Skip to main content
ivf

Kriopohrana jajnih ćelija

Pretražite

Uvod

Postoje različita nemedicinska i medicinska stanja koja dovode do rizika za neplodnost kod reproduktivno mladih osoba. 

Kriopohrana jajnih ćelija metoda je medicinski potpomognute oplodnje. Svrha joj je omogućiti očuvanje plodnosti u reproduktivno mladih osoba. U toku ovog postupka oocite se zamrzavaju i pohranjuju na niske temperature kako bi se zaustavila biološka aktivnost, koja se pokreće ponovo odmrzavanjem kada one postaju spremne za oplodnju.

Šta je kriopohrana jajnih ćelija?

Kriopohrana jajnih ćelija predstavlja metodu medicinski potpomognute oplodnje u kojoj se jajne ćelije uzimaju, zamrzavaju i pohranjuju. Poslije se te jajne ćelije mogu odmrznuti, oploditi i prenijeti u maternicu kao zameci. Ova metoda omogućava ženama slobodnije odlučivanje o početku njihovog majčinstva, ali i o čuvanju jajnih stanica, ukoliko postoje medicinski razlozi. 

Plodnost žene opada s njenom dobi, stoga je ova metoda od velikog značaja ukoliko se žena želi ostvariti kao majka tek u nekom kasnijem periodu u kojem postoji veći rizik za neplodnost.

Otprilike nakon 36. godine života preporučuje se kriopohrana zametaka, što znači da bi zdrava žena ukoliko planira trudnoću kasnije trebala do 35. godine pohraniti svoje jajne ćelije.

Ko su kandidati za kriopohranu jajne ćelije?

Kandidati za kriopohranu jajne ćelije su: 

 • Pacijentice oboljele od malignih bolesti čije liječenje može ometati kasnije normalnu reproduktivnu funkciju
 • Pacijentice s velikim rizikom za karcinom jajnika što zahtijeva preventivno uklanjanje jajnika
 • Pacijentice koje boluju od endometrioze
 • Pacijentice s hromosomskim abnormalnostima koje utječu na plodnost (npr. sindrom Turner)
 • Pacijentice koje iz bilo kojeg razloga planiraju majčinstvo tek nakon 35. godine života.

Izvođenje

Postoje dvije osnovne metode zamrzavanja:

 1. Vitrifikacija - metoda izbora za zamrzavanje i pohranu oocita pri čemu se tokom postupka voda u citoplazmi ćelije zamjeni krioprotektantima, te se potom ćelije u kratkom vremenu hlade na -196°C pomoću tekućeg azota u kojem ostaju pohranjene. Postupak traje nekoliko minuta. Ćelije su ovim postupkom manje sklone oštećenjima i bolje se oplođuju kasnije. Udio preživjelih ćelija ovom metodom nakon zagrijavanja je i do 90%.
 2. Sporo zamrzavanje - postupak u kome se ćelije hlade 1 stepen za jednu minutu, a onda se pohranjuju na –80°C. Postupak traje i do nekoliko sati. Otprilike 70-80% ćelija preživi zagrijavanje nakon ovog postupka kriopohrane.

Kada je par spreman na oplodnju, u dogovoru s liječnikom maternica žene se priprema, a u isto vrijeme dolazi do odmrzavanja jajnih ćelija i oplodnje.

Rizici

Kriopohrana jajnih ćelija ima i određene rizike. Neoplođene jajne ćelije podložnije su oštećenjima prilikom postupaka zamrzavanja ili zagrijavanja zbog velikog ćelijskog volumena i količine vode koju sadrže. Može doći do oštećenja ćelijskih elemenata koji su ključni za normalnu funkciju ćelije. Do oštećenja dovodi i moguće stvaranje kristalića leda u citoplazmi, što mehanički oštećuje ćelije te uzrokuje promjene pH i osmotskog tlaka. Oocite su tokom zagrijavanja vrlo osjetljive, a potrebno ih je zagrijati na 37°C kada postaju aktivne i sposobne za oplodnju. Tada postoji rizik oštećenja i propadanja ćelija o čemu je unaprijed potrebno informirati pacijenticu.

Priprema za kriopohranu jajnih ćelija

Pacijentica se prije kriopohrane jajnih ćelija podvrgne stimulaciju jajnika kako bi se dobilo veći broj zrelih jajnih ćelija pogodne za kriopohranu. Stimulacija se radi hormonalnim injekcijama i traje desetak dana. Urade se redovne folikulometrije (ultrazvučne kontrole) kako bi se pratio rast folikule i prilagodila terapija. Nakon stimulaciju pod kontrolom ultrazvuka uradi se aspiracija jajnih ćelija iz jajnika koje se dalje prebace u embriološki laboratoriji gdje se podvrgnu procesom kriopohrane.

Oporavak

Oporavak nakon kriopohrane jajnih ćelija nije potreban i većina pacijentica se normalno može vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima. 

Najčešća pitanja

Da li se moramo prethodno zakazati na pregled/dijagnostiku/lab testove?

Da biste dobili odgovarajuću medicinsku njegu, preporučujemo prethodno zakazivanje za sve vrste pregleda, te dijagnostičkih procedura.

Razumijemo da hitna medicinska stanja mogu nastupiti neočekivano, te zbog toga smo omogućili našim pacijentima da se bez prethodne najave mogu javiti u naš Odjel urgentnog zbrinjavanja. Odjel urgentnoga zbrinjavanja pruža usluge 24 sata na dan, 7 dana u sedmici, te osigurava brzu i stručnu pomoć s ciljem prepoznavanja, praćenja i početnog tretmana liječenja pacijenata u slučajevima po život opasnih povreda  i bolesti

Kada i kako se možemo zakazati na termin za pregled kod ljekara?

Imamo nekoliko praktičnih opcija koje vam omogućavaju da rezervišete svoj termin prema vašim preferencama:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja.
 • Za zakazivanje iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Koja je procedura za otkazivanje ili pomjeranje zakazanog termina?

Razumijemo da se životne okolnosti mogu promijeniti, te smo fleksibilni kada je u pitanju otkazivanje ili pomijeranje zakazanih termina. 

Evo nekoliko načina kako to možete učiniti:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja. 
 • Za poziv iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Da li se mogu liječiti na zdravstvenu knjižicu? 

Naša bolnica još uvijek nije u mogućnosti pružati usluge preko zdravstvene knjižice. Međutim, želimo vam saopštiti da predano radimo na tome da obezbijedimo pristup zdravstvenim uslugama ASA Bolnice za pacijente sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Trenutno smo u procesu pregovora sa Zavodima zdravstvenog osiguranja kako bismo postigli sporazum koji će vam omogućiti da iskoristite određene usluge naše bolnice. Kada postignemo zvanični dogovor, ASA Bolnica će obavijestiti širu javnost i naše pacijente o novim mogućnostima.

Kantonalni zdravstveni fondovi u BiH u različitom opsegu pokrivaju troškove dijagnostike i liječenja u privatvnim zdravstvenim ustanovama u skladu sa internim pravilima i procedurama. Molimo vas da se informišete u svom Zavodu zdravstvenog osiguranja da li će vaš tretman biti refundiran i u kojoj mjeri.

Imate li parking? 

Da, naša bolnica ima parking prostor, smješten na -2. etaži bolničkog objekta. Raduje nas obavijestiti vas da je parking besplatan za sve naše pacijente, te se može koristiti za vrijeme Vašeg boravka u ASA Bolnici.

Kriopohrana jajnih ćelija

Prihvaćam uslove korištenja