Skip to main content
Sejla Sehovic

Mr. Sc. Šejla Šehović, dr. med.

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog

Član Američkog Udruženja internista, član Evropskog kardiološkog društva i Udruženja kardiologa u BiH. 
Nakon završenog Medicinskog fakulteta obavila klinički staž u Parizu u L’ Hopital Saint Joseph”. Uslijedila je subspecijalizacija iz kliničke kardiologije na UKC CHUV Lausanne u Švicarskoj, zatim višemjesečni ACP internacionalni Fellowship/subspecijalizacija iz naprednih ehokardiografskih metoda na Cleveland Clinic Heart Center, Ohio, SAD. U Opštoj bolnici Beč- AKH, educirana je iz kliničke kardiologije i ehokardiografije. 

Radila na prestižnim klinikama kao Univerzitetska Klinika za kardiohirurgiju Charite u Berlinu, te Univerzitetskoj bolnici u Dizeldorfu, na Odjeljenju za transplantaciju srca i LVAD pacijente i time stekla iskustvo u liječenju pacijenata sa zatajenjem srca, transplantiranih pacijenata i pacijenata sa mehaničkom potporom srca/LVAD. Bavi se najsloženijim ehokardiografskim slučajevima osobito u području srčanih zalistaka, a njen radni i istrazivački interes uključuje: koronarnu vaskularnu disfunkciju, neobstruktivnu koronarnu bolest, napredni neinvazivni kardiovaskularni imaging i kardiološku prevenciju. Dugogodišnjim radom na Kardiohirurgiji u BiH i Njemačkoj razvila je ekspertizu u liječenju pacijenata prije i nakon kardiohirurških operacija. Kardiolog je sa velikim iskustvom u području kliničke kardiologije i kardiovaskularne dijagnostike.

Posjeduje certifikate za sve napredne ehokardiografske metode koje radi: Transtorakalni Uz srca, transezofagealni ehokardiografija, Dopler karotida, strain rate/speckle tracking, utvrđivanje disinhronije, 3D/4D itd, koje sa velikom preciznošću pomažu u otkrivanju popuštanja srca, bolesti zalistaka i oboljenja krvnih žila srca.

Jedini je dobitnik stipendije Švicarske Vlade iz područja medicine, za subspecijalizaciju iz kliničke kardiologije pod vodstvom mentora iz Kardiologije, profesora Kappenbergera. Jedan je od pet dobitnika, iz cijelog svijeta, Internacionalnog Fellowship-a Američkog udruženja internista, kao do tada najmlađi selektirani specijalista internista za subspecijalizaciju iz kardiologije, naprednih imaging metoda, pod vodstvom mentora šefa Odjeljenja kardiologije, Cleveland Clinic Heart Center, profesora Erika Topola i profesora Maria Garcia.  Publicirala je stručne radove u inostranstvu i dobitnik je granta WCC na Svjetskom kardiološkom kongresu u Dubaiju za svoj istrazivački rad.

Obrazovanje

  • Doktorat: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (u toku)
  • Magistar medicinskih nauka: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2009)
  • Fellowship/Subspecijalizacija: Cleveland Clinic Heart Center, Ohio, SAD (2006)
  • Fellowship/Subspecijalizacija: Univerzitetska bolnica u Lausanne - CHUV, Lausanne, Švicarska (2001)
  • Specijalizacija: Klinički centar Univerziteta u Tuzli (2005)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (1996)