Skip to main content
pedijatrija

Prvi pregled djeteta (dječiji kardiolog)

Pretražite

Uvod

Pregledi kod dječijeg kardiologa predstavljaju ključni segment kontinuirane brige o zdravlju djece. Početni pregled djeteta kod dječijeg kardiologa zauzima važno mjesto u procesu identifikacije, dijagnoze i upravljanja srčanim oboljenjima koja se javljaju kod djece. Svrha ovog pregleda je posebno istaknuta u ranom prepoznavanju srčanih tegoba, simptoma i znakova srčanih bolesti, što omogućava primjenu određenih dijagnostičkih postupaka, a zatim terapiju i njegu. 

Šta je pregled dječijeg kardiologa?

Početni pregled djeteta kod dječijeg kardiologa predstavlja temeljnu procjenu zdravlja srca i krvnih sudova kod djece. Ovaj pregled ima za svrhu identifikaciju eventualnih nepravilnosti u radu srca, strukturnih ili funkcionalnih anomalija srca, kao i poremećaja srčanog ritma. Dječiji kardiolozi su specijalizirani za dijagnosticiranje i liječenje srčanih problema kod djece svih dobnih skupina, od novorođenčadi do adolescenata.

U ovom kontekstu važno je naglasiti da se početni pregled djeteta kod dječijeg kardiologa ne sprovodi samo kod djece koja su već pokazala simptome srčanih problema. Njegova važnost također leži u ranoj detekciji potencijalnih srčanih problema kod djece koja se čine potpuno zdrava, jer neki od tih problema mogu biti bez simptoma ili u početnim fazama bolesti. Rana identifikacija i intervencija mogu značajno poboljšati ishod i kvalitetu života djeteta.

Sam postupak početnog pregleda kod dječijeg kardiologa obuhvata niz koraka. Ovo uključuje pažljivu analizu djetetove medicinske anamneze, detaljan fizički pregled, mjerenje krvnog pritiska, elektrokardiogram (EKG), ultrazvučni pregled srca (ehokardiografija) i, shodno potrebi, dodatne dijagnostičke testove. Cijeli proces je prilagođen specifičnim potrebama i dobi djeteta, kako bi se osiguralo da se pregled izvodi na najpouzdaniji i najmanje invazivan način.

Iako su ovakvi pregledi od suštinskog značaja, važno je također napomenuti da se NE radi o invazivnim procedurama, i sam pregled je uglavnom bezbolan i siguran. Nakon pregleda kardiolog će detaljno analizirati dobijene rezultate i, ako je potrebno, pružiti preporuke za daljnje praćenje, terapiju ili intervenciju.

Ko su kandidati za pregled?

Djeca koja se upućuju na početni pregled kod dječijeg kardiologa mogu varirati po dobnim skupinama i manifestirati različite simptome ili faktore rizika. Nekoliko je kategorija djece koja su prikladna za ovaj pregled:

 • Djeca s prirođenim srčanim problemima: djeca rođena s već poznatim srčanim manama ili s porodičnom anamnezom srčanih oboljenja često su kandidati za pregled kod dječijeg kardiologa radi daljnje procjene.
 • Djeca s indikacijama za srčane probleme: djeca koja manifestiraju simptome poput otežanog disanja, cijanoze (plavljenje kože ili usana), umora, gubitka svijesti ili bolova u prsima, mogu također biti potencijalni kandidati za ovaj pregled.
 • Djeca s drugim medicinskim stanjima: djeca s određenim zdravstvenim stanjima, kao što su Downov sindrom, dijabetes, hronične anemije, mogu imati povećanu sklonost srčanim problemima i stoga zahtijevaju pregled.
 • Djeca sa historijom porodičnih srčanih oboljenja: djeca čiji su roditelji ili bliski srodnici imali srčane bolesti mogu imati povećan rizik i trebaju biti podvrgnuta pregledu kod dječijeg kardiologa kako bi se pratili potencijalni rizici.
 • Djeca koja se bave sportskim aktivnostima: djeca koja se bave sportskim aktivnostima na višim razinama, posebno onima koje uključuju intenzivan fizički napor, često su upućena na pregled kod kardiologa kako bi se isključile srčane abnormalnosti koje bi mogle predstavljati rizik tokom sportskih aktivnosti.

