Skip to main content
ginekologija

Rizična trudnoća

Pretražite

Uvod

Rizična trudnoća označava svaku trudnoću u kojoj već postoje ili se očekuju komplikacije zdravstvenog stanja majke ili fetusa. Trudnoća uključuje proces oplodnje, implantacije, rađanja i donošenja na svijet ljudskog potomstva. Trudnoća predstavlja prirodni proces koji u najvećem broju slučajeva protječe bez pojave komplikacija. Manji broj trudnoća prati pojava komplikacija u trudnoći. Takva trudnoća se naziva rizična trudnoća.

Šta je rizična trudnoća?

Rizična trudnoća je ona u kojoj postoji podatak o životnoj dobi trudnice preko 35 godina starosti, broju pobačaja u prethodnim trudnoćama, prethodnom prijevremenom porodu, mrtvorođenom fetusu, krvarenju u toku trudnoće, postojanju hroničnih i nasljednih bolesti u porodici. Rizik u trudnoći povećava i prisustvo bolesti kod trudnice kao što su povišen krvni pritisak, šećerna bolest, hronične infekcije i druga stanja koja mogu ugroziti zdravstveni status trudnice i/ili fetusa. Rizična trudnoća obuhvata oko šestinu svih trudnoća.

Ukoliko se radi o rizičnoj trudnoći, potrebno je vršiti česte preglede te stalan nadzor trudnoće i terapiju postojećeg stanja u cilju prevencije pogoršanja bolesti. Trudnoća okarakterizirana prisutnim komplikacijama se klasificira kao trudnoća visokog rizika. Uspješnost u prevenciji, dijagnostici i terapiji rizične trudnoće zavisi od znanja, stručnosti i sposobnosti ljekara, ali i od standarda zdravstvenog sistema.

Svaka trudnoća koja se vodi pod rizičnom zahtijeva posebnu pažnju i česte ljekarske preglede prije termina poroda. U nadzoru takve trudnoće mogu se koristiti neki specijalizirani testovi koji omogućuju napredno praćenje razvoja ploda. Izuzetno je važno da trudnica slijedi upute ljekara o tjelesnoj aktivnosti, prehrani, uzimanju prenatalnih vitamina i ostalim faktorima koji mogu pridonijeti održavanju i očuvanju zdravlja njene trudnoće. Ponekad se trudnice koje imaju rizičnu trudnoću savjetuje da što više leže i miruju, ali to naravno ovisi i o stadiju trudnoće te rizičnim faktorima koji u toj trudnoći postoje. Uputno je da se trudnica konsultira s ljekarom o vrsti i intenzitetu fizičke aktivnosti.

Važno je naglasiti da je rizična trudnoća sklona razvoju komplikacija i nerijetko se mora okončati carskim rezom, a ne vaginalnim porođajem. Zbog toga je preporučljivo da takve trudnice izbjegavaju tzv. kućne porođaje jer se mogu dogoditi neke nepredviđene komplikacije, a bez odgovarajuće i pravovremene medicinske njege se mogu ugroziti životi i djeteta i majke.

Ko su kandidati za rizičnu trudnoću?

Svaka trudnica bi se trebala javiti na pregled ginekologu nedugo nakon izostanka menstruacije. Ultrazvučnim pregledom se potvrđuje postojanje trudnoće  u maternici. Za pravilno vođenje svake trudnoće, a naročito one povišenog rizika u kojoj se očekuje pojava komplikacija, važno je da trudnica prilikom posjete ginekologu ponese svu medicinsku dokumentaciju o postojećim zdravstvenim problemima i stanjima iz prethodne trudnoće. Trudnička knjižica je važna za svaku trudnicu, a naročito za trudnicu sa rizičnom trudnoćom jer se u knjižicu unose svi podaci o zdravstvenom stanju trudnice, toku trudnoće, rezultati laboratorijskih pretraga, krvna grupa trudnice itd. Pravovremeno izvedene pretrage su važne kako bi se otkrili određeni poremećaji prije nego se jave klinički znaci bolesti.

Rizici

Rizična trudnoća je svaka trudnoća u kojoj postoji visok rizik od razvoja komplikacija i narušavanja zdravlja majke i/ili ploda. To znači da kod takvih trudnoća postoji nešto veći rizik od razvoja komplikacija nego u normalne trudnoće. Postoje različiti razlozi zbog kojih trudnoća može biti svrstana u kategoriju rizične trudnoće, a sami rizični faktori za takvu trudnoću mogu biti kako sa majčine strane, tako i od djeteta. Osim toga, postoje i neki rizični faktori koji su povezani sa samim stanjem trudnoće, a ne nužno s majkom ili djetetom.

Faktori rizika mogu biti povezani s majkom, fetusom, posteljicom, ali i sa samim stanjem trudnoće. Oni se mogu javiti prije trudnoće (npr. hronične bolesti majke) ili u toku trudnoće. Bilo kakav uzrok koji klasificira trudnoću kao trudnoću visokog rizika zahtijeva pažnju i kontinuirano praćenje. Trudnice s rizičnom trudnoćom trebaju imati posebnu antenatalnu njegu kako bi se reducirao rizik od komplikacija te očuvalo zdravlje djeteta i majke.

Važno je naglasiti da i rizična trudnoća može biti zdrava trudnoća sa specifičnom potrebom ulaganja više pažnje i praćenja. Bez obzira na to koji je rizični faktor u pitanju, uz adekvatnu medicinsku njegu, majčino odgovorno ponašanje i praćenje uputa ljekara i ta trudnoća, kao i sam porođaj može biti uspješna i zdrava.

