Centar anestezije, reanimacije i intenzivne terapije

Usluge terapije bola, anestezije za opštu hirurgiju i ostala odjeljenja te jedinice intenzivne njege i terapije zadaci su čijim će se uspješnim rješavanjem baviti ovaj Centar.

Centar će blisko sarađivati sa ostalim odjelima te nuditi bezbolne dijagnostičke i terapijske usluge upotrebom savremene anesteziološke tehnologije, praćenjem i pomaganjem rada organa (neinvazivna i invazivna ventilacija), bronhoskopijom i dilatativnom traheotomijom, citratnom dijalizom, i sl.

Spektar usluga

 • Anestezija
 • Upravljanje disajnim putevima
 • Anestezija kod pacijenata svih uzrasta (čak i u slučaju teških prethodnih bolesti)
 • Regionalna anestezija podržana ultrazvukom
 • Kombinovana anestezija
 • Intenzivna hirurška njega
 • Specijalna ventilaciona terapija
 • Nadomjesna terapija bubrega i jetre
 • Diferencirana ventilacijska terapija
 • Fokus na intenzivnu medicinu: pacijenti sa višestrukim povredama, kraniocerebralne traume, pacijenti abdominalne i vaskularne hirurgije, sepsa
 • Hitna medicinska pomoć
 • Ambulantna anestezija
 • Terapija bola