Skip to main content

Sinergije i partnerstva

Kroz uspostavljena stručna partnerstva sa vodećim inostranim zdravstvenim institutima u Evropi i svijetu, omogućujemo našim pacijentima pristup tretmanima i dijagnostici visoke kompleksnosti.ASA Grupacija podržava sinergije među kompanijama unutar nje, kako bi stvorila snažnu mrežu, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i kontinuiranog rasta.

Partneri

Međunarodni medicinski univerzitet u Beču je vodeća međunarodna konsultativna grupa za zdravstvene usluge koja pruža rješenja za efikasno upravljanje bolničkim sistemima, transfer znanja i tehnologiija te naučno-istraživačku saradnju.

100% dioničar Medical University of Vienna International, je Medicinski univerzitet u Beču, jedna od najstarijih i najvećih medicinskih ustanova i operater Univerzitetske bolnice Beč (AKH), ​​koja je trenutno na 27. mjestu među vodećim svjetskim bolnicama ,jednom od najnaprednijih evropskih zdravstvenih sistema u pogledu kadra, organizacije i inovacija u pružanju zdravstvenih usluga, a s kojom ostvarujemo blisku saradnju na
polju prevencije, dijagnostike i medicinskih tretmana.

Uz sveobuhvatno kliničko upravljanje ASA Bolnicom, Međunarodni medicinski univerzitet u Beču stremi saradnji sa institucijama i njihovim odgovarajućim ministarstvima na implementaciji naučno-istraživačkih projekata te razvojnih projekata u oblasti edukacija i obuka. Vjerujemo da ćemo, na taj način, svim uposlenicima ASA Bolnice pružiti priliku za dalje usavršavanje i stručni napredak.

Pročitaj više

Ponosni smo na činjenicu da je ASA Bolnica dobila podršku mnogih institucija u Bosni i Hercegovini, uključujući i Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu, jer je ocijenjeno da se radi o projektu od velikog značaja za našu zajednicu.

Sporazumom sa Univerzitetom i zajedničkim djelovanjem želimo unaprijediti naučno- istraživačke procese, doprinijeti afirmaciji visokog obrazovanja te intenzivirati saradnju između javnog i privatnog sektora.

Gradeći mostove saradnje i edukacije sa našim univerzitetskim partnerima, želimo razviti i implementirati sveobuhvatne programe edukacije i akademskog usavršavanja svih sadašnjih i budućih uposlenika ASA Bolnice, ali i svih onih koji svojim angažmanom mogu doprinijeti našem primarnom cilju – unapređenju kvaliteta života i zdravstvene njege u BiH.

Pročitaj više

U akademskoj 2014/2015. godini Fakultet nauke i tehnologije Univerziteta u Sarajevu uveo je novi dvanaestsemestralni (šestogodišnji) studijski program doktora medicine na engleskom jeziku. Diplomci dobijaju diplomu doktora medicine (MD).

Postavši regionalno konkurentan od samog početka, SSST Department of Medicine može se pohvaliti najsavremenijim laboratorijama, opremom i softverom, zajedno sa visokokvalificiranim i kvalifikovanim profesorima i instruktorima.

Kroz saradnju sa našim univerzitetskim partnerima I aktivnostima ASA Instituta razvijamo i implementiramo sveobuhvatne programe edukacije i akademskog usavršavanja svih interesnih grupa okupljenih u našoj zajedničkoj misiji – unapređenju kvaliteta života i zdravstvene njege u BiH

Pročitaj više

Sinergije

Poliklinika Eurofarm Centar sa svojim podružnicama posluje na 9 lokacija (laboratorije i poliklinike) i na taj način dostupna je pacijentima širom Bosne i Hercegovine. Osim lokacija širom Bosne i Hercegovine, Eurofarm ima mogućnost realizacije transfera pacijenata na dijagnostičke preglede usklađene sa terminima pregleda - po principu od adrese do poliklinike i nazad.

Eurofarm pruža sveobuhvatan portofolio usluga vanbolničke zdravstvene zaštite kroz širok spektar medicinskih specijalnosti i široku ponudu usluga medicine rada.

Sinergijsko djelovanje ogleda se u ponudi sveobuhvatne bolničke usluge svim pacijentima Eurofarma kojima je ista potrebna u jednom za njih poznatom i prijateljskom okruženju na koje su navikli.

