Skip to main content
Elvira Mušić, dr.med.

Elvira Mušić, dr.med.

Specijalista ginekologije i akušerstva

Specijalista ginekologije i akušerstva, nakon završenog Medicinskog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu, nastavila  specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Karijeru je započela u Kantonalnoj bolnici Dr. Safet Mujić u Mostaru, Bosna i Hercegovina, gde je stekla bogato iskustvo u različitim ginekološkim i akušerskim procedurama.

Tokom svoje karijere, izvodila je ginekološke operacije kao što su dijagnostička histeroskopija i ciljane biopsije, jednostavne histeroskopijske operacije poput polipektomije, endometrijske ablacije, konizacije, kiretaže, laparotomije (uključujući salpingektomiju, ovariektomiju, ovarijalnu cistektomiju i adheziolizu), abdominalne i vaginalne histerektomije, miomektomije, operacije mišića karličnog dna i marsupijalizaciju Bartholinove ciste. U oblasti akušerstva, pruža sveobuhvatnu antenatalnu, intrapartalnu i postpartalnu brigu, uključujući psihološke aspekte, akušersku analgeziju i anesteziju. Posebno je specijalizovana za vođenje visokorizičnih trudnoća, porođaja i postpartalnog perioda. Njeno iskustvo uključuje epiziotomiju, vakuum-asistirane vaginalne porođaje, vaginalne porođaje kod karličnih prezentacija, carske rezove, kao i upravljanje komplikacijama poput trećih i četvrtih stepena laceracije perineuma, zadržane placente, postpartalnog krvarenja i distocije ramena. Posjeduje  detaljno znanje o ultrazvučnim aspektima normalne karlične anatomije, ginekoloških poremećaja, reproduktivne ginekologije i ginekološke endokrinologije

Pored formalnog obrazovanja, pohađala je nekoliko kurseva i postdiplomskih obuka. Među njima su napredna laparoskopija u Opštoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu 2009. godine, kurs ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu Ian Donald škole 2009. godine, te tretman endometrijskog i cervikalnog karcinoma na Univerzitetskoj kliničkoj bolnici Mostar 2013. godine.

Svojim dugogodišnjim radom na području ginekologije i akušerstva razvila je ekspertizu u vođenju složenih medicinskih slučajeva i pružanju visokokvalitetne medicinske usluge. Njen rad i istraživački interes uključuju različite aspekte ginekologije, akušerstva, ultrazvučne dijagnostike i preventivne medicine. Publicirala je stručne radove i nastavila da doprinosi medicinskoj zajednici kroz svoj angažman i stručno usavršavanje.

Obrazovanje i stručno usavršavanje

  • Specijalizacija: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (2009)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (2004)