Skip to main content
abdominalna

Uklanjanje benignih i malignih tumora kod djece

Pretražite

Uvod

Tumor je medicinski naziv za izraslinu. Po prirodi i karakteristikama, tumori se dijele na benignemaligne. Postoje razne vrste tumora i u jednoj i u drugoj kategoriji, te je prije bilo kakavog operativnog zahvata uklanjanja potrebno različitim dijagnostičkim metodama tačno utrvditi o kakavom je tumoru riječ. Različiti tumori se liječe na različite načine.

 Benigni tumori su manje opasni. U praksi se obično uklanjaju iz estetskih razloga. Međutim, za određene vrste benignih tumora postoji mogućnost transformacije u maligne. Takvi tumori se najčešće odmah operativno uklanjaju.

Maligni tumori su veća prijetnja za zdravlje čovjeka. Nose osobine širenja i infiltriranja okoline, te kao takvi mogu biti i životno ugrožavajući. Danas postoje razni modaliteti za liječenje malignih tumora, koji uključuju i kemoterapiju, radioterapiju, imune i hormonske terapije i sl. međutim, još jedna mogućnost je i hirurško uklanjanje.

Što je uklanjanje benignih i malignih tumora kod djece?

Operacija za uklanjanje tumora jeste operativni zahvat u kojem se uklanja tumorsko tkivo i određena količina okolnog zdravog tkiva, kako bi se spriječilo dalje širenje tumora (ukoliko je u pitanju maligni tumor za koji je dijagnostički potvrđeno da je ograničen isključivo na primarnu lokaciju) ili ublažili prisutni simptomi kod pacijenta.

Tko su kandidati za uklanjanje benignih i malignih tumora?

Djeca koja imaju dijagnosticirane maligne ili benigne tumore su kandidati za operativne zahvate uklanjanja.

Važno je naglasiti da kandidati za hirurški zahvat nisu svi pacijenti sa dijagnozama postojećih tumora. Potrebu za operativnim zahvatom primarno procjenjuje ljekar, nakon analize individualnog zdravstvenog stanja pacijenta i karakteristika tumora.

Izvođenje

Cilj operativnog zahvata za uklanjanje benignih i malignih tumora je ukloniti što veću količinu tumorskog tkiva bez povrede ili uklanjanja okolnih zdravih struktura. Uvijek se u slučajevima malignih tumora uklanja i jedan uski dio okolnog zdravog tkiva, kako bi se moglo potvrditi da nije ostalo tračaka tumorskih ćelija na mjestu reza.

Tačni tok i način izvođenja operativnog zahvata, kao i vrsta anestetika koji se aplicira (lokalni ili opšti) varira shodno vrsti tumora, proširenosti i lokalizaciji. 

Operativne zahvat izvode dječiji hirurzi, koji, nakon aplicirane anestezije, upotrebom različitih instrumenata, omogućavaju pristup primarnoj lokaciji tumora, a potom uklanjanju tkivo tumora. Ponekad, posebno u slučaju teških malignih tumora, postoji mogućnost i uklanjanja cijelih organa. O svemu tome će roditelji djeteta biti obaviješteni prije zahvata.

Naprimjer, u slučaju benignih tumora kože, može se očekivati primjena lokalne anestezije, te pravljenje rezova oko tumora i otklanjanje istog, te potom zašivanje rane.

Ukoliko je u pitanju tumor lociran na unutrašnjim organima, može se očekivati upotreba opšte anestezije, uvođenje urinarnog katetera u mokraćni mjehur (tanke cjevčice koja sakuplja urin), otvaranje venskih puteva (uvođenje posebnih cjevčica – najčešće u vene ruke – putem kojih se djeci apliciraju lijekovi protiv bolova, anestetici i nadoknađuje tečnost). Potom hirurg pravi rezove koji omogućavaju pristup organima, odstranjuje tumorsko tkivo, te, na kraju, aplicira šavove.

U slučaju operativnih zahvata na unutrašnjim organima, postoji mogućnost i laparoskopskog izvođenja operacije, pri čemu se pravi 4-6 manjih rezova na trbušnom zidu, te se kroz njih uvode specijalni hirurški instrumenti pomoću kojih je moguće odstraniti tumore i tkiva. To je moguće nešto rjeđe, u blažim stanjima. Ne mogu se svi tumori odstranjivati na ovaj način.

Rizici

Tačni rizici ovise od kompleksnosti operativnog zahvata koji će se vršiti. Opći rizici koje nosi većina operativnih zahvata su:

 • krvarenje
 • infekcije
 • oštećenja okolnih organa
 • reakcije na anesteziju

Pored navedenih, postoje i specifični rizici koji su vezani za tačni organ ili dio tijela koji se operiše. Naprimjer, operativni zahvati koji se vrše nad tumorima mozga ili kičmene moždine, nosit će rizike poput poremećaja govora ili pokreta i sl. Ljekar će prije operativnog zahvata upoznati roditelje sa tačnim rizicima koje nosi operativni zahvat koji će se vršiti.

Važno je napomenuti da se većina pacijenata u potpunosti oporavi bez ikakvih komplikacija i može se vratiti svom svakodnevnom životu.

Priprema za uklanjanje benignih i malignih tumora kod djece

Standardni dio pripreme podrazumijeva opsežne konsultacije roditelja sa hirurgom i ljekarom gdje roditelji dobivaju detaljne upute o pripremi za proceduru, samom postupku i oporavku.

