Specijalizacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci (2009)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci (2003)