Skip to main content
Tatjana Jovičić, dr. med.

Tatjana Jovičić, dr. med.

Specijalista pedijatrije

Bogato radno iskustvo koje uključuje rad u zdravstvenim ustanovama Bosne i Hercegovine ( JZU Bolnica Istočno Sarajevo, domovi zdravlja u Republici Srpskoj, OB "Prim Dr Abdulah Nakaš"),  na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou kao stalno zaposleni doktor medicine ( hirurgija, intenzivna njega), kao  specijalista za dječije bolesti i  kao konsultant za pedijatriju za primarni  i sekundarni zdravstveni nivo.
Jedan  od osnivača pedijatrijskog odjela sa nenatologijom u  JZU Bolnica Istočno Sarajevo, kao i u OB “Prim Dr Abdulah Nakaš”.  

Na odjeljenjima  Pedijatrije – to su usluge sekundarnog nivoa pedijatrije  u specijalističkoj ambulanti, kao i hospitalizovanoj djeci uzrasta  od 0 -18 godina ( rad u specijalističkoj ambulanti, prijem pacijenata  na odjeljenje, samostalno planiranje dijagnostičkih procedura  i terapije,  vođenje vizite,  nadzor  tokom liječenja pacijenata, vođenje medicinske dokumentacije, konsultativni i konzilijarni pregledi pacijenata na drugim odjeljenjima, saglasnosti za operativne zahvate, učestvovanje na  ljekarskim sastancima , informisanje porodice pacijenata itd ).
 

Na Neonatološkom odjelu –   svakodnevan rad sa  bolesnom novorođenom i prevremeno rođenom djecom , od 34NG do kraja neonatalnog perioda po tipu standardne njege, reanimacija, rad sa inkubatorima, samostalno planiranje dijagnostičkih procedura i terapije, nadzor i praćenje kliničkog toka, vođenje medicinske dokumentacije, informacije porodici itd.
 

U  Porodilištima -  prisustvuje prirodnim porodima  i carskim rezovima,  vrši reanimaciju neonatusa, trijažu bolesne novorođenčadi , te brine o zdravoj novorođenčadi  do otpusta iz Porodilišta, kada se radi vakcinacija novorođenčadi, screening sluha i  metaboličkih bolesti. Sva Porodilišta su radila po programu "Baby frendly".
Konsultativno specijalističke usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - ambulantni pregledi bolesne djece od 0 -18 god, ordiniranje terapije , kontrolni specijalistički pregledi , procjena i upućivanje djeteta na hospitalni tretman, vakcinacija djece od 0-6 godina prema kalendaru , preventivni i sistematski pregledi, pregledi i praćenje novorođenčadi, izdavanje specijalističkih uvjerenja za kolektiv, izdavanje specijalističkih nalaza djeci sa posebnim potrebama za kategorizaciju itd).  
 

2009/10.god  bila na edukaciji  iz Neonatologije, Klinički Centar Univeziteta Sarajevo, Klinika za dječije bolesti, Neonatologija (jednogodišnja edukacija iz Neonatologije  po programu za subspecijalizaciju: Intenzivna njega i terapija, standardna njega i terapija, dječija radiologija, dječija ortopedija, dječija hirurgija).   
Tokom radnog vijeka  obavljala edukaciju mlađih kolega, specijalizanata pedijatrije i drugih specijalističkih grana, bila  i asistent u nastavi za studente medicine na Sarajevo School of Science and Technology ( STT).                                                                

Obrazovanje:

  • Specijalizacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (2000)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (1991)