Skip to main content
Dr Vahidin Katica

Prim. Dr. Sc. Vahidin Katica, dr. med.

Specijalista ginekologije i akušerstva

Istaknuti stručnjak u područjima  medicine i ekonomije sa bogatim akademskim i profesionalnim iskustvom. 

Njegov profesionalni angažman uključuje rad u KRKA Novo Mesto d.d. kao stručni saradnik, te bogato iskustvo na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCUS, gdje je specijalizirao ginekologiju i akušerstvo, te subspecijalizirao uroginekologiju. Od 2021. godine obavlja funkciju šefa porođajnih sala, odjela puerperija i neonatologije na istoj klinici. 

Njegova stručna usavršavanja obuhvataju edukacije iz različitih područja medicine, uključujući laparoskopiju, histeroskopiju, infektivne bolesti u ginekologiji, te primjenu ultrazvuka. Redovno sudjeluje na međunarodnim kongresima i simpozijima, gdje je predstavio svoja istraživanja i inovacije u ginekologiji i akušerstvu.

Pored medicinskih i ekonomskih postignuća, ističe se kao lider u zdravstvenom menadžmentu, s posebnim fokusom na kontrolu kvalitete u zdravstvu. Njegov doprinos medicinskoj zajednici prepoznat je i kroz priznanja poput titule primarijusa, dodijeljene od strane Federalnog ministarstva zdravstva BiH 2022. godine.

Kroz svoj rad nastavlja unapređivati medicinsku praksu i zdravstvenu administraciju, te aktivno doprinosi razvoju i implementaciji visokih standarda u zdravstvenim institucijama.

Obrazovanje i stručno usavršavanje

  • Primarijus: Federalno Ministarstvo zdravstva BIH (2022)
  • Doktorat: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2016)
  • Magistar medicinskih nauka: Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci (2012)
  • Specijalizacija: Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (2011)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2004)