Skip to main content
Prim. Mr. Sc. Adi Mulabdić, dr. med

Prim. Mr. Sc. Adi Mulabdić, dr. med.

Specijalista opće hirurgije, subspecijalista abdominalne hirurgije

Član Udruženja hirurga i Udruženja endoskopskih hirurga BiH.

Dugogodišnje iskustvo iz opće i abdominalne hirurgije, veliki broj otvorenih i laparoskopskih hirurških procedura na jednjaku, želucu, debelom crijevu, pankreasu te hirurgiji male zdjelice. Certificiran za hirurško liječenje upalnih bolesti probavne cijevi. Izveo prve laparoskopske zahvate na jednjaku u BiH, prva minimalno-invazivna ezofagektomija (MIE). Certificiran za hirurgiju jednjaka i želuca, te certificirani laparoskopski hirurg.

U KCU Sarajevo obavljao je dužnost šefa Odjeljenja za abdominalnu onkološku hirurgiju na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju.

Obavljao dužnost kao viši asistent i stručni suradnik na katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Aktivni je učesnik na više od 40 internacionalnih kongresa, konferencija, workshopova i simpozija.Autor na 10 i koautor na 25 objavljenih radova.

Dodatnu edukaciju proveo u centrima Ljubljana, Zagreb, Beograd, Rim, Bukurešt, Istanbul.


Obrazovanje i stručno usavršavanje

  • Doktorat: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (u toku)
  • Magistar medicinskih nauka: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2016)
  • Subspecijalizacija: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (2016)
  • Specijalizacija: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (2011)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2004)