Skip to main content
ASA Bolnica

ASA Bolnica prepoznata kao poželjno mjesto za dalji lični i profesionalni razvoj – skoro 7.000 prijava za rad

Direktor projekta ASA Bolnice Rasim Jusufović kaže da se na konkurs za odabir oko 400 kadrova koji će raditi u ovoj medicinskoj ustanovi, a koji je bio otvoren mjesec dana, prijavilo blizu 7.000 kandidata, od čega najviše za medicinsko osoblje.

Vrlo predano i temeljito radimo na obradi svih pristiglih prijava, rekao je Jusufović

– Drago nam je da je interes tako velik i da su kandidati prepoznali ASA Bolnicu kao svog budućeg poslodavca i poželjno mjesto za dalji lični i profesionalni razvoj. Cilj nam je povjerenje opravdati kroz transparentu komunikaciju prema svim prijavljenim kandidatima. Vrlo predano i temeljito radimo na obradi svih pristiglih prijava kako bismo u narednom periodu kontaktirali sve kandidate koji budu ispunjavali uslove navedene u konkursu – kaže Jusufović u razgovoru za Fenu.

Kvalitet usluga

Ističe da imaju vrlo kvalitetan odziv kandidata u segmentu medicinskog osoblja i da će to biti prvi prioritet prilikom popunjavanja pozicija.

– Kada su u pitanju ljekari specijalisti, istovremeno radimo na pregovorima sa nekim iskusnim kadrovima iz BiH, ali također razgovaramo sa našim stručnjacima koji su etablirani širom svijeta, a koji su spremni da svoju karijeru nastave u budućoj ASA Bolnici. Kako smo više puta do sada istakli, naš primani cilj je kvalitet usluga i stručnost i shodno tome ćemo i birati zaposlenike – naglašava Jusufović.

Odgovarajući na pitanje kada planiraju potpisivanje ugovora s izabranim kandidatima i hoće li oni proći neku dodatnu edukaciju specifičnu za ASA Bolnicu, Jusufović kaže da će proces zapošljavanja ići u skladu sa potrebama i terminskim planom.

– Cilj nam je u prvoj fazi popuniti ključne pozicije za medicinske discipline koje će biti dostupne odmah nakon otvaranja. To su sve one usluge koje spadaju u domen sekundarne zdravstvene zaštite i koje pružaju opće bolnice. Uporedo s tim radit ćemo i na odabiru kadrova za administrativne pozicije i nemedicinsko osoblje. Ono što je bitno naglasiti jeste da će zapošljavanje ići sukcesivno i da će svi dobiti blagovremeno informacije o statusu njihove prijave. Kako bismo odmah na samom početku osigurali najbolju kliničku ekspertizu i postigli visok nivo bolničke usluge, za one vještine i znanja koja se pokažu deficitarnim, edukacija i treninzi će krenuti već od aprila mjeseca tekuće godine, a sve u okviru našeg strateškog partnerstva sa Međunarodnim Medicinskim univerzitetom u Beču, navodi direktor Jusufović.

Moderno opremljene ambulante

On kaže da će ASA Bolnica biti zdravstvena ustanova koja pruža zdravstvene usluge iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, interne medicine sa posebnim težištima na kardiologiju i gastroenterologiju, pedijatrije, ginekologije i porodiljstva kao i odjel urgentnog zbrinjavanja pacijenata.

– Osim bolničkog liječenja, moderno opremljene ambulante će biti na raspolaganju našim pacijentima za dijagnostiku, specijalističke preglede kao i male medicinske zahvate koji ne potrebuju prijem u bolnicu svaki dan u dvije smjene, dodaje direktor.

Govoreći o 25. novembru kao najavljenom datumu za otvaranje bolnice Jusufović ističe da su zadali sebi veoma ambiciozan rok za uspostavljanje bolnice, da teže ispuniti ga, a “naše ushićenje raste kako se taj datum približava”.

(https://fena.ba)