Skip to main content
Nedzad Kadric

Prof. Dr. Nedžad Kadrić, dr. med.

Specijalista opšte hirurgije i subspecijalista kardiohirurgije

Član Evropskog udruženja endoskopskih hirurga (EAES) i Udruženja hirurga Federacije Bosne i Hercegovine.

Samostalno i u timu izvodi hirurške procedure iz abdominalne i opće hirurgije, te hepatobilijarne i laparoskopske hirurgije, kao i kardiohirurgije i hirurgije jetre.
Radeći na Klinikama širom Evrope, stekao je znanja iz područja transplantacije jetre (AKH, Beč - Austrija), transplantacije i kardiotorakalne hirurgije (AKH, Beč - Austrija) i laparoskopske hirurgije (IRCAD/EITS, Strasbourg - Francuska). Dobitnik je nagrade za prezentirane radove "Metastaza malignog melanoma u portalnoj jetri".
Na Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla bio dio tima koji je radio prvu transplantaciju jetre u BiH, i to u matičnoj Tuzli 2006. godine. Na Klinici za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla bio dio tima koji je radio prvu laparoskopsku nefrektomiju u BiH.

“Vaše zdravlje kod nas je u sigurnim rukama i na prvome mjestu, od preoperativne pripreme do konačnoga rezultata”.

Obrazovanje

  • Subspecijalizacija: Klinički centarUniverziteta u Tuzli (2011)
  • Doktorat: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (2007)
  • Magistar medicinskih nauka: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (2003)
  • Specijalizacija: Klinički centar Univerziteta u Tuzli (1998)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (1994)