Skip to main content

Zbrinjavanje disajnog puta ET, plasiranje endotrahealnog tubusa

Zbrinjavanje disajnog puta ET, plasiranje endotrahealnog tubusa

Prihvaćam uslove korištenja