Skip to main content
radiologija

MRI hipofize sa kontrastom

Pretražite

Uvod

MRI (magnetna rezonanca) hipofize s kontrastom je dijagnostička procedura koja se koristi za detaljan pregled hipofize, male endokrine žlijezde smještene na bazi mozga. Tokom ove procedure aplicira se kontrastno sredstvo kako bi se poboljšala vizualizacija vaskularne mreže na željenom mjestu. Kod snimanja sa apliciranjem kontrastnog sredstva, pacijent mora donijeti na uvid laboratorijske nalaze (urea i kreatinin).

Što je MRI hipofize?

MRI snimanje hipofize otkriva sve anomalije i probleme hipofize i hormona koje luči, kako bi se na adekvatan način zaštitilo zdravlje pacijenta.

MRI snimanje hipofize je bezbolan, neinvazivan test koji pruža detaljan uvid u različita stanja hipofize, odnosno u materijal hipofize i drugih endokrinih žlijezda, kao i moguća oboljenja koja mogu da se javljaju u njima. MRI aparat stvara slike pomoću magnetnog polja i radio talasa. 

Tko su kandidati za MRI hipofize?

Magnetna rezonanca (MRI) hipofize sa kontrastom može se preporučiti različitim pacijentima u cilju dijagnosticiranja i praćenja stanja hipofize.

 • Sumnja na tumor hipofize:

Pacijenti sa simptomima koji upućuju na tumor hipofize, kao što su glavobolje, promjene vida, hormonska neravnoteža ili drugi neurološki simptomi, mogu biti kandidati za magnetnu rezonancu s kontrastom za vizualizaciju tumora i utvrđivanje njegove prirode.

 • Praćenje postojećeg tumora:

Ljudima kojima je već dijagnosticiran tumor hipofize i koji su podvrgnuti liječenju ili redovnom praćenju može biti potrebno periodično snimanje magnetnom rezonancom s kontrastom kako bi se pratio rast tumora ili utvrdile moguće promjene u njegovoj strukturi.

 • Sumnja na druge lezije ili promjene:

Osim tumora, MRI sa kontrastom može se preporučiti ako postoji sumnja na druge lezije, ciste ili promjene na hipofizi koje zahtijevaju daljnje ispitivanje.

 • Hormonski disbalans ili poremećaji:

Pacijenti s poremećajima hipofize koji utječu na lučenje hormona, kao što su akromegalija, prolaktinom ili Cushingov sindrom, mogu se podvrgnuti magnetnoj rezonanci s kontrastom kako bi se utvrdio uzrok ovih hormonalnih promjena.

 • Promjene vida ili drugi neurološki simptomi:

Ako pacijent osjeti promjene vida, glavobolje ili druge neurološke simptome koji mogu ukazivati ​​na pritisak tumora hipofize na okolno tkivo, liječnik može preporučiti magnetnu rezonancu s kontrastom.

 • Praćenje postoperativnih promjena:

Ljudi koji su bili podvrgnuti operaciji hipofize i koji su podvrgnuti postoperativnom praćenju mogu se podvrgnuti MRI s kontrastom kako bi se pratili mogući ostaci tumora ili promjene nakon operacije.

Odluka da se uradi magnetna rezonanca sa kontrastom uvek će zavisiti od pojedinačnih simptoma, historije bolesti pacijenta i procene ljekara. Ljekar će pažljivo razmotriti prednosti i rizike ove dijagnostičke procedure prije nego što je preporuči.

Izvođenje

Procedura magnetom hipofize sa kontrastom uključuje nekoliko koraka koji omogućavaju precizno snimanje struktura hipofize. Evo općih smjernica o tome kako izvršiti ovu proceduru:

 1. Priprema pacijenta:

Pacijent će dobiti upute kako se pripremiti za zahvat. Ovo obično uključuje uklanjanje metalnih predmeta (nakit, kopče, itd.) koji mogu ometati MRI. Pacijent se može obući u bolničku haljinu, a ako će mu se primijeniti kontrastno sredstvo, može se zamoliti da ne jede nekoliko sati prije zahvata.

