O nama

Želimo unaprijediti kvalitet zdravstvenih usluga u našoj zemlji, stoga je ASA Grupacija počela sa izgradnjom prve privatne opšte bolnice u Bosni i Hercegovini. Pored poboljšanja kvaliteta života građana BiH i osiguravanja kvalitetne zdravstvene njege, naša misija je da postanemo sinonim za povjerenje, razmjenu znanja i iskustava iz oblasti zdravstva, te da svakodnevno kreiramo mogućnosti za edukacije, stručna usavršavanja i naučno-istraživačke radove u oblasti medicine.

To ćemo postići djelujući u tri primarna cilja:

PODIZANJE NIVOA ZDRAVSTVENE USLUGE

Fokus ASA Bolnice će, prije svega, biti na prevenciji bolesti, brzoj i detaljnoj dijagnostici, efikasnom ambulantnom tretmanu te rutinskom izvođenju operativnih zahvata. Naš cilj je da usluge ASA Bolnice budu brze, učinkovite i dostupne 24 sata dnevno svim građanima Bosne i Hercegovine.

INOVATIVNI PRISTUP ZA EDUKACIJU MLADIH KADROVA

Vrhunskim programom edukacije stvorit ćemo inspirativan ambijent koji će motivisati mlade ljude, ali i etablirane medicinske stručnjake, na usavršavanje iz svih zdravstvenih oblasti. Vjerujemo da će naša bolnica biti mjesto u kojem ćemo stvarati nove talente, ali i jačati postojeće ljudske kapacitete uz poseban naglasak na inovativan pristup te korištenje vrhunskih tehnologija prilikom liječenja pacijenata.

STRUČNA USAVRŠAVANJA I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI

Saradnjom sa bosanskohercegovačkim i međunarodnim medicinskim institutima, te univerzitetima uspostavit ćemo zdravstvenu uslugu visokog kvaliteta i sigurnosti koja će biti dostupna svim građanima Bosne i Hercegovine. Okupljanjem zdravstvenih stručnjaka iz zemlje i regiona kreirat ćemo snažnu zajednicu vrhunskih medicinskih stručnjaka koji će, u našoj bolnici, dobiti priliku da unaprijede svoje vještine, te ostvare sve svoje, kako lične, tako i profesionalne ciljeve. Radujemo se otvaranju blizu 400 novih radnih mjesta i nadamo se da će ASA Bolnica biti jedan od primarnih razloga smanjenja odliva medicinskih talenata iz naše zemlje.

400+

budućih radnih mjesta

180+

bolničkih kreveta

32200

m2 prostora

10+

specijalističkih ambulanti