Rizični faktori uključuju širok spektar različitih faktora koji trudnoću svrstavaju u trudnoću visokog rizika. U pitanju može biti neka neliječena bolest majke koja je postojala i prije trudnoće, posebna stanja koja se javljaju samo za vrijeme trudnoće, anomalije fetusa i dr. U nastavku teksta navest ćemo neke od najčešćih rizičnih faktora koji se povezuju s visokorizičnom trudnoćom.

Već postojeće bolesti majke:

 • autoimune bolesti
 • nekontrolirani povišeni krvni pritisak
 • nekontrolirana šećerna bolest
 • nekontrolirane bolesti štitnjače
 • pretilost ili pothranjenost
 • bolesti bubrega
 • spolno prenosive bolesti i dr.

U rizične faktore povezane s majkom spadaju i životna dob koja je manja od 17 ili veća od 35 godina, štetna životne navike kao što su pušenje, prekomjerna konzumacija alkohola, upotreba droga, neodgovorno uzimanje lijekova te loša prenatalna njega (neredovite kontrole i slično). Ukoliko je žena imala spontane pobačaje ili su postojale komplikacije s prijašnjim trudnoćama (prijevremeni porođaj, produženi porođaj, vanmaternična trudnoća i drugo), njena se trudnoća vodi kao rizična. Za procjenu rizika trudnoće važne su i prethodne ginekološke operacije (operacija mioma, konizacija i drugo), ali i liječenje neplodnosti.

Faktori povezani s fetusom koji čine trudnoću rizičnom su:

 • genetske bolesti (npr. cistična fibroza)
 • hromosomske anomalije (npr. Down sindrom)
 • urođene anomalije (npr. urođena srčana mana)
 • zaostajanje u rastu i sl.

Rizični faktori povezani sa samom trudnoćom:

 • preeklampsija ili HELLP sindrom
 • slabost vrata maternice (cervikalna insuficijencija)
 • dijabetes u trudnoći
 • abrupcija posteljice (prijevremeno odvajanje posteljice)
 • predležeća posteljica (placenta previa)
 • višeplodna trudnoća
 • premala ili prevelika količina amnionske tekućine i dr.

Priprema za rizičnu trudnoću

Postoji mnogo faktora zbog kojih ”obična” trudnoća može biti svrstana u kategoriju rizične trudnoće. Većina faktora rizika se može otkriti samo redovnim pregledima majke i ploda, zato je važno od samog početka voditi stalnu brigu o svojoj trudnoći i redovno posjećivati ljekara kako bi se na vrijeme otkrili faktori zbog kojih je potrebna posebna briga za Vas i Vaše dijete. Ovakvim pristupom se višestruko povećava šansa da će, iako rizična, trudnoća biti zdrava, a potencijalne komplikacije će se moći pravovremeno tretirati.

Oporavak

Oporavak od rizične trudnoće je varijabilnog vremenskog trajanja. On uključuje sistem medicinske, psihološke i socijalne podrške usmjerene ka porodilji i novorođenčetu u cilju očuvanja zdravlja i prevencije mogućih komplikacija. Adaptacija životnog stila uz medicinsku i psihološku pomoć zasigurno će ubrzati i olakšati period oporavka.

Najčešća pitanja

Da li se moramo prethodno zakazati na pregled/dijagnostiku/lab testove?

Da biste dobili odgovarajuću medicinsku njegu, preporučujemo prethodno zakazivanje za sve vrste pregleda, te dijagnostičkih procedura.

Razumijemo da hitna medicinska stanja mogu nastupiti neočekivano, te zbog toga smo omogućili našim pacijentima da se bez prethodne najave mogu javiti u naš Odjel urgentnog zbrinjavanja. Odjel urgentnoga zbrinjavanja pruža usluge 24 sata na dan, 7 dana u sedmici, te osigurava brzu i stručnu pomoć s ciljem prepoznavanja, praćenja i početnog tretmana liječenja pacijenata u slučajevima po život opasnih povreda  i bolesti

Kada i kako se možemo zakazati na termin za pregled kod ljekara?

Imamo nekoliko praktičnih opcija koje vam omogućavaju da rezervišete svoj termin prema vašim preferencama:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja.
 • Za zakazivanje iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Koja je procedura za otkazivanje ili pomjeranje zakazanog termina?

Razumijemo da se životne okolnosti mogu promijeniti, te smo fleksibilni kada je u pitanju otkazivanje ili pomijeranje zakazanih termina. 

Evo nekoliko načina kako to možete učiniti:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja. 
 • Za poziv iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Da li se mogu liječiti na zdravstvenu knjižicu? 

Naša bolnica još uvijek nije u mogućnosti pružati usluge preko zdravstvene knjižice. Međutim, želimo vam saopštiti da predano radimo na tome da obezbijedimo pristup zdravstvenim uslugama ASA Bolnice za pacijente sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Trenutno smo u procesu pregovora sa Zavodima zdravstvenog osiguranja kako bismo postigli sporazum koji će vam omogućiti da iskoristite određene usluge naše bolnice. Kada postignemo zvanični dogovor, ASA Bolnica će obavijestiti širu javnost i naše pacijente o novim mogućnostima.

Kantonalni zdravstveni fondovi u BiH u različitom opsegu pokrivaju troškove dijagnostike i liječenja u privatvnim zdravstvenim ustanovama u skladu sa internim pravilima i procedurama. Molimo vas da se informišete u svom Zavodu zdravstvenog osiguranja da li će vaš tretman biti refundiran i u kojoj mjeri.

Imate li parking? 

Da, naša bolnica ima parking prostor, smješten na -2. etaži bolničkog objekta. Raduje nas obavijestiti vas da je parking besplatan za sve naše pacijente, te se može koristiti za vrijeme Vašeg boravka u ASA Bolnici.

Rizična trudnoća

Prihvaćam uslove korištenja