Kardiologija

Centar za kardiologiju pruža niz dijagnostičkih i terapijskih tretmana za bolesti srca i krvnih žila. Odjel nudi 24-satnu hitnu službu i tretman putem interventnih koronarnih procedura kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom. Pruža se čitav spektar kardioloških dijagnostičkih i terapijskih procedura.

Spektar usluga:

 • 24-satni dežurni tim za srčane intervencije
 • Invazivna kardiološka dijagnostika
 • Ugradnja stenta
 • Ugradnja pacemakera
 • Internistička i kardiološka intenzivna njega

Dodatne usluge:

 • Telemedicinska njega
 • Preventivni pregled srca
 • Ehokardiografija uključujući transezofagealni ultrazvuk TEE, 3-D ehokardiografija, stres ehokardiografija
 • Holter studije (24-satno snimanje krvnog pritiska ili EKG-a)
 • Magnetna rezonanca srca (MRI) i stres MRI
 • Kompjuterizovana tomografija srca (MSCT)
 • Angiologija
 • Color Doppler ultrazvuk