 1. Pozicioniranje pacijenta:

Pacijent će biti postavljen na sto MRI aparata. Važno je da ostane miran tokom snimanja kako bi se izbjegle mutne slike.

 1. Primjena kontrastnog sredstva:

Ako je planirano kontrastno sredstvo, medicinsko osoblje će postaviti intravensku (IV) liniju kako bi se kontrastno sredstvo ubrizgalo tokom pregleda.

 1. Snimanje osnovnih slika:

U početku će se snimati osnovne slike hipofize bez upotrebe kontrasta. Ovo pomaže u stvaranju referentnog okvira za procjenu promjena nakon primjene kontrastnog sredstva.

 1. Primjena kontrasta:

Ako već nije primijenjen, kontrastni medij će se ubrizgati kroz IV liniju. Pacijent može osjetiti hladnoću ili metalni okus u ustima tokom primjene kontrasta.

 1. Nastavak snimanja:

Nakon primjene kontrasta, dodatne slike će nastaviti da se snimaju. Kontrast omogućava bolju vizualizaciju krvnih sudova i drugih struktura u hipofizi.

 1. Završetak procedure:

Kada se dobiju sve potrebne slike, medicinsko osoblje će pustiti pacijenta sa MRI aparata.

Nakon zahvata pacijent može odmah nastaviti sa svakodnevnim aktivnostima, s obzirom da magnetna rezonanca ne zahtijeva period oporavka. Slike će analizirati radiolog ili ljekar specijalista za snimanje, a rezultati će biti proslijeđeni ljekaru koji je pacijenta uputio na pregled.

Rizici

MRI (magnetna rezonanca) hipofize s kontrastom je općenito sigurna dijagnostička procedura, ali kao i kod svakog medicinskog testa, postoje određeni rizici i potencijalne komplikacije. Važno je napomenuti da su ozbiljne nuspojave izuzetno rijetke, a koristi od dijagnostičke procedure često su veće od rizika. Potencijalni rizici su:

 • Alergijske reakcije:

Kontrastna sredstva koja se koriste u MRI sa kontrastom obično sadrže gadolinij. Iako su alergijske reakcije na gadolinij rijetke, mogu se pojaviti. Ove reakcije obično nisu ozbiljne i manifestuju se kao svrab, crvenilo ili osip. Međutim, u izuzetno rijetkim slučajevima može doći do ozbiljnih alergijskih reakcija, kao što je anafilaktički šok.

 • Nefrogena sistemska fibroza (NSF):

Osobe s oštećenom funkcijom bubrega imaju povećan rizik od razvoja nefrogene sistemske fibroze, rijetkog i ozbiljnog stanja koje može uzrokovati ožiljke organa i tkiva. Upotreba gadolinija može biti povezana s ovim rizikom, posebno kod osoba s teškim oštećenjem bubrega.

 • Zadržavanje gadolinija u tkivima:

Postoje izvještaji o zadržavanju gadolinija u tkivima, posebno u mozgu, nakon ponovljenih primjena kontrasta. Međutim, značaj ove retencije i njeni dugoročni efekti nisu u potpunosti razjašnjeni, a odnose se uglavnom na kontrastna sredstva gadolinijuma koja se koriste u određenim vrstama pregleda.

 • Rizik od trudnoće:

Iako MRI uopće ne koristi rendgenske zrake i smatra se bezbijednim tokom trudnoće, upotreba kontrastnog sredstva može biti ograničena. Ljekar će pažljivo proceniti potrebu za MRI sa kontrastom kod trudnica, posebno u prvom tromesečju.

 • Problemi sa venama:

Kada se kontrast daje putem intravenske linije, postoji minimalan rizik od lokalnih reakcija, infekcija ili ozljeda vena.

