Skip to main content
Snežana Brđanović

Prim. Mr. Sc. Snežana Brđanović, dr.med.

Specijalista interne medicine, 
subspecijalista kardiolog i subspecijalista reumatolog

Član Ljekarske komore Kantona Sarajevo, Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine, član Evropskog udruženja kardiologa ESC. 
U toku i nakon specijalizacije obučavana u oblasti TTE ehokardiografije, ergometrije, scintigrafie srca, holter monitoringa.
Aktivno učestvovala na više od stotinu kongresa, workshop-a i simpozija u BiH i inostranstvu.                    U Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, radila kao specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog i subspecijalista reumatolog, te obnašala fukciju Šefa odjeljanja Postintenzivne njege koronarnih bolesnika. 
Autor i koautor velikog broja radova, publikacija, sažetaka iz oblasti kardiologije (ishemične bolesti srca, arterijske hipertenzije), ergometrije i  ehokardiografije, uz prezentacije na domaćim i međunarodnim kongresima. Koautor u dvije knjige o kardiologiji.

Obrazovanje

  • Naziv Primarijus (2012)
  • Subspecijalizacija iz Kardiologije (2014)
  • Subspecijalizacija iz Reumatologije (2008)
  • Magistar medicinskih nauka: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2008) 
  • Specijalizacija: Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu (1999)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (1988)