Skip to main content
Mr. Sc. Sabina Hrvat Sadović, dr.med.

Mr. Sc. Sabina Hrvat Sadović , dr.med.

Specijalista urolog

Članica Udruženja urologa Federacije Bosne i Hercegovine.

Prva žena koja je specijalizirala urologiju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Profesionalnu karijeru započela je na Urološkoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kao specijalista urolog. Prethodno je radila kao ljekar na specijalizaciji iz urologije na Klinici za urologiju KCUS-a, te kao ljekar sekundarac na Institutu za fizijatriju i rehabilitaciju KCUS-a. Tokom rata u Bosni i Hercegovini, za vrijeme studija, bila je angažovana na Klinici za otorinolaringologiju.

Specijalizovana je za dijagnostičke i terapeutske endoskopske urološke intervencije, biopsije prostate, rješavanja hitnih stanja u urologiji, UZ urotrakta, TRUS, urodinamsko ispitivanje ženskih pacijenata sa problemima sa mokrenjem, endoskopske i otvorene urološke operativne zahvate.

Magistarski rad odbranila je 29. januara 2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pod naslovom „Hidronefroza kao prognostički faktor kod pacijenata sa invazivnim karcinomom mokraćnog mjehura“.

Autorica i koautorica je deset objavljenih radova te učesnica brojnih međunarodnih i domaćih kongresa iz oblasti radiologije, sa ukupno 25 radova i poster prezentacija.

Obrazovanje i stručno usavršavanje

  • Doktorat: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (u toku)
  • Magistar medicinskih nauka: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2013)
  • Specijalizacija: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (2003)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (1996)