Pedijatrija

Centar za opštu pedijatriju nudi savremene procedure liječenja adolescenata i djece. Među pedijatrijskim podspecijalnostima bit će opća interna medicina, gastroenterologija, hematologija i imunologija. U disciplini pulmologije, alergologije i cistične fibroze pedijatrijski pulmolozi će vršiti pregled i liječenje plućnih bolesti. Infektologija, nefrologija, endokrinologija, metabolički poremećaji su druga područja dječjih bolesti među kojima će najistaknutiji biti dijabetes kao medicinska oblast.

Spektar usluga

  • Jednostavna upala pluća i veliki kašalj
  • Astma i bronhiolitis
  • Bolesti krvi i krvotvornih organa
  • Adenoidi i krajnici

Dodatne usluge

  • Ultrazvučna laboratorija
  • Endoskopska dijagnostika gutanja
  • Dnevna bolnica
  • Hitna pomoć