Skip to main content
radiologija

CT srednjeg uha

Pretražite

Uvod

CT srednjeg uha (CT srednjeg uha) je radiološki dijagnostički postupak koji koristi rendgenske zrake za stvaranje slojevitih slika strukture srednjeg uha. Srednje uho se nalazi između spoljašnjeg uha i unutrašnjeg uha. Srednje uho obuhvata različite strukture, uključujući bubnu opnu, slušne koščice (čekić, nakovanj i stremen), zračne šupljine poput bubne šupljine i Eustahijeve cijevi.

Šta je CT srednjeg uha?

CT srednjeg uha može biti naručen kako bi ljekari dobili jasniji uvid u anatomiju srednjeg uha, posebno kada postoje problemi ili patologije koje su teže dijagnosticirati kroz druge metode. Ova vrsta CT pregleda može biti korisna za utvrđivanje uzroka problema sa sluhom, bolovima u uhu, gubitkom ravnoteže, ili drugim povezanim stanjima.

Tokom CT pregleda pacijent će ležati na stolu CT skenera, koji pravi slojevite slike dijela koji se pregleda.

CT srednjeg uha može pomoći u identifikaciji problema kao što su infekcije, tumori, oštećenja slušnih koščica ili drugi anatomski problemi. Ova dijagnostička procedura obično se izvodi kada ljekar sumnja na određeni problem u srednjem uhu koji zahtijeva detaljan pregled radi precizne dijagnoze.

Ko su kandidati za CT srednjeg uha?

CT srednjeg uha obično se naručuje kada ljekar sumnja na određene probleme u srednjem uhu koji zahtijevaju detaljnu sliku unutrašnje anatomije.

 • Problemi sa sluhom: Pacijenti koji iskuse gubitak sluha, posebno ako je taj gubitak nagao ili nepojašnjen, mogu biti kandidati za CT srednjeg uha kako bi se istražile strukture poput slušnih koščica, bubne opne i drugih dijelova uha.
 • Bol u uhu ili oko uha: Ako pacijent ima upornu bol u uhu, oko uha ili u glavi, CT srednjeg uha može pomoći u otkrivanju uzroka, kao što su infekcije, oštećenja ili druge patologije.
 • Poremećaji ravnoteže: Ako pacijent doživljava poremećaje ravnoteže, vrtoglavicu ili nesigurnost pri hodu, CT srednjeg uha može pomoći u otkrivanju problema u unutrašnjem uhu koji utječu na ravnotežu.
 • Upala srednjeg uha: Kod sumnje na ozbiljne ili česte slučajeve upale srednjeg uha (otitis media), CT srednjeg uha može pružiti bolji uvid u stanje i pomoći u postavljanju tačne dijagnoze.
 • Traumatske povrede uha: Osobe koje su pretrpjele traumatske povrede glave ili uha, posebno ako postoji sumnja na oštećenje slušnih struktura, mogu zahtijevati CT srednjeg uha.
 • Tumori ili neoplazme: Ako postoji sumnja na prisustvo tumora ili drugih neoplazmi u srednjem uhu, CT srednjeg uha može pomoći u vizuelizaciji i karakterizaciji tih lezija.

Odluka o izvođenju CT srednjeg uha obično zavisi od kliničkih slika, simptoma i prethodnih dijagnostičkih testova. Liječnici će uzeti u obzir različite faktore kako bi odlučili da li CT srednjeg uha neophodan za postavljanje precizne dijagnoze i planiranje tretmana.

Izvođenje

Postupak izvođenja CT (kompjuterske tomografije) srednjeg uha uključuje nekoliko ključnih koraka.

 • Priprema pacijenta: 

Pacijent će biti informiran o samom postupku i dat će se sve potrebne informacije o tome kako se treba pripremiti. To obično uključuje uklanjanje metalnih predmeta koji bi mogli ometati snimke.

 • Položaj pacijenta:

Pacijent će biti postavljen na stolu CT skenera, obično ležeći na leđima.

 • Fiksiranje pacijenta:

Radi očuvanja stabilnosti i smanjenja pokreta tokom skeniranja, pacijent može biti fiksiran pomoću pojasa ili drugih uređaja.

 • Injekcija kontrastnog sredstva (opciono):

U nekim slučajevima ljekar može odlučiti koristiti kontrastno sredstvo kako bi poboljšala vizuelizaciju određenih struktura. Kontrast se može primijeniti putem intravenske (IV) linije.

 • Snimanje slika:

CT skener će zatim napraviti slojevite rendgenske slike srednjeg uha. 

Očuvanje mira:

Pacijent mora održavati potpuni mir tokom samog snimanja kako bi se spriječili zamagljivanje slike.

 • Završetak postupka:

Nakon završetka snimanja pacijent će biti obaviješten o tome da je postupak završen i može se vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima.

