Skip to main content
Aida Gavranović

Mr. Sc. Aida Gavranović, dr. med.

Specijalista urgentne medicine

Članica Udruženja urgentologa Federacije Bosne i Hercegovine. Niz godina angažirana na različitim pozicijama u Ljekarskoj komori Kantona Sarajevo.

Završila veliki broj kurseva i obuka iz domena urgentne medicine, edukatorica iz polja urgentnog medicinskog zbrinjavanja. Angažman u radu sa studentima i specijalizantima kao mentorica. Posjeduje edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta.

Svojim bogatim iskustvom i stručnošću stečenom kroz niz završenih tečajeva i sudjelovanje na različitim konferencijama pruža visoku razinu kvalitete i stručnosti u svojoj praksi (ALS tečaju, ITLS tečaju). 

Obrazovanje

  • Specijalizacija: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (2012)
  • Magistar medicinskih nauka: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2012)
  • Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2004)