Skip to main content
pedijatrija

Psihoterapija i kognitivno-bihevioralna terapija

Pretražite

Uvod

Djeca u teškim situacijama mogu razviti iskrivljeno mišljenje koje će negativno utjecati na emocije, a time i na ponašanje. Takve osobe nisu u stanju racionalno prihvatiti stvarnost te prilagoditi svoje ponašanje. Kognitivno-bihevioralna terapija se temelji na tome da misli stvaraju osjećaje, zatim osjećanja utječu na ponašanje, a samo ponašanje potvrđuje misli. Psihoterapija je psihološka metoda liječenja psihičkih poremećaja i bolesti. Psihoterapija je tretman problema emocionalne prirode psihološkim putem, čiji je cilj da se olakša psihička patnja i bol druge osobe. 

Šta je psihoterapija i kognitivno-bihevioralna terapija?

Psihoterapija ima cilj uklanjanja, modificiranja i ublažavanja intenziteta postojećih simptoma u svrhu promjene poremećenih shema ponašanja. Psihoterapija se usmjerava na jačanje postojećih i otkrivanje novih mehanizama nošenja sa stresom i životnim neprilikama. Psihoterapeuti koriste riječi kao instrument za tretman. Postoji nekoliko psihoterapijskih pristupa, a najznačajniji su: psihoanalitički pristup, te kognitivno-bihevioralni pristup.

Kognitivno-bihevioralna terapija obuhvata koncepte kognitivne i bihevioralne terapije. Bihevioralni terapeutski pristup se odnosi na niz terapijskih postupaka i tehnika koji proizilaze iz činjenice da je neprilagođeno / poremećeno ponašanje uglavnom naučeno, koji se može mijenjati primjenom različitih tehnika učenja. Tehnike učenja koje se primjenjuju su: socijalno učenje (učenje od drugih ljudi) i operantno uvjetovanje (temelji se na činjenici da je veća vjerovatnost ponovne pojave onog ponašanja koje je nagrađeno, dok ono ponašanje za koje je uslijedila kazna će se prorijediti). 

Kognitivni terapeutski pristup obuhvata identifikaciju disfunkcionalnih vjerovanja i misli koja abnormalno utječu na emocije i ponašanje, te primjena terapijskih metoda u svrhu njihovog ispravljanja.

Ko su kandidati za psihoterapiju i kognitivno-bihevioralni tretman?

Kandidati za psihoanalitički tretman su djeca sa nekim od psihičkih poremećaja kao što su: anksiozni poremećaji, afektivni poremećaji (depresivni poremećaj ili bipolarni poremećaj), poremećaji ličnosti itd. 

Kognitivno-bihevioralna terapija je indicirana kod djece sa sljedećim psihičkim poremećajima: anksiozni poremećaj, opsesivno-kompulzivni poremećaj, poremećaji hranjenja (anoreksija nervosa, bulimija itd), seksualni poremećaji, poremećaji spavanja, depresivni poremećaj, posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), šizofrenija itd. 

Kognitivno-bihevioralna terapija koristi se i kod psihički zdravih osoba kojima je potrebna pomoć u rješavanju nekih manjih problema, kao što su: lakše podnošenje prekida ljubavne veze, prevazilaženje straha od javnog nastupa, psihički umor nastao uslijed prekomjernog napornog rada itd.

Izvođenje

Kognitivno-bihevioralna terapija obuhvata 10-30 seansi i izvodi se 1-2 puta sedmično.  Cilj terapije je promijeniti način razmišljanja, zatim identifikacija pogrešnih uvjerenja, stvaranje terapijskog odnosa, poticanje aktivnosti i poboljšanje socijalne kompetentnosti. 

Kognitivno-bihevioralna terapija se izvodi primjenom sljedećih tehnika: 

 • Identifikacija i izazivanje automatskih misli
 • Tehnike za promjenu ponašanja
 • Zaustavljanje misli
 • Preusmjeravanje pažnje
 • Mijenjanje bazičnih vjerovanja i pretpostavki
 • Postepeno izlaganje neugodnom podražaju uz relaksaciju
 • Naglo izlaganje visokom intenzitetu neugodna sadržaja
 • Pozitivno potkrepljenje (obuhvata nagrađivanje normalnog oblika ponašanja).

