Skip to main content
kardiologija

Kontrolni pregled pacijenta s poznatom koronarnom bolesti

Pretražite

Uvod

Koronarna bolest je oboljenje srca koje nastaje usljed suženja koronarnih arterija (arterija koje ishranjuju srce). Arterije se sužavaju kao posljedica taloženja plakova, primarno građenih od masti, u unutrašnjem zidu krvnog suda. Proces nakupljanja plakova je dugogodišnjeg trajanja. Može proći bez posljedica, no u određenim okolnostima može dovesti i do srčanog udara.

Za dijagnozu ovog oboljenja se obično prvo koriste neinvazivni pregledi poput ermometrije, nuklearne scintigrafije, magnetne rezonance ili kompjuterske tomografije (CT). Na svim tim testovima postoje određene promjene koje mogu ukazivati na koronarnu bolest. Uglavnom je finalna pretraga koju je potrebno izvršiti za dijagnozu koronarografija.

S obzirom na to da je nastanak srčanog udara najteža posljedica ovakvog oboljenja, kontrolni pregledi kod pacijenata sa dijagnosticiranom koronarnom bolešću su izrazito važni.

Šta je kontrolni pregled pacijenta sa poznatom koronarnom bolesti?

U pitanju je kardiološki pregled koji za cilj ima nadzor zdravstvenog stanja pacijenata koji ima od ranije dijagnosticiranu koronarnu bolest.

Ovakav pregled se preporučuje barem jednom godišnje za pacijente koji imaju nizak rizik od razvoja komplikacija, no prema potrebi i individualnom stanju pacijenta, a u dogovoru sa ljekarom, nekada i češće. 

Ko su kandidati za kontrolni pregled pacijenta sa poznatom koronarnom bolest?

Svi pacijenti sa potvrđenom dijagnozom koronarne bolesti su idealni kandidati za ovaj kontrolni pregled.

Izvođenje

Kontrolni pregled pacijenta sa dijagnosticiranom koronarnom bolesti ima nekoliko dijelova:

 1. Anamneza - podrazumijeva razgovor sa pacijentom, kojime ljekar nastoji dobiti informacije o prisutnosti kardioloških (ali i drugih) simptoma od interesa, aktuelnoj terapiji te bilo kakvim značajnim promjenama u zdravstvenom stanju pacijenta
 2. Fizikalni pregled – podrazumijeva procjenu općeg stanja pacijenta, gdje ljekar vrši generalni pregled pacijenta, te pregled glave, vrata, trbuha i ekstremiteta, a posebna pažnja se posvećuje pregledu grudnog koša, pluća i srca; ljekar posmatra pojavu značajnih promjena, sluša stetoskopom tonove i šumove srca te disanje pacijenta i tako dobiva informacije o stanju organa
 3. Standardne laboratorijske analize - podrazumijeva uzimanje uzorka krvi pacijenta te slanje u laboratorij na analize određenih parametara
 4. EKG (elektrokardiogram) u mirovanju - podrazumijeva postavljanje posebnih elektroda na ekstremitete i grudni koš pacijenta, koji bilježe električnu aktivnost srca, te se tako dobivaju informacije o mogućim poremećajima ritma i stanju srca
 5. Ehokardiografija - podrazumijeva snimanje ultrazvučnog snimka srca; procedura podrazumijeva da pacijent oslobađa od odjeće gornji dio tijela, te liježe na lijevi bok, a ljekar stavlja gel na sondu, te sondom prelazi preko lijevog dijela grudnog koša i snima srce i na taj način dobijana informacije o veličini, obliku i poziciji srca, prisutnosti oštećenja i izgledu srčanih zalizaka
 6. Rentgenski snimak grudnog koša - podrazumijeva snimanje RTG-a grudnog koša, pri čemu se dobivaju informacije o izgledu srca i pluća, te velikih krvnih sudova.

Prema potrebi, indikaciji i stanju pacijenta, mogu se vršiti i sljedeće pretrage:

 1. 24-satni Holter EKG monitoring – podrazumijeva proceduru gdje se na grudni koš pacijenta postave elektrode povezane sa malim aparatom žicama, koji se postavi oko pojasa, koji bilježi EKG tokom 24 sata dok pacijent vrši svakodnevne aktivnosti
 2. Ergometrija – procedura pri kojoj se bilježi EKG pacijenta, tokom izlaganja određenom fizičkom naporu.

