Skip to main content
ginekologija

Pregled trećeg trimestra

Pretražite

Uvod

Redovni medicinski pregledi tokom trudnoće igraju značajnu ulogu u sveobuhvatnom praćenju zdravstvenog stanja, kako majke tako i nerođenog djeteta. Posebno je naglasak stavljen na treći trimestar trudnoće, obuhvatajući period od 28. do 40. sedmice trudnoće, gdje ovi pregledi imaju veliku važnost s obzirom na povećane rizike i potencijalne komplikacije koje mogu nastati.

U posljednjem trimestru trudnoće dinamika promjena u tijelu majke i razvoj nerođenog djeteta dostiže vrhunac, čineći medicinske evaluacije ključnim alatom za pravovremeno prepoznavanje i upravljanje eventualnim zdravstvenim izazovima. Pregledi tokom ovog perioda omogućavaju detaljan i sveobuhvatan uvid u zdravstveno stanje trudnice i stanje fetusa. Pravovremene informacije dobivene iz ovih pregleda omogućavaju ljekarima da pažljivo prate razvoj događaja, interveniraju ako je potrebno i osiguraju optimalnu brigu za majku i dijete.

Važno je napomenuti da se u ovom stadiju trudnoće, pored standardnih parametara, kao što su krvni pritisak, nivo šećera i opće zdravstveno stanje, posebna pažnja posvećuje praćenju faktora kao što su fetalni rast, položaj djeteta u materici, stanje posteljice i druge specifične karakteristike koje mogu utjecati na tok trudnoće i porođaj.

Šta je pregled trećeg trimestra?

Pregled trećeg trimestra trudnoće podrazumijeva niz sistematskih fizičkih pregleda i dijagnostičkih procedura koje se provode s ciljem osiguranja adekvatnog napretka trudnoće i ranog prepoznavanje mogućih komplikacija. Ovi pregledi obuhvataju procjenu rasta fetusa, provjeru vitalnih znakova trudnice, praćenje nivoa amnionske tečnosti, procjenu položaja fetusa, testove za detekciju potencijalnih rizika, kao i razmatranje plana za porođaj.

Temeljita procjena rasta fetusa pruža uvid u njegov napredak i osigurava da se pravilan razvoj odvija prema očekivanjima. Uz to, detaljno praćenje vitalnih znakova trudnice omogućava identifikaciju potencijalnih odstupanja koja bi mogla ukazivati na zdravstvene izazove.

Pored toga, kontrola nivoa amnionske tečnosti ima ključnu ulogu u procjeni funkcionalnosti posteljice i općeg okruženja u kojem se fetus razvija. Detaljna evaluacija položaja fetusa je također od suštinskog značaja kako bi se utvrdilo da li je fetus u optimalnom položaju za siguran porođaj.

Testovi za otkrivanje potencijalnih rizika čine važan segment ovih pregleda, jer omogućavaju ljekarima da prepoznaju faktore koji bi mogli utjecati na normalan tok trudnoće ili porođaj. Kroz sveobuhvatno razmatranje plana za porođaj, medicinski stručnjaci mogu unaprijed planirati pristup kako bi osigurali što sigurniji porođaj.

U skladu s individualnim potrebama svake trudnice, ovaj pažljivo vođen niz pregleda trećeg trimestra trudnoće igra ključnu ulogu u stvaranju zdravog i sigurnog okruženja za majku i dijete. Pravovremena intervencija i pažljivo praćenje omogućavaju ljekarima da minimiziraju potencijalne rizike i obezbijede najbolji mogući ishod za oba života.

Ko su kandidati za pregled trećeg trimestra?

Svaka trudnica u posljednjem trimestru trebala bi redovito prisustvovati medicinskim pregledima kao sastavnom dijelu trudničke njege. Ovi pregledi su od posebnog značaja za trudnice koje su prethodno iskusile određene zdravstvene komplikacije, kao što su dijabetes, povišen krvni pritisak ili prethodni problemi u toku trudnoće. Uz to, posebna pažnja mora se posvetiti trudnicama starijim od 35 godina, kao i onima koje nose višeplodne trudnoće.

S obzirom na individualne varijacije u zdravstvenom stanju trudnica, postoji nekoliko specifičnih grupa kandidata koji zahtijevaju pažljivu medicinsku pažnju tokom trećeg trimestra. Prva grupa obuhvata trudnice koje su prethodno suočene sa zdravstvenim izazovima kao što su dijabetes ili povišeni krvni pritisak. Njihova ranija iskustva mogu povećati rizik od komplikacija u kasnijem toku trudnoće, pa se pažljivo praćenje vitalnih znakova i zdravstvenog stanja postavlja kao prioritet.

Druga važna grupa su trudnice koje su imale prethodne poteškoće tokom trudnoće, bilo da su bile vezane za prijevremeni porođaj, rast fetusa ili druge faktore. Ovi slučajevi ukazuju na potrebu za posebnim nadzorom kako bi se unaprijed prepoznali i rješavali potencijalni problemi.

