Skip to main content
Azur Tulumovic

Doc. Dr. Azur Tulumović, dr. med.

Specijalista ginekologije i akušerstva

Član je Udruženja ginekologa i perinatologa Tuzlanskog kantona, kao i Udruženja endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine i Hrvatske lijeničničke komore. 
Tokom specijalizantskog staža boravio  u Općoj bolnici Buffalo u državi New York, SAD, gdje je proveo šest mjeseci. Šest mjeseci provodi i u Općoj bolnici "Sveti Duh" u Zagrebu, gdje stiče vještine za samostalno izvođenje endoskopskih procedura (histeroskopskih i laparoskopskih) u ginekologiji. Radio kao konsultant u Muhayil General Hospital, Muhayil, Kraljevina Saudijska Arabija (2019-2021), a zatim u Mother and Child Hospital, Sakaka, Kraljevina Saudijska Arabija (2022-2023).

U periodu od maja do novembra 2005. godine boravio u Hôpital Civil, Univerzitet u Strasbourgu, na klinici za ginekologiju, opstetriciju i senologiju, pod mentorstvom profesora J. Philippe Brettesa. Aktivno učestvuje u istraživačkom projektu o nastanku endometrijalnog karcinoma nakon primjene tamoksifena u tretmanu karcinoma dojke.
Do sada je objavio ili javno prezentirao na domaćim i međunarodnim kongresima 14 autorskih i koautorskih radova.

“Brinemo o očuvanju zdravlja žena i pružanju podrške tokom trudnoće i porođaja”

Obrazovanje

  • Doktorat: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli ( 2006)
  • Magistar medicinskih nauka: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (2001)
  • Specijalizacija: Klinički centar Univerziteta u Tuzli (2002)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (1995)