Skip to main content
Aleksandar Vujadinovic

Doc. Dr. Sc. Aleksandar Vujadinović, dr. med. 

Specijalista ortopedije

Član je Udruženja ortopeda i traumatologa u BiH i član Udruženja AO Spine International.
Iskusan hirurg sa više od 3.000 do sada izvedenih operacija. Više od 20 godina rada kao specijalista ortoped sa posebnim interesovanjem za operacije kičme. Kao redovan učesnik ili pozvani predavač na međunarodnim simpozijima, prati najnovije tehnologije i inovacije u hirurgiji kičme. Njegovo obrazovanje i radno iskustvo na Zapadu uključuju rezidenciju na UCLA u Los Angelesu, kao i fellowship programe za hirurgiju kičme u Švicarskoj (6 sedmica) i Francuskoj (1 godina, AFSA). Sa bogatim iskustvom u endoprotezi kuka i koljena, kao i u drugim traumatskim i netraumatskim stanjima mišićno-koštanog sistema, ističe se kao stručnjak u svom polju.

"Muskuloskeletno zdravlje je temelj pokretljivosti i vitalnosti“.                 
                                              
Obrazovanje i stručno usavršavanje

  • Doktorat: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (2014)
  • Subspecijalizacija: Kanton Spittal, Saint Gallen, Švicarska (2008) i Civilna bolnica, Univerzitet u Strasbourgu, Francuska, Strasbourg (2010)
  • Magistar medicinskih nauka: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (2007)
  • Specijalizacija: UCLA - Univerzitet u Kaliforniji, Los Angeles, Los Angeles, SAD (1997)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (1994)