Sve navedene procedure imaju za cilj da utvrde tačno stanje srca te da pomognu u uočavanju bilo kakve promjene ili pogoršanja.

Ukoliko se na osnovu navedenih procedura primijete ozbiljna pogoršanja stanja, ljekar može zahtijevati i dodatne dijagnostičke procedure.

Rizici

Kontrolni pregled ne nosi dodatne rizike za pacijente sa poznatom koronarnom bolesti.

Ukoliko se planira vršiti ergometrija, može doći do pogoršanja postojećih simptoma kod pacijenta.

Priprema za kontrolni pregled pacijenta sa poznatom koronarnom bolest

Kontrolni pregled uglavnom ne zahtijeva nikakvu specijalnu pripremu, u slučaju potrebe za daljnjom dijagnostikom pacijent će biti pravovremeno obaviješten o eventualnim pripremnim radnjama.

Ukoliko se planiraju obaviti laboratorijske analize uzoraka krvi i urina, od pacijenta se zahtijeva da na dan uzimanja uzorka ne doručkuje (ne konzumira nikakvu hranu, ni piće, uključujući i kafu).

Ukoliko se planira vršiti ergometrija, pacijent će dobiti posebne informacije o prestanku konzumiranja određenih lijekova prije samog testa.

Oporavak

Za ovaj kontrolni pregled ne postoje procedure oporavka.

Najčešća pitanja

Da li se moramo prethodno zakazati na pregled/dijagnostiku/lab testove?

Da biste dobili odgovarajuću medicinsku njegu, preporučujemo prethodno zakazivanje za sve vrste pregleda, te dijagnostičkih procedura.

Razumijemo da hitna medicinska stanja mogu nastupiti neočekivano, te zbog toga smo omogućili našim pacijentima da se bez prethodne najave mogu javiti u naš Odjel urgentnog zbrinjavanja. Odjel urgentnoga zbrinjavanja pruža usluge 24 sata na dan, 7 dana u sedmici, te osigurava brzu i stručnu pomoć s ciljem prepoznavanja, praćenja i početnog tretmana liječenja pacijenata u slučajevima po život opasnih povreda  i bolesti

Kada i kako se možemo zakazati na termin za pregled kod ljekara?

Imamo nekoliko praktičnih opcija koje vam omogućavaju da rezervišete svoj termin prema vašim preferencama:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja.
 • Za zakazivanje iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Koja je procedura za otkazivanje ili pomjeranje zakazanog termina?

Razumijemo da se životne okolnosti mogu promijeniti, te smo fleksibilni kada je u pitanju otkazivanje ili pomijeranje zakazanih termina. 

Evo nekoliko načina kako to možete učiniti:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja. 
 • Za poziv iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Da li se mogu liječiti na zdravstvenu knjižicu? 

Naša bolnica još uvijek nije u mogućnosti pružati usluge preko zdravstvene knjižice. Međutim, želimo vam saopštiti da predano radimo na tome da obezbijedimo pristup zdravstvenim uslugama ASA Bolnice za pacijente sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Trenutno smo u procesu pregovora sa Zavodima zdravstvenog osiguranja kako bismo postigli sporazum koji će vam omogućiti da iskoristite određene usluge naše bolnice. Kada postignemo zvanični dogovor, ASA Bolnica će obavijestiti širu javnost i naše pacijente o novim mogućnostima.

Kantonalni zdravstveni fondovi u BiH u različitom opsegu pokrivaju troškove dijagnostike i liječenja u privatvnim zdravstvenim ustanovama u skladu sa internim pravilima i procedurama. Molimo vas da se informišete u svom Zavodu zdravstvenog osiguranja da li će vaš tretman biti refundiran i u kojoj mjeri.

Imate li parking? 

Da, naša bolnica ima parking prostor, smješten na -2. etaži bolničkog objekta. Raduje nas obavijestiti vas da je parking besplatan za sve naše pacijente, te se može koristiti za vrijeme Vašeg boravka u ASA Bolnici.

Kontrolni pregled pacijenta s poznatom koronarnom bolesti

Prihvaćam uslove korištenja