Skip to main content
ASA Bolnica

Zavirili smo u unutrašnjost ASA Bolnice, pogledajte kako izgledaju enterijer i medicinska oprema

Izgradnja prve privatne bolnice, ASA Bolnice je završena, a radovi na opremanju enterijera i instalaciji medicinske opreme teku ubrzano. Značajan dio odjela u potpunosti je opremljen, kao i lobi te su u toku završni radovi na uređenju dvorišta ASA Bolnice.

ASA Bolnica će na samom početku svog rada brojati 200 uposlenika koji će u narednim mjesecima proći fazu specijalizacije i obuke. S obzirom da se radovi privode kraju, planirano je da bolnica svoja vrata za pacijente otvori u prvoj polovini 2024. godine.

Kako ističe naš sagovornik direktor sestrinstva Esmir Kavazović, već se intenzivno radi na edukaciji i obuci medicinskog osoblja prema standardima Opće bolnice Beč i Medicinskog Univerziteta u Beču.

Predstavnici Međunarodnoga medicinskoga univerziteta (MUVI) i Opće bolnice (AKH) iz Beča su ove sedmice u trodnevnoj radnoj posjeti Sarajevu u sklopu redovnih aktivnosti koje su definirane ugovorom o strateškom partnerstvu između ASA Bolnice i MUVI-a.

Radi se o redovnom mjesečnom sastanku u sklopu završnih priprema za otvaranje ASA Bolnice i početak testiranja svih protokola i opreme za rad.

Unutrašnjost ASA Bolnice

Uzimajući u obzir sve postavljene standarde kvalitete, kako lokalne, tako i one međunarodne, rad s pacijentima se očekuje nakon što spremnost za to potvrde Uprave ASA Bolnice, zajedničkoga Ekspertnoga vijeća (ASA Bolnica i MUVI), kao i međunarodnoga medicinskoga direktora i direktora sestrinstva, koji se od ovoga mjeseca također pridružio timu ASA Bolnice.

U sklopu ove posjete, započeo je i proces finalne verifikacije svih medicinskih radnika u budućoj ASA Bolnici od strane predstavnika MUVI-a u skladu s najvišim svjetskim standardima (JCI).

Kavazović u razgovoru za Klix.ba ističe kako će fokus ASA Bolnice, prije svega, biti na brzoj i detaljnoj dijagnostici, efikasnom ambulantnom tretmanu te rutinskom izvođenju operativnih zahvata.

“Naš cilj je da usluge ASA Bolnice budu brze, učinkovite i dostupne 24 sata dnevno svim građanima Bosne i Hercegovine. Koristimo priliku još jednom da se zahvalim svima koji su poslali svoje prijave za rad u ASA Bolnici koje su, za medicinske pozicije, do sada gotovo u potpunosti obrađene, a za one nemedicinske je evaluacija upravo u toku, ističe Kavazović.

Unutrašnjost ASA Bolnice - oprema

Potom, pojašnjava kako su za otvaranje ASA Bolnice i početak rada s pacijentima odabrani kandidati s najviše iskustva i kompetencija u radu na svim bolničkim odjelima, a daljnje širenje poslovanja i nova zapošljavanja bit će prilika da se i mladi stručnjaci pridruže iskusnim timovima u svim bolničkim odjelima i službama i time dobiju priliku dodatno se razvijati uz stručne mentore, kako u samoj ASA Bolnici, tako i u svim partnerskim klinikama u Europi i šire, a prije svega u Općoj bolnici Beč (AKH).

“Vrhunskim programom edukacije stvorit ćemo inspirativan ambijent koji će motivisati mlade ljude, ali i etablirane medicinske stručnjake, na usavršavanje iz svih zdravstvenih oblasti. Vjerujemo da će naša bolnica biti mjesto u kojem ćemo stvarati nove talente, ali i jačati postojeće ljudske kapacitete uz poseban naglasak na inovativan pristup te korištenje vrhunskih tehnologija prilikom liječenja pacijenata”, zaključuje Kavazović.

(https://klix.ba)