Glavna medicinska sestra – tehničar bolnice

Potrebni stepen stručne spreme, zvanje i iskustvo:

 • SSS/VŠS/VSS medicinska sestra-tehničar/viša medicinska sestra-tehničar/dipl.med.sestra-tehničar
 • Poželjno: 10 godina radnog iskustva sa SSS ili minimalno 6 mjeseci radnog iskustva sa VŠS ili VSS

Broj pozicija: 1

Glavna medicinska sestra – tehničar odjeljenja

Potrebni stepen stručne spreme, zvanje i iskustvo:

 • VSS, Fakultet zdravstvenih studija I ciklus, diplomirana medicinska sestra (240 ECTS)
 • Poželjno: 3 godine radnog iskustva

Broj pozicija: više

Medicinska sestra – tehničar VSS

Potrebni stepen stručne spreme, zvanje i iskustvo:

 • VSS, Fakultet zdravstvenih studija I ciklus (240 ECTS), diplomirana medicinska sestra
 • Poželjno: 1 godina radnog iskustva

Broj pozicija: više

Medicinska sestra – tehničar VŠS

Potrebni stepen stručne spreme, zvanje i iskustvo:

 • VŠS, viša medicinska škola VI stepen, viša medicinska sestra
 • Poželjno: 6 mjeseci radnog iskustva

Broj pozicija: više

Medicinska sestra – tehničar SSS

Potrebni stepen stručne spreme, zvanje i iskustvo:

 • SSS, Medicinska škola, medicinska sestra-tehničar
 • Poželjno: 6 mjeseci radnog iskustva

Broj pozicija: više

Medicinske sestre – tehničari instrumentari

Potrebni stepen stručne spreme, zvanje i iskustvo:

 • SSS, Medicinska škola, medicinska sestra-tehničar
 • Poželjno: 6 mjeseci radnog iskustva

Broj pozicija: više

Medicinske sestre – tehničari anestetičari

Potrebni stepen stručne spreme, zvanje i iskustvo:

 • SSS, Medicinska škola, medicinska sestra-tehničar
 • Poželjno: 1 godina radnog iskustva

Broj pozicija: više

Akušersko – ginekološke sestre

Potrebni stepen stručne spreme, zvanje i iskustvo:

 • SSS, Medicinska škola, akušersko-ginekološka sestra
 • Poželjno: 6 mjeseci radnog iskustva

Broj pozicija: više

Pedijatrijska sestra – tehničar

Potrebni stepen stručne spreme, zvanja i iskustvo:

 • SSS, Medicinska škola, pedijatrijska sestra-tehničar
 • Poželjno: 6 mjeseci radnog iskustva

Broj pozicija: više

Konkurs je završen

Konkurs za prijavu za posao koji je otvoren 17.11.2022 u ASA Bolnici je završen.