Skip to main content

Skijaški palac

O kakvoj ozljedi je riječ?

Skijaški palac je akutna parcijalna ili kompletna ruptura unutrašnjeg ligamenta palca, odnosno mekog tkiva koje povezuje kosti našeg palca. Naziv je dobila po skijašima kod kojih je pomenuta ozljeda vrlo česta zbog držanja štapa prilikom padova, no ova povreda nije rezervisana isključivo za ljude koji se bave skijanjem. Može se dogoditi pri bilo kojoj vrsti trauma u kojoj dolazi do razdvajanja palca od šake. 

U zavisnosti od jačine povrede, Skijaški palac se pojavljuje u tri oblika:

  • Istegnuće
  • Parcijalno napuknuće; ili
  • Potpuno puknuće 

 

Kada trebate posumnjati na Skijaški palac?

Ako, nekoliko sati nakon povrede, počnete osjećati neki od simptoma koje ćemo navesti u nastavku, možda se radi o povredi Skijaški palac i preporučljivo je da se odmah uputite na pregled specijalisti. 

Najčešći simptomi ove ozljede su:

  • Intenzivna bol (u dijelu između palca i kažiprsta)
  • Oteknuće (u zavisnosti od oblika ozljede, može biti i krvnih podliva, odnosno modrica)
  • Nemogućnost hvatanja, odnosno sastavljanja kažiprsta i palca
  • Bol u zglobu (koja se pogoršava na svaki, pa i najblaži pokret)

 

Šta je uzrok Skijaškog palca?

Nesreće na skijanju su najčešći, ali ne i jedini uzrok ove povrede. Povreda je zabilježena i u sportovima s loptom (najčešće kod golmana), pa je drugi naziv za ovu povredu Golmanski prst. Ljudi koji se bave uličnim plesovima, takozvanim break dance-om, također su pod rizikom za ovakvu povredu. Također, Skijaški palac je česta pojava i u automobilskim nesrećama, kada vozači, držeći volan, razdvoje palac  od ostataka prstiju.

 

Kako se možete izliječiti?

Najispravniji način za liječenje je, bez odlaganja odlaska, posjeta doktoru. Kao i kod ostalih lomova, do odlaska po stručnu pomoć, sebi možete pomoći lediranjem povrijeđenog područja (ne izravno na kožu i bez masaže), odnosno potrudite se da smanjite oteknuće. Ruku podignite na povišen položaj, a prilikom kretanja, zdravom rukom podržavajte povrijeđenu. 

Pregled se sastoji od snimanja povrijeđene ruke, kao i odgovaranja na pitanja poput “da li ste nekada ranije imali sličju povredu, kada i na koji način je došlo do povrede, da li ste ranije pretrpjeli lomove kostiju” i slično. Doktor će pregledati i ostatak ruke kako bi isključio ostale potencijalne lomove. 

Prst će biti imobiliziran četiri do šest sedmica i bit će potrebno češće dolaziti na kontrolne preglede kako bi se pratio oporavak. Ukoliko nije došlo do potpune rupture, za oporavak potrebno je nositi imobilizaciju i mirovati. No, potpuno puknuće je ozbiljnija povreda koja zahtjeva hiruršku obradu i preporučuje se da se taj zahvat odradi u prve tri sedmice od trenutka povrede. Zajedničko za obje vrste povrede je nošenje imobilizacije i fizikalne terapije nakon njenog uklanjanja. 

Od brze i pravilne dijagnoze, zavisi kompletan oporavak. Fizikalne terapije se ne smiju preskakati niti zanemariti jer će one osigurati da mišići palca i dlana ojačaju, odnosno da ne dođe do trajne nefunkcionalnosti palca i kompletnog zgloba.