Trudnice starije od 35 godina također su važna ciljna grupa za temeljne preglede trećeg trimestra. Ova dobna kategorija može biti povezana sa povećanim rizikom od određenih zdravstvenih izazova, stoga je redovno praćenje i rana intervencija ključni za osiguranje njihove dobrobiti i dobrobiti djeteta.

Naravno, trudnice koje nose višeplodne trudnoće predstavljaju još jednu grupu kandidata koja zahtijeva poseban nadzor. Višeplodne trudnoće nose dodatne fizičke izazove, a rizik od razvoja potencijalnih komplikacija može biti povećan. Stoga je pravovremeno praćenje rasta svakog fetusa i općeg zdravstvenog stanja majke izuzetno važno radi uspostavljanja sigurnog ishoda za sve uključene.

Precizno određeni kandidati za pregled trećeg trimestra trudnoće obuhvataju širok spektar trudnica koje zahtijevaju individualiziranu medicinsku pažnju. Kroz pažljivu procjenu i praćenje ljekar može identificirati potencijalne izazove i reagirati na način koji osigurava najbolji ishod za majku i nerođeno dijete.

Izvođenje

Ljekarski pregled trećeg trimestra trudnoće obično uključuje mjerenje krvnog pritiska, praćenje težine i rasta fetusa, ultrazvučne preglede radi procjene položaja i zdravstvenog stanja fetusa, procjenu srčanog ritma fetusa, testove za otkrivanje dijabetesa ili preeklampsije, kao i razgovor o simptomima i eventualnim komplikacijama. Detaljnije informacije o navedenim pregledima uključuju: 

Vitalni znakovi i uzorci urina i krvi: Na početku svakog pregleda ljekar će izmjeriti tjelesnu težinu i provjeriti krvni pritisak trudnice. Također, možete očekivati da ćete dati uzorak urina koji će se analizirati kako bi se otkrili znakovi infekcije, proteina ili šećera. Prisutnost proteina može ukazivati na potencijalnu preklampsiju, dok prisutnost šećera u mokraći može sugerirati gestacijski dijabetes. Osim toga, moguće je da ćete se podvrgnuti krvnim testovima kako bi se procijenila količina crvenih krvnih stanica i prisutnost anemije.

Ultrazvuk, rast fetusa i položaj: Ljekar će redovito mjeriti rast vašeg trbuha kako bi se osigurao pravilan razvoj fetusa. Također, može izvršiti pregled cerviksa kako bi utvrdio eventualnu dilataciju (otvaranje). Ultrazvučni pregledi, kao i u prethodnim fazama trudnoće, koristit će se kako bi se potvrdili položaj, rast i opće zdravstveno stanje fetusa. Praćenje srčane frekvence fetusa putem elektroničkog monitora osigurava prisustvo normalnog ritma otkucaja srca.

Testiranje na spolno prenosive infekcije: U trećem trimestru liječnik može zahtijevati testiranje na spolno prenosive infekcije. Ovisno o riziku moguće je provesti testiranje na hlamidiju, HIV, sifilis i gonoreju. Prepoznavanje i liječenje ovih infekcija ključno je kako bi se spriječila potencijalna infekcija novorođenčeta tokom poroda.

Testiranje na streptokok grupe B: Između 35. i 37. sedmice trudnoće moguće je da ćete biti podvrgnuti uzimanju uzoraka vaginalnog i rektalnog brisa kako bi se otkrila prisutnost bakterija streptokoka grupe B. Iako ove bakterije mogu biti prisutne kod oko 30% zdravih žena, mogu predstavljati rizik za novorođenčad. U slučaju pozitivnih rezultata primijenit će se antibiotici kako bi infekcija uklonila i dijete zaštitilo.

Rizici

Pregledi trećeg trimestra trudnoće imaju za cilj praćenje zdravlja majke i razvoja fetusa. Iako su ovi pregledi sigurni, mogu se pojaviti nelagodnosti povezane s nekim od testova ili postupaka koji se izvode tokom ovih pregleda.

 • Tokom pregleda moguće je osjetiti određenu nelagodnost ili blagu bol prilikom uzimanja uzoraka krvi, urina ili vaginalnih briseva. Ovisno o osjetljivosti svake trudnice, ovo može varirati.
 • Bilo koji postupak koji uključuje uzimanje uzoraka ili kontakt s tijelom može povećati rizik od infekcije. Međutim, medicinski tim se pridržava strogih higijenskih i aseptičkih mjera kako bi se minimizirao ovaj rizik.
 • Neki testovi, kao što su testovi za spolno prenosive infekcije ili drugi laboratorijski testovi, mogu povremeno rezultirati lažno pozitivnim rezultatima. To može dovesti do nepotrebnog stresa i daljnjih testiranja.
 • Sami pregledi mogu izazvati anksioznost i zabrinutost kod trudnica, posebno ako se otkriju određeni faktori rizika ili potreba za dodatnim testiranjem. 