Obzirom da operativni zahvati za tumore izrazito variraju, od vrlo jednostavnih do vrlo kompleksnih procedura, ljekar će detaljno objasniti roditeljima sve korake cjelokupnog procesa operativnog zahvata, od dolaska u bolnicu do otpusta.

Uvijek se prije operacije vrši preoperativna procjena stanja pacijenta koja uključuje: opsežnu kontrolu krvne slike i različite slikovne dijagnostičke metode poput ultrazvučnog, rendgenskog pregleda i sl. kako bi se dobilo što više podataka o stanju pacijenta i karakteristikama tumora.

Za potpunu pripremu za postupak može se očekivati da:

 • pacijent ne konzumira hranu ili piće barem 4 sata prije procedure - za sprečavanje dehidratacije obezbjeđuju se infuzije tečnosti
 • uz konsultaciju sa ljekarom, može se zahtijevati privremeni prestanak konzumiranja određenih lijekova

Oporavak

Nakon operacije, ukoliko je vršena u opštoj anesteziji, dijete će se probuditi uz bol na području reza, a može se očekivati i pojava umora i mučnine. Dužina boravka u bolnici ovisi od operativnog zahvata koji je izvršen i od individualnog zdravstvenog stanja djeteta.

Na mjestu rane i šava, obično će se nalaziti gaze, zavoji i flasteri, u težim operacijama unutrašnjih organa i dren (cjevčica koja uklanja krv sa područja ispod rane). Sve se uklanja nakon minimalno 24 sata, a zavoji se svakodnevno mijenjaju.

Djeca obično trebaju nešto više odmora nakon operativnog zahvata, posebno nakon opšte anestezije. Važno je omogućiti djetetu vrijeme za odmor i spavanje, često i tokom dana. No, smatra se da lagana fizička aktivnost može ubrzati oporavak (ovisno od zahvata koji je vršen).

Potrebno je da dijete izbjegava napornu fizičku aktivnost poput trčanja ili skakanja, te podizanje teških predmeta, sve dok ljekar ne utvrdi da je vršenje tih aktivnosti bez rizika (obično, minimalno 7 dana).

Ljekar će obezbijediti roditeljima sve potrebne informacije o što bržem oporavku. Mogu se očekivati upute o konzumiranju lijekova (vrlo često se propisuju antibiotici ili lijekovi protiv bolova) i brizi o hirurškoj rani (važno je vršiti adekvatnu toaletu područja reza, te pratiti pojavu jakog crvenila, oticanja ili pojave gnoja).

Kontrolni pregled je obavezan dio oporavka, i ugovara se sa ljekarom shodno stanju i operativnom zahvatu djeteta.

Za djecu su operativni zahvati posebno stresna i dramatična iskustva. Roditeljima se savjetuje da razgovaraju sa djecom tokom oporavka, da im pruže podršku i odgovore na pitanja, te da obezbijede aktivnosti koje dijete može vršiti dok se oporavlja (poput različitih igara, knjiga, igračaka i sl.)

Najčešća pitanja

Da li se moramo prethodno zakazati na pregled/dijagnostiku/lab testove?

Da biste dobili odgovarajuću medicinsku njegu, preporučujemo prethodno zakazivanje za sve vrste pregleda, te dijagnostičkih procedura.

Razumijemo da hitna medicinska stanja mogu nastupiti neočekivano, te zbog toga smo omogućili našim pacijentima da se bez prethodne najave mogu javiti u naš Odjel urgentnog zbrinjavanja. Odjel urgentnoga zbrinjavanja pruža usluge 24 sata na dan, 7 dana u sedmici, te osigurava brzu i stručnu pomoć s ciljem prepoznavanja, praćenja i početnog tretmana liječenja pacijenata u slučajevima po život opasnih povreda  i bolesti

Kada i kako se možemo zakazati na termin za pregled kod ljekara?

Imamo nekoliko praktičnih opcija koje vam omogućavaju da rezervišete svoj termin prema vašim preferencama:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja.
 • Za zakazivanje iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Koja je procedura za otkazivanje ili pomjeranje zakazanog termina?

Razumijemo da se životne okolnosti mogu promijeniti, te smo fleksibilni kada je u pitanju otkazivanje ili pomijeranje zakazanih termina. 

Evo nekoliko načina kako to možete učiniti:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja. 
 • Za poziv iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Da li se mogu liječiti na zdravstvenu knjižicu? 

Naša bolnica još uvijek nije u mogućnosti pružati usluge preko zdravstvene knjižice. Međutim, želimo vam saopštiti da predano radimo na tome da obezbijedimo pristup zdravstvenim uslugama ASA Bolnice za pacijente sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Trenutno smo u procesu pregovora sa Zavodima zdravstvenog osiguranja kako bismo postigli sporazum koji će vam omogućiti da iskoristite određene usluge naše bolnice. Kada postignemo zvanični dogovor, ASA Bolnica će obavijestiti širu javnost i naše pacijente o novim mogućnostima.

Kantonalni zdravstveni fondovi u BiH u različitom opsegu pokrivaju troškove dijagnostike i liječenja u privatvnim zdravstvenim ustanovama u skladu sa internim pravilima i procedurama. Molimo vas da se informišete u svom Zavodu zdravstvenog osiguranja da li će vaš tretman biti refundiran i u kojoj mjeri.

Imate li parking? 

Da, naša bolnica ima parking prostor, smješten na -2. etaži bolničkog objekta. Raduje nas obavijestiti vas da je parking besplatan za sve naše pacijente, te se može koristiti za vrijeme Vašeg boravka u ASA Bolnici.

Uklanjanje benignih i malignih tumora kod djece

Prihvaćam uslove korištenja