Izvođenje

Prikupljanje medicinskih podataka: prvi korak uključuje razgovor sa djetetom, roditeljima ili skrbnicima djeteta kako bi se prikupila detaljna historija djetetovih simptoma, porodična anamneza i ostale relevantne informacije.

Fizički pregled: osnovni korak u procjeni srčanog zdravlja djeteta. Kardiolog će pažljivo pregledati dijete, započinjući provjerom vitalnih znakova kao što su puls, krvni pritisak i brzina disanja. Zatim će slušati srce stetoskopom, tražeći nepravilnosti u radu srca i moguće šumove koji ukazuju na srčane probleme. Osim toga, pregledat će dijete radi vidljivih znakova kao što su mod, oticanje ili znakovi nepravilnosti u razvoju.

Elektrokardiografija (EKG): neinvazivna procedura koja registrira električnu aktivnost srca. Elektrode se postavljaju na tijelo djeteta kako bi se zabilježila električna aktivnost srca, što pomaže u otkrivanju poremećaja srčanog ritma ili strukturalnih problema. Dijete će mirno ležati tokom ovog testa sa elektrodama postavljenim na rukama, nogama i grudnom košu, a uređaj će zabilježiti električne impulse srca, stvarajući elektrokardiografski zapis koji ljekar analizira. Ovaj test pomaže u identifikaciji aritmija, poremećaja provođenja i drugih električnih problema u srcu.

Ultrazvuk srca (ehokardiografija): predstavlja ključni dio pregleda. Ovim pregledom kardiolog može temeljito pregledati strukturu srca i krvne žile, što omogućuje identifikaciju srčanih mana, oštećenja srčanih zalistaka i drugih nepravilnosti. Liječnik će nanijeti gel na kožu djeteta i upotrijebiti ultrazvučnu sondu čime se stvara slika srca na ekranu. Kardiolog će pažljivo pregledati slike kako bi identificirao moguće srčane mane, nepravilnosti u veličini i obliku srca te procijenio funkciju srčanih komora i zalizaka.

 • Dodatni testovi koji mogu biti indicirani u zavisnosti od zdravstvenog stanja djeteta i stručne procjene ljekara:

Holter monitoriranje: u slučaju sumnje na poremećaje srčanog ritma, djetetu se može postaviti Holter monitor, uređaj koji prati srčanu aktivnost tokom 24 sata ili duže kako bi se evidentirali eventualni poremećaji.

Doppler ultrazvuk: oblik ehokardiografije koji se koristi za mjerenje brzine protoka krvi kroz srce i krvne žile. Tehnikom se analizira dopplerski efekt, koji pomaže u određivanju postojanja suženja ili abnormalnosti zalizaka, problema u protoku krvi te pruža informacije o pravilnom protoku krvi kroz srce i krvne žile. Ovaj test omogućuje detaljno procijeniti vaskularnu funkciju i strukturu srca. 

Testovi opterećenja: kod starije djece kardiolog može naručiti testove opterećenja kako bi provjerio kako srce reagira na fizički napor.

 • Ergometrija: Ovaj test uključuje vježbanje djeteta na traci za trčanje ili biciklu dok se prate srčani ritam, krvni pritisak i drugi parametri. To pomaže u otkrivanju skrivenih srčanih problema koji se mogu pojaviti tokom tjelesne aktivnosti.
 • Stresni ehokardiogram: Ovaj test uključuje vježbanje uz istovremeno vođenje ehokardiografije kako bi se pratilo kako srce reagira na opterećenje. To pomaže u identifikaciji abnormalnosti srčanog rada koje se mogu pojaviti tokom fizičkog napora.

Testovi opterećenja omogućavaju procjenu kako srce djeteta funkcionira u uvjetima povećanog napora. Ovi testovi su korisni za otkrivanje skrivenih srčanih problema koji se mogu pojaviti samo tokom fizičke aktivnosti i pomažu kardiologu u postavljanju precizne dijagnoze i planiranju daljnjeg liječenja.

Rizici

Iako su pregledi kod dječijeg kardiologa općenito sigurni i neinvazivni, kao što je uobičajeno kod svih medicinskih postupaka, postoje određeni rizici u koje spadaju: 

 • Nemir ili tjeskobu kod djeteta: djeca, posebno mlađe dobi ili koja nemaju iskustva s medicinskim postupcima, ponekad se mogu osjećati neugodno tokom pregleda.
 • Alergijske reakcije na kontrastna sredstva: u slučaju korištenja kontrastnih sredstava za određene dijagnostičke testove, postoji rizik od alergijskih reakcija.
 • Rijetki rizici povezani s invazivnim postupcima: ako je potrebno provesti invazivne postupke, kao što je kateterizacija srca, postoje rizici od mogućih komplikacija kao što su infekcije, krvarenja ili oštećenja krvnih žila.