Priprema za pregled trećeg trimestra

Prije pregleda trudnica treba osigurati da ima sve potrebne informacije o svom zdravstvenom stanju i simptomima koje primjećuje. Također je korisno napraviti pitanja za ljekara kako bi se osiguralo da su sve nedoumice razjašnjene tokom pregleda.

Odaberite udobnu odjeću koja vam omogućava jednostavan pristup trbuhu, budući da će se obaviti mjerenje rasta trbuha i ultrazvučni pregled. U nekim slučajevima postoji potreba za određenim uputama vezanim uz unos hrane ili pića prije samog pregleda, kao što je natašte (suzdržavanje od jela i pića) uzimanje uzorka krvi.

Oporavak

Nakon pregleda trudnica će dobiti povratne informacije o svom zdravstvenom stanju i stanju fetusa. Ukoliko su identificirane komplikacije ili rizici, ljekar će zajedno sa trudnicom planirati dalje korake i moguće intervencije. 

Najčešća pitanja

Da li se moramo prethodno zakazati na pregled/dijagnostiku/lab testove?

Da biste dobili odgovarajuću medicinsku njegu, preporučujemo prethodno zakazivanje za sve vrste pregleda, te dijagnostičkih procedura.

Razumijemo da hitna medicinska stanja mogu nastupiti neočekivano, te zbog toga smo omogućili našim pacijentima da se bez prethodne najave mogu javiti u naš Odjel urgentnog zbrinjavanja. Odjel urgentnoga zbrinjavanja pruža usluge 24 sata na dan, 7 dana u sedmici, te osigurava brzu i stručnu pomoć s ciljem prepoznavanja, praćenja i početnog tretmana liječenja pacijenata u slučajevima po život opasnih povreda  i bolesti

Kada i kako se možemo zakazati na termin za pregled kod ljekara?

Imamo nekoliko praktičnih opcija koje vam omogućavaju da rezervišete svoj termin prema vašim preferencama:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja.
 • Za zakazivanje iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Koja je procedura za otkazivanje ili pomjeranje zakazanog termina?

Razumijemo da se životne okolnosti mogu promijeniti, te smo fleksibilni kada je u pitanju otkazivanje ili pomijeranje zakazanih termina. 

Evo nekoliko načina kako to možete učiniti:

 • Pozivom na besplatni broj našeg kontakt centra 0800 222 55:
  • Naš prijateljski tim kontakt centra je dostupan da primi vaše pozive i pomogne vam oko zakazivanja. 
 • Za poziv iz inostranstva možete koristiti broj: + 387 33 555 200
 • Ličnom posjetom bolnici na info pultu:
  • Ako više volite lični pristup, naše osoblje na recepciji stoji vam na raspolaganju za zakazivanje termina tokom radnog vremena bolnice.
 • Putem e-maila zakazivanja@asabolnica.ba:
  • Ako vam je draže koristiti elektronsku komunikaciju, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila kako bismo dogovorili vaš termin.
 • Putem naše web stranice www.asabolnica.ba

2 načina: 

 • Na našoj web stranici imate istaknutu formu: “Pošaljite upit” kroz koju se možete zakazati za pregled. 
 • Klikom na ikonu Viber-a istaknutu na kontakt formi, također se možete zakazati putem Viber poruka. 
 • Putem Viber-a na poslovnom kanalu ASA Bolnica 
  • Dovoljno je da pošaljete poruku kroz Viber na poslovni kanal ASA Bolnice sa željenim datumom zakazivanja termina
Da li se mogu liječiti na zdravstvenu knjižicu? 

Naša bolnica još uvijek nije u mogućnosti pružati usluge preko zdravstvene knjižice. Međutim, želimo vam saopštiti da predano radimo na tome da obezbijedimo pristup zdravstvenim uslugama ASA Bolnice za pacijente sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Trenutno smo u procesu pregovora sa Zavodima zdravstvenog osiguranja kako bismo postigli sporazum koji će vam omogućiti da iskoristite određene usluge naše bolnice. Kada postignemo zvanični dogovor, ASA Bolnica će obavijestiti širu javnost i naše pacijente o novim mogućnostima.

Kantonalni zdravstveni fondovi u BiH u različitom opsegu pokrivaju troškove dijagnostike i liječenja u privatvnim zdravstvenim ustanovama u skladu sa internim pravilima i procedurama. Molimo vas da se informišete u svom Zavodu zdravstvenog osiguranja da li će vaš tretman biti refundiran i u kojoj mjeri.

Imate li parking? 

Da, naša bolnica ima parking prostor, smješten na -2. etaži bolničkog objekta. Raduje nas obavijestiti vas da je parking besplatan za sve naše pacijente, te se može koristiti za vrijeme Vašeg boravka u ASA Bolnici.

Pregled trećeg trimestra

Prihvaćam uslove korištenja