Postupak CT srednjeg uha obično je brz, traje nekoliko minuta, a pacijent može napustiti ordinaciju odmah nakon završetka. Ljekar će zatim pregledati dobijene slike kako bi postavio dijagnozu i razvio plan liječenja, ukoliko je potrebno. Važno je napomenuti da je CT srednjeg uha samo jedan od mnogih dijagnostičkih alata i ljekar će odlučiti koji je dijagnostički test najpogodniji za određenog pacijenta u skladu sa simptomima i medicinskom historijom.

Rizici

CT srednjeg uha (kompjuterska tomografija) je relativno bezbijedna procedura, ali kao i svaki medicinski postupak nosi određene rizike i potencijalne komplikacije. Važno je napomenuti da su rizici obično niski, a koristi dijagnostičkog postupka često nadmašuju potencijalne negativne efekte. Evo nekoliko mogućih rizika kod izvođenja CT srednjeg uha:

 • Izloženost zračenju:

CT skeniranje uključuje upotrebu rendgenskih zraka, što podrazumijeva izloženost pacijentu zračenju. Međutim, moderni CT uređaji su podešeni da minimiziraju nivo zračenja. Ljekar će uzeti u obzir potrebu za dijagnozom i koristiti informacije koje CT pruža u odnosu na rizik od izloženosti zračenju.

 • Alergijske reakcije na kontrastno sredstvo (ako se koristi):

U nekim slučajevima ljekar može odlučiti koristiti kontrastno sredstvo kako bi poboljšala vizuelizaciju određenih struktura. Postoji mala mogućnost da pacijent ima alergijsku reakciju na kontrastno sredstvo, što može uključiti svrab, osip, ili u rijetkim slučajevima ozbiljne reakcije. Ove reakcije su, međutim, izuzetno rijetke.

 • Trudnoća:

Trudnoća je kontraindikacija za CT pregled zbog same osjetljivosti ploda na rendgensko zračenje. Pregled se obavlja samo uz prethodnu saglasnost ljekara i u slučaju ozbiljnog stanja pacijentice koji nema alternativu. 

 • Nuspojave kontrastnog sredstva:

Ako se koristi kontrastno sredstvo, pacijent može osjetiti nuspojave poput metalnog ukusa u ustima, toplote, ili neke nelagode. Ove nuspojave obično brzo prolaze.

Važno je naglasiti da je korist od dijagnostičkog CT skeniranja često značajna u postavljanju tačne dijagnoze i planiranju odgovarajućeg liječenja. Prije nego što se izvede CT srednjeg uha, ljekar će pažljivo procijeniti rizik i koristiti te informacije podijeliti sa pacijentom. Pacijent treba sarađivati sa ljekarom pružajući informacije o eventualnim alergijama, trudnoći ili drugim relevantnim faktorima kako bi se postigla najbolja odluka u vezi s provođenjem dijagnostičkog postupka.

Priprema za CT srednjeg uha

Priprema pacijenta za CT (kompjutersku tomografiju) srednjeg uha obuhvata nekoliko osnovnih koraka kako bi se obezbijedili tačni rezultati i smanjili potencijalni rizici. Evo općih smjernica:

 • Informacije i saglasnost:

Prije nego što se izvede CT srednjeg uha, ljekar će razgovarati sa pacijentom o postupku, objasniti mu razlog za preporuku CT-a i pružiti sve relevantne informacije. Pacijent će dobiti priliku postaviti pitanja i izraziti eventualne zabrinutosti.

 • Obavještenje o alergijama:

Ako pacijent ima poznate alergije, posebno na jod ili kontrastna sredstva koja se ponekad koriste u CT pregledima, važno je obavijestiti ljekara.

 • Informacije o trudnoći:

 

Ako postoji mogućnost trudnoće, trudnica treba obavijestiti svog ljekara o trudnoći. Iako je CT srednjeg uha obično lokaliziran na mali dio tijela, i nivo zračenja je nizak, ljekar će pažljivo razmotriti potrebu za postupkom, posebno tokom prvog tromjesečja trudnoće.

 • Uklanjanje metalnih predmeta:

Pacijent će možda morati ukloniti metalne predmete koji mogu ometati snimanje, kao što su nakit, zubni aparati ili metalni dijelovi odjeće.

 • Postupci vezani za kontrast:

Ako liječnik odluči koristiti kontrastno sredstvo za poboljšanje vizuelizacije, pacijent će biti obaviješten o tome i može se tražiti da se suzdrži od jela ili pijenja nekoliko sati prije postupka.

 • Odjeća i udobnost:

Pacijent će biti obaviješten o potrebi da nosi udobnu odjeću bez metalnih dijelova koji bi mogli ometati snimanje.

 • Procjena potrebe za sedativom (za anksiozne pacijente):

Ako je pacijent anksiozan ili ima teškoće s klaustrofobijom (strah zatvorenih prostora), ljekar može razmotriti mogućnost primjene blagog sedativa kako bi pacijent bio opušteniji tokom postupka.

