Skip to main content
ASA Bolnica

Zvanično otvorena ASA Bolnica: Prva privatna opća bolnica u Sarajevu

ASA Bolnica, prva privatna opća bolnica u BiH, danas je zvanično otvorila svoja vrata za pacijente. Simbolično, upravo na Dan grada, Sarajevo ali i cijela BiH postaje bogatija za modernu zdravstvenu instituciju koja na prvo mjesto stavlja pacijente i kreira viziju izvrsnosti u zdravstvenoj zaštiti.


 

Ova impozantna građevina prostire se na 36.000 m2, nudi 180 bolničkih kreveta raspoređenih na sedam spratova, 10 operacionih sala, 12 specijalističkih odjeljenja te brojne odsjeke i ambulante.

"Naši pacijenti će imati pristup gotovo svim medicinskim uslugama, uključujući modernu radiološku dijagnostiku, laboratoriju, urgentno zbrinjavanje, porođajnu salu, kao i rutinske i složene operativne zahvate", naglašavaju iz ASA Bolnice.

Prva privatna Opća bolnica predstavlja važan korak u unapređenju zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini i pokazatelj je predanosti osnivača za ulaganje u prosperitet i razvoj bh. društva. Vođeni idejom da BiH ima ljude sa vještinama, znanjem i inteligencijom, osnivači prije više od 18 godina pokreću Fondaciju Hastor, kojom su željeli pružiti više mogućnosti mladim ljudima - Bosancima i Hercegovcima, a ASA Bolnica predstavlja korak dalje u ostvarivanju ove misije.

Zvanično otvorena ASA Bolnica

"Poriv i ideja za uspostavljanje ASA Bolnice je plod dugoročne strategije razvoja zdravstvene djelatnosti unutar ASA Grupacije a u cilju unapređenja zdravstvene zaštite svih naših građana i jačanja kapaciteta sveukupnog bh. zdravstva. S tim ciljem je oformljen ASA Medical, koji će objediniti sve naše zdravstvene ustanove i u jednu subgrupaciju sa zajedničkim ciljem osnaživanja i jačanja kapaciteta bh. zdravstva što dalje daje kontinuitet našoj posvećenosti ulaganju u prosperitet i napredak kompletnog društva", istakao je ranije prof. dr. Rasim Jusufovic, predsjednik Uprave ASA Bolnice.

Uz vrhunski tim stručnjake s dugogodišnjim iskustvom i strateško partnerstvo sa Međunarodnim medicinskim univerzitetom u Beču i Općom bolnicom Beč (AKH) ova bolnica donosi visoke standarde u pružanju usluga, kao i pristup najnovijim naučnim dostignućima i razvoju zajedničkih naučno-istraživačkih projekata.

Uslugama Asa Bolnice obuhvaćene su mnoge medicinske discipline, uključujući opću i abdominalnu hirurgiju, otorinolaringologiju, internu medicinu s gastroenterohepatologijom, kardiologiju, endokrinologiju, ginekologiju i akušerstvo s IVF-om, ortopediju, pedijatriju, radiologiju, urologiju, urgentno zbrinjavanje te mnoge druge ambulante poput oftalmologije, reumatologije, fizijatrije i dermatologije.

Zvanično otvorena ASA Bolnica-

Kada je u pitanju saradnja sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, ASA Bolnica već u ranoj fazi pokrenula je aktivnosti i razgovore sa kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja kao i kantonalnim ministarstvima zdravstva kako bi zajednički pronašli zakonski definirane načine da usluge ove zdravstvene ustanove budu dostupna osiguranicima po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja. Istovremeno, ostvarena je saradnja sa osiguravajućim društvima čiji paketi usluga će biti prilagođeni potrebama pacijenata i uklađeni sa ponudom ASA Bolnice.

Jedna od novina u pružanju zdravstvenih usluga je odjel za iskustvo s pacijentima, odnosno tzv. „Osoblje - Pacijent navigator“ koje će biti na raspolaganju pacijnetima i porodici za sve potrebne informacije s ciljem postizanja što kvalitetnije komunikacije i najboljih rezultata liječenja.

U ovoj, početnoj fazi, ASA Bolnica pruža ambulantno konsultativne usluge, dok će se bolničke usluge moći koristiti u mjesecu maju.

Pacijenti već danas mogu zakazati termine pregleda pozivom na besplatni broj za pozive iz BiH: 0800 222 55, ili putem broja za pozive iz inostranstva: +387 33 555 200. 

(https://klix.ba)