Skip to main content
Prim. Zlatko Kalabic

Prim. Zlatko Kalabić, dr. med.

Specijalista neuropsihijatrije

Član udruženja psihijatara Bosne i Hercegovine i član ljekarske komore Tuzlanskog kantona.
Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, stekavši titulu doktora opće medicine. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije  obavio na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli 2006. godine.
Radio na različitim pozicijama unutar Doma zdravlja, uključujući službu kućnog liječenja, hitnu medicinsku pomoć i službu porodične medicine. Od 2006. do 2015. godine, bio je neuropsihijatar u Centru za mentalno zdravlje, gdje je promovisao mentalno zdravlje pojedinaca, grupa i zajednice. Od 2015-2023 godine Šef Centra za mentalno zdravlje JZNU Dom zdravlja Tuzla.  2023-2024 godine pomoćnik direktora za medicinske poslove JZNU Dom zdravlja Tuzla. 

Završene edukacija za  kognitivno-bihevioralnog psihoterapeuta, programa pripremna izobrazba iz grupne analize "Uvod u psihoanalizu", trening "Community Mental Health Center", edukacija "NEI - Neuroemocionalna integracija", te treninzi o terapiji s veteranima, nenasilnoj komunikaciji i voditelj tretmana za psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u porodici.

Prisustvovao na edukacijima  multidisciplinarnih timova iz koordinirane brige u oblasti mentalnog zdravlja, te kontinuirano se profesionalno educira iz zdravstvenog menadžmenta. Posjeduje certifikate iz područja sistema poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu, te je završio obuku za vanjskog ocjenjivača zdravstvenih ustanova.  Aktivan učesnik  u projektu mentalnog zdravlja u BiH.

Obrazovanje

  • Primarijus: Federalno ministarstvo zdravstva (2018)
  • Specijalizacija: Klinički centar Univerziteta u Tuzli (2006)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli (1996)