Važno je naglasiti da će ljekari temeljito i pažljivo procijeniti rizike i korist svakog postupka te prilagoditi tretmane prema specifičnim potrebama svakog djeteta.

Priprema za pregled

Roditelji trebaju prikupiti sve relevantne medicinske zapise djeteta i porodičnu historiju oboljenja kako bi ih donijeli na pregled. Ovisno o dobi djeteta, korisno je emocionalno pripremiti djecu za pregled. Razgovor s djetetom o postupku i onome što mogu očekivati može značajno smanjiti osjećaj tjeskobe. Osim toga, roditelji ili skrbnici trebaju biti prisutni tokom pregleda kako bi pružili podršku djetetu i odgovarali na eventualna pitanja kardiologa. Kardiolog će pružiti konkretne upute o tome treba li dijete biti natašte ili prekinuti uzimanje određenih lijekova prije pregleda.

Oporavak

Većina djece neće zahtijevati poseban period oporavka nakon početnog pregleda kod dječijeg kardiologa, osobito ako su korišteni neinvazivni dijagnostički testovi. Kardiolog će pružiti roditeljima sve potrebne informacije i upute o skrbi za dijete nakon pregleda kako bi se osiguralo njegovo najbolje zdravstveno stanje.

Najčešća pitanja

Da li se moramo prethodno zakazati na pregled/dijagnostiku/lab testove?

Da biste dobili odgovarajuću medicinsku njegu, preporučujemo prethodno zakazivanje za sve vrste pregleda, te dijagnostičkih procedura.

Razumijemo da hitna medicinska stanja mogu nastupiti neočekivano, te zbog toga smo omogućili našim pacijentima da se bez prethodne najave mogu javiti u naš Odjel urgentnog zbrinjavanja. Odjel urgentnoga zbrinjavanja pruža usluge 24 sata na dan, 7 dana u sedmici, te osigurava brzu i stručnu pomoć s ciljem prepoznavanja, praćenja i početnog tretmana liječenja pacijenata u slučajevima po život opasnih povreda  i bolesti

Kada i kako se možemo zakazati na termin za pregled kod ljekara?

Imamo nekoliko praktičnih opcija koje vam omogućavaju da rezervišete svoj termin prema vašim preferencama:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja.
 • Za zakazivanje iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Koja je procedura za otkazivanje ili pomjeranje zakazanog termina?

Razumijemo da se životne okolnosti mogu promijeniti, te smo fleksibilni kada je u pitanju otkazivanje ili pomijeranje zakazanih termina. 

Evo nekoliko načina kako to možete učiniti:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja. 
 • Za poziv iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Da li se mogu liječiti na zdravstvenu knjižicu? 

Naša bolnica još uvijek nije u mogućnosti pružati usluge preko zdravstvene knjižice. Međutim, želimo vam saopštiti da predano radimo na tome da obezbijedimo pristup zdravstvenim uslugama ASA Bolnice za pacijente sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Trenutno smo u procesu pregovora sa Zavodima zdravstvenog osiguranja kako bismo postigli sporazum koji će vam omogućiti da iskoristite određene usluge naše bolnice. Kada postignemo zvanični dogovor, ASA Bolnica će obavijestiti širu javnost i naše pacijente o novim mogućnostima.

Kantonalni zdravstveni fondovi u BiH u različitom opsegu pokrivaju troškove dijagnostike i liječenja u privatvnim zdravstvenim ustanovama u skladu sa internim pravilima i procedurama. Molimo vas da se informišete u svom Zavodu zdravstvenog osiguranja da li će vaš tretman biti refundiran i u kojoj mjeri.

Imate li parking? 

Da, naša bolnica ima parking prostor, smješten na -2. etaži bolničkog objekta. Raduje nas obavijestiti vas da je parking besplatan za sve naše pacijente, te se može koristiti za vrijeme Vašeg boravka u ASA Bolnici.

Prvi pregled djeteta (dječiji kardiolog)

Prihvaćam uslove korištenja