Pročitaj više

Kao najveća domaća osiguravajuća kuća ASA CENTRAL osiguranje d.d., brine o klijentima, zaposlenicima i partnerima i pruža najviši nivo sigurnosti, povjerenja i zadovoljstva..

S više od 500 zaposlenih, 121 poslovnicom u 5 prodajnih regija, preko 60 modernih stanica tehničkog pregleda, dostupnost putem online servisa i strateški važnim sjedištima u Sarajevu i Ljubuškom, Društvo ASA CENTRAL osiguranje d.d. ima veliku rasprostranjenost, i nudi širok spektar proizvoda usklađen sa potrebama i željama klijenata u cilju najbolje zaštite svojih osiguranika.

Stvarajući sinergiju između ASA kompanija, posvećeni smo ispunjavanju potreba korisnika naših usluga nudeći im efikasna i sveobuhvatna rješenja. Ovu težnju podcrtava i buduće partnerstvo između ASA Osiguranja, ASA Bolnice i Eurofarma, u cilju pružanja integrisane i kvalitetne njege za pacijente.

Pročitaj više

ASA Banka je najveća domaća banka sa preko jedne milijarde aktive i širokom mrežom poslovnica, klijenata i partnera u cijeloj FBiH. Nastala kao rezultat kontinuiranog ulaganja, ASA Banka se posljednjom akvizicijom Sberbank BH pozicionirala se kao jedna od vodećih banaka na tržištu.

Kroz svoju misiju i viziju, ASA Banka šalje poruku pripadnosti jakom poslovnom sistemu, te kao siguran oslonac i partner u poslovanju, pokazuje opredijeljenost za podršku razvoju privrede i kompletnog bh. društva. Kroz jaku prodajnu mrežu, inovativan i jedinstven pristup ASA Banka brzo i efikasno rješava sve zahtjeve i potrebe klijenata, gradeći dugoročno partnerstvo.

Pročitaj više

Fondacija Hastor je dobrotvorna, neprofitna organizacija osnovana 2006 godine kako bi podržala obrazovanje kao jedan od glavnih stubova razvoja zemlje. Osnovni cilj Fondacije Hastor je podržati mlađe
generacije kroz stipendije, obrazovne programe i programe volontiranja. Fondacija Hastor posvećena je darovitoj djeci i mladima, ali prvenstveno pruža priliku djeci koja su marginalizirana zbog teškog socio- ekonomskog statusa.

Radujemo se sinergiji sa Fondacijom Hastor, neiscrpnom izvoru mladih talentovanih studenata i učenika koji će priliku za svoje stručno usavršavanje, naučno-istraživački rad i edukaciju naći u ASA Bolnici.

Pročitaj više

Novoosnovani ASA Institut teži da postane lider u unapređenju zdravstvene industrije zasnovane na znanju, pružajući najsavremenija rješenja i podstičući suradnju između industrije, akademske zajednice, privatnog i javnog sektora i vlade u korist cijele zajednice.Posvećeni su inspiriranju boljeg zdravlja naše lokalne zajednice i transformaciji liječenja i brige o ljudima koji žive sa uobičajenim zdravstvenim stanjima i bolestima.

Pruža usluge istraživanja i razvoja, kako bi poboljšao zdravlje zajednice postavljanjem standarda izvrsnosti u medicinskom obrazovanju, istraživanju i kliničkoj njezi, kako bi promovirao napredak zdravlja i tehnologije u korist lokalne zajednice kroz različite lokalne i EU projekte

Pročitaj više

Pouzdani partner za IT, HR, kvalitetu i sigurnost, 3D modeliranje, razvoj medicinskih programa i planiranje bolnica u sektoru zdravstva. Njihovo opredjeljenje za kvalitetu očigledno je u njihovom poslovnom pristupu, od ponuda proizvoda do korisničke usluge. Daju prednost nabavci naprednih medicinskih proizvoda po konkurentnim cijenama, olakšavajući pružanje ekonomičnih zdravstvenih usluga.

Uviđajući potrebu za pouzdanim i efikasnim uslugama u zdravstvu, ASA Meditech posvećena je pravovremenom i preciznom ispunjavanju narudžbi od strane njihovih iskusnih stručnjaka.

Pročitaj više