Važno je napomenuti da su ovi rizici izuzetno rijetki, a ljekari pažljivo procjenjuju koristi i rizike prije nego što preporuče ovu proceduru. Ukoliko pacijent ima bilo kakve alergije, probleme s bubrezima ili druga zdravstvena stanja, treba o tome obavijestiti svog ljekara prije zahvata. Ovo omogućava prilagođavanje procedure i primjene kontrasta kako bi se potencijalni rizici sveli na minimum.

Priprema za snimanje

Priprema za MRI (magnetnu rezonancu) hipofize s kontrastom uključuje nekoliko osnovnih koraka kako bi se osigurali precizni rezultati i minimizirali potencijalni rizici. Opće smijernice obuhvataju: 

 • Informacije o alergijama:

Pacijent treba da obavesti lekara o svim poznatim alergijama, posebno na kontrastna sredstva koja se koriste u MRI pregledima. Ovo uključuje informacije o alergijama na gadolinij ili druga kontrastna sredstva.

 • Informacije o trudnoći:

Ukoliko postoji mogućnost trudnoće, pacijentkinja treba o tome obavijestiti ljekara. Iako MRI obično ne koristi rendgenske zrake i smatra se bezbednim tokom trudnoće, upotreba kontrasta može biti ograničena, posebno tokom prvog trimestra.

 • Uklanjanje metalnih predmeta:

Pacijent bi trebao ukloniti sve metalne predmete, uključujući nakit, kopče i druge metalne dijelove odjeće, jer oni mogu ometati MRI.

 • Obavijest o prethodnim intervencijama:

Ljekara treba obavestiti o svim dosadašnjim operacijama, intervencijama ili zahvatima na hipofizi ili glavi, kao io svim prethodnim MR pregledima.

 • Na prazan stomak (ako je potrebno):

U nekim slučajevima, lekar može preporučiti pacijentu da posti (ne jede) nekoliko sati pre pregleda, posebno ako će mu se dati kontrastno sredstvo.

 • Priprema za intravensku (IV) liniju:

Ako je planirano kontrastno sredstvo, pacijent može dobiti intravensku (IV) liniju. Ovo će biti postavljeno prije pregleda.

 • Praćenje zdravlja:

Doktor će sa pacijentom razgovarati o opštem zdravstvenom stanju, trenutnim simptomima i mogućim zdravstvenim stanjima kako bi prilagodio zahvat prema specifičnostima pacijenta.

 • Doprinos pacijenta relaksaciji:

Pacijent treba da bude opušten i kooperativan tokom pregleda kako bi se izbjegli pokreti koji mogu da ometaju snimanje.

Pacijent će prije pregleda dobiti sve potrebne informacije i upute od medicinskog osoblja ili ljekara. Važno je slijediti upute kako biste osigurali točnost i sigurnost dijagnostičke procedure. Ukoliko pacijent ima bilo kakva pitanja ili nedoumice, svakako ih treba podijeliti s liječnikom prije početka pregleda.

Oporavak

Oporavak nakon MRI hipofize (magnetna rezonanca) s kontrastom obično je brz i lak, s obzirom da se ova dijagnostička procedura smatra minimalno invazivnom. Evo nekoliko smjernica za oporavak nakon ovog pregleda:

 • Nema posebnih ograničenja:

U većini slučajeva, pacijenti mogu odmah nastaviti sa svakodnevnim aktivnostima nakon završetka MRI pregleda. Ne postoje posebna ograničenja u pogledu fizičke aktivnosti ili drugih svakodnevnih zadataka.

 • Hidratacija (ako je potrebno):

Ako je tokom pregleda primijenjen kontrastno sredstvo, pacijentu se može preporučiti povećanje unosa tekućine kako bi se olakšalo izlučivanje kontrasta iz tijela. Ovo se posebno odnosi na pacijente sa oštećenom funkcijom bubrega.

