“Zdravstvo kao investicija” rješenja za bolje i brže usluge pacijentima

Forum “Zdravstvo kao investicija” u organizaciji Američke trgovačke komore (AmCham), Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH (UIPL) i IQVIA-e.

Novi načini finansiranja zdravstva, jačanje privatnog i javnog partnerstva te neophodnost digitalizacije zdravstvenog sektora, agende su koje bi se prioritetno trebale naći na dnevnom redu relevantnih donositelja odluka u BiH, kako bi se uspostavio funkcionalaniji i kvalitetniji zdravstveni sistem koji će pružiti potpunu uslugu svim pacijentima. Skup je okupio eminentna stručna, strana i domaća imena iz svijeta medicine, farmacije, ekonomije, kao i IT sektora.

Forum su otvorili zamjenica šefa Misije Ambasade SAD u BiH Deborah Mennuti, te šef Odjela Delegacije Evropske unije u BiH za evropske integracije, politička pitanja, medije i informiranje Krasimir Nikolov. Ekselencije Mennuti i Nikolov u svojim obraćanjima podržali su potrebu zdravstvenih reformi u BiH po uzoru na druge razvijene zemlje. Nikolov se osvrnuo i na novi izvještaj Evropske komisije (EK) o napretku BiH u reformama, te se dotakao i potrebe unapređenja bh. zdravstva.

“Teme ovog foruma su od velikog značaja za zdravstveni sektor u BiH s obzirom na iscrpljene resurse zbog pandemije koja nam je pokazala koliko nam je neophodan jači i fleksibilniji sistem koji može brže i učinkovitije odgovoriti potrebama građana. Cilj je, u konačnici, doći do boljih kontrola troškova, veće transparentnosti procesa zdravstvenog sistema te potpunog praćenja ishoda liječenja pacijenata”, izjavila je direktorica UIPL-a Ana Petrović.

Glavni zaključci foruma su: ubrzati dostupnost lijekova pacijentima, naročito onih koje je već odobrila Evropska agencija za lijekove (EMA), uvesti nove, efikasnije modele finansiranja zdravstva te provesti digitalizaciju i neophodne izmjene zakonskih legislativa u zdravstvenom sektoru BiH.

“Da bi bilo koji od ovih zaključaka zaživio potrebne su nam dodatne edukacije zdravstvenih radnika i pacijenata, upoznavanje s novim tehnologijama u zdravstvu, kao i izrada strategije o digitalizaciji u BiH”, dodala je Petrović.

Panelisti su se složili s nalazom studije kompanije IQVIA – Patient WAIT Study – da je neprihvatljivo da se u BiH mora čekati više od 700 dana na lijek koji je odobrila Evropska agencija za lijekove (EMA). Zaključili su da ne postoji opravdan razlog da lijekovi odobreni u EU ne budu istovremeno dostupni i u BiH.

Na forumu su iznesena i stajališta da bi se novi izvori sredstava za finansiranje bh. zdravstva mogli naći u akcizama i evropskim fondovima. Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, ukazala je kako trenutni način finansiranja zdravstvenog sistema u BiH nije održiv i da je tranzicija neminovna.

“Naš sistem je previše fragmentiran i nema nikakvo uređenje na državnom nivou. Akcize su nešto što apsolutno nije na pravi način iskorišteno kao moguće prihodovanje u zdravstvo”, navela je Selimović.

O poboljšanjima dostupnosti zdravstvene njege pacijentima, govorili su i Vlatka Martinović, direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Siniša Skočibušić, direktor Instituta za javno zdravlje FBiH, Rasim Jusufović, asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta SSST, te Michal Pilkiewicz, generalni direktor IQVIA-e za regije Adriatik i Baltik. Uz moderiranje Tarika Čatića s Medicinskog fakultet SSST-a i panelisti diskusije o digitalizaciji imali su vrlo praktična i značajna izlaganja.

Doc. Dr. Rasim Jusufović, asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta SSST i direktor projekta ASA Bolnice je istakao da je potrebno je uraditi procjenu zdravstvenih tehnologija koje su trenutno dostupne u okviru postojećih zdravstvenih ustanova. Unaprijediti tretiranje određenih oboljenja pronalazeći najbolje načine liječenja koji su efikasniji od ovih trenutno korištenih te pojednostaviti metode liječenja. Oslanjanje na privatni sektor je neumitno i predstavlja rješenje pružajući visok nivo zdravstvenu njege i usluga.

Naglasio je da je u toku izgradnja najveće privatne bolnice na Zapadnom Balkanu, ASA Bolnice koja će popraviti nivo zdravstvene usluge u našoj zemlji, ali i regionu. Prva opšta privatna bolnica, naveo je Jusufović, koristit će  savremena IT rješenja i omogućit će sveohuhvatnu bazu sa podacima koji će posjedovati registar oboljenja što će omogućiti praćenje dugoročnih efekata i network kako bi kolege iz farmaceutske industrije mogli donositi bolje odluke.

Saša Đurkas, direktor tehnoloških rješenja IQVIA-e za regije Adriatik i Baltik, Amir Sarić, country lead Cisco za BiH i Albaniju, Igor Bojanić, tehnički direktor Lanaco kompanije za softverska rješenja za zdravstvo, Samir Dedović, direktor MeDIT-a Sarajevo, Enes Hatibović, šef IT sektora u ASA Medical, te ma. iur. Ervin Mujkić, šef Pravnog odjela na UKC Tuzla, istakli su kako u BiH postoji i hardverska i softverska inftrastruktura kojom se mnoštvo podataka s papira može prenijeti u digitalni format. No, neophodno je poboljšati i procedure u javnim nabavkama, ali i unaprijediti digitalnu pismenost društva u cjelini.

Enes Hatibović, šef IT sektora u ASA Medical tom prilikom je istakao da će  IT rješenja u okviru ASA Bolnice kroz simulaciju bolnice i optimizaciji procesa, pored visokih standarda u pružanju medicinskih tretmana, raditi i na smanjenju vremena čekanja pacijenata kao i praćenje pacijenta u realnom vremenu putem aplikacije. Sigurnost pacijenta će biti na najvišem nivou kroz indoor mapping i mnoga druga IT rješenja koja, do sada, nisu bila dostupna u BiH.

U ime AmChama u BiH generalni sekretar Nedim Hamzić potcrtao je namjeru organizatora da ovakvi forumi i u budućnosti budu mjesto razmjene ideja i incijativa koje će pomoći reformama.

Jasmina Efendić, direktorica IQVIA-e za BiH, istaknula je značaj digitalizacije i obrade postojećih dostupnih podataka u zdravstvu s ciljem bolje transparentnosti zdravstvenog sektora. Na forumu su bili prisutni i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, među kojima i ministar zdravstva Kantona Sarajevo, Haris Vranić.