Psihoanalitička terapija se izvodi 1-3 puta sedmično u trajanju 45-50 minuta, te dovodi do strukturnih promjena ličnosti pacijenta, uklanjanja simptoma i usvajanja zrelijih mehanizama ponašanja. Postoji nekoliko psihoanalitičkih intervencija: suočavanje pacijenta sa patološkim aspektima mentalnog funkcioniranja, poduka pacijenta da govori o svojim simptomima, njihovom nastanku s posebnim naglaskom na vezu sadašnjih reakcija sa nekim ranijim iskustvima. Cilj je povećati nivo razumijevanja kako prošlost utječe na sadašnje ponašanje, te pomoći pacijentu da ispita neriješene sukobe i simptome koji proizilaze iz prošlih disfunkcionalnih odnosa. 

Rizici

Kontraindikacija za psihoanalitički pristup je akutni psihotični poremećaj. 

Za kognitivno-bihevioralni pristup potrebna je postepena promjena ponašanja, u suprotnom može doći do progresije anksioznosti. 

Priprema za psihoterapiju i kognitivno-bihevioralnu terapiju

S obzirom na jednostavnost navedene terapije nije potrebna posebna priprema. 

Oporavak

Pacijent se odmah nakon obavljenog terapijskog postupka može vratiti svakodnevnim životnim aktivnostima. Nije potreban specifičan oporavak nakon psihoterapijskog tretmana. 

Najčešća pitanja

Da li se moramo prethodno zakazati na pregled/dijagnostiku/lab testove?

Da biste dobili odgovarajuću medicinsku njegu, preporučujemo prethodno zakazivanje za sve vrste pregleda, te dijagnostičkih procedura.

Razumijemo da hitna medicinska stanja mogu nastupiti neočekivano, te zbog toga smo omogućili našim pacijentima da se bez prethodne najave mogu javiti u naš Odjel urgentnog zbrinjavanja. Odjel urgentnoga zbrinjavanja pruža usluge 24 sata na dan, 7 dana u sedmici, te osigurava brzu i stručnu pomoć s ciljem prepoznavanja, praćenja i početnog tretmana liječenja pacijenata u slučajevima po život opasnih povreda  i bolesti

Kada i kako se možemo zakazati na termin za pregled kod ljekara?

Imamo nekoliko praktičnih opcija koje vam omogućavaju da rezervišete svoj termin prema vašim preferencama:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja.
 • Za zakazivanje iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Koja je procedura za otkazivanje ili pomjeranje zakazanog termina?

Razumijemo da se životne okolnosti mogu promijeniti, te smo fleksibilni kada je u pitanju otkazivanje ili pomijeranje zakazanih termina. 

Evo nekoliko načina kako to možete učiniti:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja. 
 • Za poziv iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Da li se mogu liječiti na zdravstvenu knjižicu? 

Naša bolnica još uvijek nije u mogućnosti pružati usluge preko zdravstvene knjižice. Međutim, želimo vam saopštiti da predano radimo na tome da obezbijedimo pristup zdravstvenim uslugama ASA Bolnice za pacijente sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Trenutno smo u procesu pregovora sa Zavodima zdravstvenog osiguranja kako bismo postigli sporazum koji će vam omogućiti da iskoristite određene usluge naše bolnice. Kada postignemo zvanični dogovor, ASA Bolnica će obavijestiti širu javnost i naše pacijente o novim mogućnostima.

Kantonalni zdravstveni fondovi u BiH u različitom opsegu pokrivaju troškove dijagnostike i liječenja u privatvnim zdravstvenim ustanovama u skladu sa internim pravilima i procedurama. Molimo vas da se informišete u svom Zavodu zdravstvenog osiguranja da li će vaš tretman biti refundiran i u kojoj mjeri.

Imate li parking? 

Da, naša bolnica ima parking prostor, smješten na -2. etaži bolničkog objekta. Raduje nas obavijestiti vas da je parking besplatan za sve naše pacijente, te se može koristiti za vrijeme Vašeg boravka u ASA Bolnici.

Psihoterapija i kognitivno-bihevioralna terapija

Prihvaćam uslove korištenja