Skip to main content
Selma Vanis Vatrenjak

Dr. Sc. Selma Vanis Vatrenjak, dr. med.

Specijalista anesteziologije i reanimatologije, subspecijalista pedijatrijski anesteziolog

Članica Udruženja anesteziologa BiH, članica Udruženja za terapiju bola, učesnica na velikom broju seminara i kongresa u BiH i inostranstvu. Edukacije iz oblasti anestezije i pedijatrijske anestezije u zemljama regije i Austriji (University Hospital Graz). 

Specijalizirala anesteziju i reanimaciju, subspecijalizirala pedijatrijsku i neonatalnu anesteziju, te magistrirala i doktorirala. Posjeduje diplomu Menadžera u zdravstvu, koju je stekla na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 

U periodu od 2016 do 2020. radila u Kraljevini Bahrain, kao šefica Klinike za anesteziju i intenzivnu medicinu u Middle East Hospital. 

“Primjena anestezije u svim dijagnostičkim i terapijskim ambulantnim i bolničkim procedurama omogućava prepoznavanje ASA Bolnice kao "Bolnica bez bola“.

Obrazovanje

  • Doktorat: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu ( 2015)
  • Subspecijalizacija: Klinika za anesteziju i reanimaciju Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (2015)
  • Magistar medicinskih nauka: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2010)
  • Specijalizacija: Klinički centar Univerziteta  u Sarajevu (1998)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (1992)