Zdravstvo – poslovni sektor koji se mjeri u milijardama

Healthcare - a business sector that is measured in billions

Zanimljiv pregled zdravstvenog sektora BiH donosi nam Bloomberg Adria sa člankom na temu “Zdravstvo – poslovni sektor koji se mjeri u milijardama”.

Na postojeće stanje, izazove i trendove u zdravstvu osvrnuo se i Direktor projekta ASA Bolnice, Doc. Dr. sci. Rasim Jusufović. Tom prilikom je istaknuo da u tranziciji zdravstvenog sistema, koja je neupitna i koja je pred nama, u kojoj kaskamo u poređenju sa zemljama u okruženju, privatni zdravstveni sistem može odigrati značajnu ulogu, te u partnerstvu sa javnim sektorom doprinjeti jačanju zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini.

Detaljnije