 • Praćenje mogućih nuspojava:

Ako se primjenjuje kontrastno sredstvo, pacijent može pratiti moguće nuspojave, kao što su svrab, crvenilo na mjestu injekcije ili drugi simptomi. Ove nuspojave obično nisu ozbiljne i brzo prolaze.

 • Vraćanje redovnim aktivnostima:

Pacijent može odmah nastaviti sa svojim uobičajenim aktivnostima. Nema potrebe za posebnim periodom odmora ili oporavka.

 • Simptomi praćenja:

Ukoliko pacijent nakon pregleda primijeti bilo kakve neuobičajene simptome, o tome treba obavijestiti svog ljekara. To može uključivati ​​bilo kakve alergijske reakcije, nelagodu ili druge simptome koji se javljaju nakon primjene kontrasta.

 • Nastavak redovnih lijekova:

Ukoliko pacijent redovno uzima lijekove, treba da nastavi da ih uzima u skladu sa preporukama svog ljekara.

Važno je napomenuti da je magnetna rezonanca bezopasna procedura koja ne koristi jonizujuće zračenje, tako da ne postoji rizik od efekata zračenja. Pacijent može očekivati ​​da će se vratiti svojim uobičajenim aktivnostima odmah nakon pregleda.

Najčešća pitanja

Da li se moramo prethodno zakazati na pregled/dijagnostiku/lab testove?

Da biste dobili odgovarajuću medicinsku njegu, preporučujemo prethodno zakazivanje za sve vrste pregleda, te dijagnostičkih procedura.

Razumijemo da hitna medicinska stanja mogu nastupiti neočekivano, te zbog toga smo omogućili našim pacijentima da se bez prethodne najave mogu javiti u naš Odjel urgentnog zbrinjavanja. Odjel urgentnoga zbrinjavanja pruža usluge 24 sata na dan, 7 dana u sedmici, te osigurava brzu i stručnu pomoć s ciljem prepoznavanja, praćenja i početnog tretmana liječenja pacijenata u slučajevima po život opasnih povreda  i bolesti

Kada i kako se možemo zakazati na termin za pregled kod ljekara?

Imamo nekoliko praktičnih opcija koje vam omogućavaju da rezervišete svoj termin prema vašim preferencama:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja.
 • Za zakazivanje iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Koja je procedura za otkazivanje ili pomjeranje zakazanog termina?

Razumijemo da se životne okolnosti mogu promijeniti, te smo fleksibilni kada je u pitanju otkazivanje ili pomijeranje zakazanih termina. 

Evo nekoliko načina kako to možete učiniti:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja. 
 • Za poziv iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Da li se mogu liječiti na zdravstvenu knjižicu? 

Naša bolnica još uvijek nije u mogućnosti pružati usluge preko zdravstvene knjižice. Međutim, želimo vam saopštiti da predano radimo na tome da obezbijedimo pristup zdravstvenim uslugama ASA Bolnice za pacijente sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Trenutno smo u procesu pregovora sa Zavodima zdravstvenog osiguranja kako bismo postigli sporazum koji će vam omogućiti da iskoristite određene usluge naše bolnice. Kada postignemo zvanični dogovor, ASA Bolnica će obavijestiti širu javnost i naše pacijente o novim mogućnostima.

Kantonalni zdravstveni fondovi u BiH u različitom opsegu pokrivaju troškove dijagnostike i liječenja u privatvnim zdravstvenim ustanovama u skladu sa internim pravilima i procedurama. Molimo vas da se informišete u svom Zavodu zdravstvenog osiguranja da li će vaš tretman biti refundiran i u kojoj mjeri.

Imate li parking? 

Da, naša bolnica ima parking prostor, smješten na -2. etaži bolničkog objekta. Raduje nas obavijestiti vas da je parking besplatan za sve naše pacijente, te se može koristiti za vrijeme Vašeg boravka u ASA Bolnici.

MRI hipofize sa kontrastom

Prihvaćam uslove korištenja