Skip to main content
Nenad Vanis

Prof. Dr. Nenad Vanis, dr. med. FASGE

Specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatologije

Specijalista interne medicine i subspecijalista gastroenterolog i hepatolog sa 32 godine iskustva rada sa pacijentima.

Rođen u Londonu (Velika Britanija), a u Sarajevu je završio osnovnu i srednju školu, te diplomirao (1991), magistrirao (2001) i doktorirao (2007) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Od 1992 do 1995 godine stekao veliko iskustvo kao vojni ljekar. Od 1994. radi na Klinici za gastroenterohepatologiju, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, gdje završava specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz gastroenterologije. Od 2001. godine radi kao nastavnik na Medicinskom fakultetu, a od 2014. godine kao vanredni profesor na Katedri za internu medicinu i kliničku propedeutiku, te kao predavač tokom izvođenja postdiplomske nastave i doktorskog studija. Od 2016. godine radi kao stariji konsultant gastroenterolog u Kraljevini Bahrein, a 2020. godine postaje počasni član Američkog društva za gastrointestinalnu endoskopiju (FASGE – Američki 
gastroenterolog).

Završio je više medicinskih postdiplomskih i drugih oblika treninga: napredni postdiplomski kursevi iz endoskopije, rutinskog i endoskopskog ultrazvuka, edukacija Svjetskog gastroenterološkog udruženja (WGO) za trening trenera iz gastroenterologije, brojne edukacije iz oblasti endoskopije, gastroenterologije, hepatologije, ultrazvuka, onkologije, gastrointestinalne hirurgije i kliničke ishrane kao i napredne kardijalne reanimacije (ACLS) u organizaciji Američkog kardiološkog udruženja.

U KCU Sarajevo obavljao je dužnost šefa Odjeljenja za dijagnostičku i interventnu endoskopiju, šefa Internističke intenzivne terapije, savjetnika generalnog direktora za medicinska pitanja, šefa Instituta za gastroenterologiju i hepatologiju. Od 2018 do 2021 godine je medicinski direktor „Middle East Hospital“ u Kraljevini Bahrein.

Takođe je završio: naprednu edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta (nivo SHCE – 3) kao i menadžment javnih institucija u zdravstvenom sistemu (Ekonomski fakultet Sarajevo), Projekat finansiranje zdravstvene zaštite u BiH – DRG sistem, Projekat reforma visokog obrazovanja u BiH (GOPA) koji je podržala Evropska unija, edukaciju iz kvaliteta i akreditacije u zdravstvu u FBiH (AKAZ), trening za glavnog istraživača kliničkih studija (GCP), trening prve kategorije koordinatora za transplanatciju organa (Eurotransplant), edukaciju iz telemedicine – TEMPUS program (Univerzitet u Sarajevu).

Objavio je 52 rada (prvi, drugi ili treći autor) koji su u cijelosti objavljeni u internacionalnim priznatim časopisima (SCI lista za naučni rad). Autor je više od 100 radova, publikacija i sažetaka objavljenih u časopisima koji ne/slijede relevantu internacionalnu bazu podataka, te 15 poglavlja u pet univerzitetskih knjiga, koautor je u dvije monografije, kao i dva medicinska vodiča (Ministarstvo zdravlja Kantona Sarajevo). Samostalni autor je Univerzitetskog udžbenika „Simptomi u gastroentrologiji“ (izdavač Bybook – 2022).

Aktivni je učesnik na više od 100 internacionalnih kongresa, konferencija, workshopova i simpozija. Bio je voditelj projekta "Prevencija kolorektalnog karcinoma u Federaciji Bosne i Hercegovine kod 70.000 osoba" (Vlada FBiH), projekta kliničke prehrane u Kantonu Sarajevo (ZZO Kantona Sarajevo), te član više domaćih i internacionalnih projekata koji su se bavili ispitivanjem lijekova i koje je 
odobrio Etički komitet FBiH.

Član je Američkog udruženja za gastrointestinalu endoskopiju (ASGE), Evropskih udruženja  gastroenterologa (UEG, ESGE, ESBGH), Evropskog udruženja za kliničku prehranu (ESPEN), Udruženja gastroenterologa BiH i Udruženja za kliničku prehranu u BiH.

Trenutno je predsjednik Endoskopske sekcije Udruženja gastroenterologa BiH, predsjednik Udruženja ljekara za kliničku prehranu u BiH, te član BiH u Upravnom odboru Evropskog udruženja gastroenterologa i hepatologa (ESBGH) i Mediteranskog udruženja za borbu protiv karcinoma (MTCC). Bio je u Upravnom odboru (2001 – 2015) Evropskog udruženja za kliničku prehranu (ESPEN) i član (2014 – 2017) Naučnog komiteta Svjetskog gastroenterološkog društva (WGO).

Trenutno je angažovan na izradi Evropskog gastroenterološkog curriculuma (ESBGH) i Evropskog vodića za vještačku inteligenciju u gastroenterologiji (ESGE).


Obrazovanje

  • Doktorat: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2007)
  • Magistar medicinskih nauka: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2001)
  • Specijalizacija: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (1997)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (1992)