Važno je da pacijent pažljivo prati uputstva ljekara i izrazi eventualne zabrinutosti ili pitanja prije samog postupka. Ljekar će u obzir pacijentove specifične potrebe kako bi obezbijedio siguran i efikasan CT pregled srednjeg uha.

Oporavak

Oporavak nakon CT (kompjuterske tomografije) srednjeg uha obično je brz i jednostavan, jer je ova dijagnostička procedura minimizirana. Evo nekoliko općih smjernica koje pacijenti mogu pratiti nakon CT srednjeg uha:

 • Nema posebnih ograničenja:

U većini slučajeva pacijenti se mogu odmah vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima nakon završetka CT pregleda srednjeg uha. Nema posebnih ograničenja u vezi s fizičkom aktivnošću ili drugim svakodnevnim zadacima.

 • Hidratacija:

Preporučuje se održavanje dobre hidratacije pijenjem dovoljno vode, posebno ako se koristi kontrastno sredstvo tokom CT pregleda.

 • Pratnja eventualnih nuspojava:

Ako je pacijent primio kontrastno sredstvo, može pratiti eventualne nuspojave kao što su svrab, osip ili nelagodnost. O eventualnim simptomima treba obavijestiti ljekara.

 • Vraćanje na redovne aktivnosti:

Pacijent može odmah nastaviti sa redovnim dnevnim aktivnostima i obavezama. Nema potrebe za posebnim periodom odmora.

 • Suzdržavanje od alkohola i duhana (po potrebi):

Ako su pacijentu date posebne smjernice u vezi sa kontrastnim sredstvom ili drugim faktorima, treba ih pažljivo pratiti. Naprimjer, ljekar može preporučiti suzdržavanje alkohola ili duhana nakon postupka.

 • Praćenje simptoma:

Pacijent treba pratiti eventualne simptome koji bi mogli ukazivati ​​na neobične reakcije ili nuspojave i odmah obavijestiti ljekara ako se pojave.

Važno je napomenuti da su ovi savjeti opće prirode i mogu se razlikovati u zavisnosti od specifičnosti postupka, zdravstvenog stanja pacijenta i eventualne primjene kontrastnog sredstva. Pacijenti trebaju pratiti upute ljekara i postupati u skladu s njihovim preporukama. Ako imaju bilo kakvih pitanja ili briga nakon CT pregleda srednjeg uha, trebali bi se konsultirati sa svojim ljekarom.

Najčešća pitanja

Da li se moramo prethodno zakazati na pregled/dijagnostiku/lab testove?

Da biste dobili odgovarajuću medicinsku njegu, preporučujemo prethodno zakazivanje za sve vrste pregleda, te dijagnostičkih procedura.

Razumijemo da hitna medicinska stanja mogu nastupiti neočekivano, te zbog toga smo omogućili našim pacijentima da se bez prethodne najave mogu javiti u naš Odjel urgentnog zbrinjavanja. Odjel urgentnoga zbrinjavanja pruža usluge 24 sata na dan, 7 dana u sedmici, te osigurava brzu i stručnu pomoć s ciljem prepoznavanja, praćenja i početnog tretmana liječenja pacijenata u slučajevima po život opasnih povreda  i bolesti

Kada i kako se možemo zakazati na termin za pregled kod ljekara?

Imamo nekoliko praktičnih opcija koje vam omogućavaju da rezervišete svoj termin prema vašim preferencama:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja.
 • Za zakazivanje iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Koja je procedura za otkazivanje ili pomjeranje zakazanog termina?

Razumijemo da se životne okolnosti mogu promijeniti, te smo fleksibilni kada je u pitanju otkazivanje ili pomijeranje zakazanih termina. 

Evo nekoliko načina kako to možete učiniti:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja. 
 • Za poziv iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Da li se mogu liječiti na zdravstvenu knjižicu? 

Naša bolnica još uvijek nije u mogućnosti pružati usluge preko zdravstvene knjižice. Međutim, želimo vam saopštiti da predano radimo na tome da obezbijedimo pristup zdravstvenim uslugama ASA Bolnice za pacijente sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Trenutno smo u procesu pregovora sa Zavodima zdravstvenog osiguranja kako bismo postigli sporazum koji će vam omogućiti da iskoristite određene usluge naše bolnice. Kada postignemo zvanični dogovor, ASA Bolnica će obavijestiti širu javnost i naše pacijente o novim mogućnostima.

Kantonalni zdravstveni fondovi u BiH u različitom opsegu pokrivaju troškove dijagnostike i liječenja u privatvnim zdravstvenim ustanovama u skladu sa internim pravilima i procedurama. Molimo vas da se informišete u svom Zavodu zdravstvenog osiguranja da li će vaš tretman biti refundiran i u kojoj mjeri.

Imate li parking? 

Da, naša bolnica ima parking prostor, smješten na -2. etaži bolničkog objekta. Raduje nas obavijestiti vas da je parking besplatan za sve naše pacijente, te se može koristiti za vrijeme Vašeg boravka u ASA Bolnici.

CT srednjeg uha

Prihvaćam uslove korištenja