Sinergije

Eurofarm Centar - Privatna zdravstvena ustanova

Eurofarm Centar Sarajevo – najveća privatna zdravstvena ustanova u BiH, članica ASA Grupe

Eurofarm Centar Sarajevo je privatna medicinska ustanova u Bosni i Hercegovini sa preko 20 godina iskustva u pružanju ambulantnih usluga. Eurofarm Centar sinonim je za visokokvalitetnu zdravstvenu zaštitu, sigurnost i efikasnost i, na 15 lokacija u Bosni i Hercegovini (ambulante i laboratorije), zapošljava preko 200 zdravstvenih radnika.

Eurofarm pruža opsežan portofolio usluga vanbolničke zdravstvene zaštite kroz širok spektar medicinskih specijalnosti i bogatu ponudu usluga medicine rada.
Naše zajedničko djelovanje ogledat će se nadopunjavanju usluga i jedni drugima ćemo biti podrška kako bi naši pacijenti, bez obzira na vrstu liječenja koje im je potrebno, uživali u vrhunskoj medicinskoj skrbi i prijateljskom okruženju na kakvo su u Eurofarmu i navikli.

ASA Osiguranje - Sarajevo

ASA Osiguranje – najveće osiguranje u BiH, članica ASA Grupe

ASA Osiguranje domaća je privatna osiguravajuća kuća, koja je počela sa radom u oktobru 2007. godine. Tokom kratkog perioda postojanja, kompanija je razvila široku mrežu poslovnica kako bi bila na usluzi svim zainteresovanim građanima. ASA Osiguranje danas postoji u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Mostaru, Travniku, Bihaću, Goraždu, Banjoj Luci, Prijedoru, Bijeljinu, Doboju i Istočnom Sarajevu.

Akvizicijom Central osiguranja 2020. godine, ASA Osiguranje je postalo najveća osiguravajuća kompanija u Bosni i Hercegovini.
Stvarajući sinergiju između ASA kompanija, posvećeni smo ispunjavanju potreba korisnika naših usluga nudeći im efikasna i cjelovita rješenja. Partnerstvom između ASA Osiguranja, ASA Bolnice i Eurofarma, građanima Bosne i Hercegovine obezbijedit ćemo integrisanu i kvalitetnu uslugu.

Fondacija Hastor

Fondacija Hastor – dobrotvorna neprofitna organizacija, članica ASA Grupe

Fondacija Hastor je dobrotvorna, neprofitna organizacija osnovana 2006. godine kako bi podržala obrazovanje kao jedan od glavnih stubova razvoja mladih, a samim tim i zemlje. Osnovni cilj Fondacije Hastor je, kroz stipendije, obrazovne i programe volontiranja, podržavanje mlađih generacija. Fondacija Hastor posvećena je darovitoj djeci i mladima, a primarnu podršku pruža učenicima i studentima koja su marginalizirani zbog teškog socio-ekonomskog statusa.

Od svog osnivanja, Fondacija ohrabruje i podržava učenike osnovnih i srednjih škola i studente iz cijele Bosne i Hercegovine koji vrijedno rade, pokazuju snažnu volju za uspjehom, imaju potrebu za finansijskom podrškom i spremni su za usavršavanje. Fondacija Hastor uspješno sarađuje sa mnogim školama, vladinim i nevladinim organizacijama, kao i privatnim kompanijama. U svojim programima ima 2250 stipendista, 934 počasna studenta, 350 000 volonterskih sati i sarađuje sa 135 opština. Stipendisti Fondacije žive u svim krajevima Bosne i Hercegovine.

Zajedništvo između ASA Bolnice i Fondacije Hastor, neiscrpnom izvoru mladih, talentovanih studenata i učenika, osigurat će novim naraštajima stručno usavršavanje, naučno-istraživački rad i edukaciju u medicinskoj oblasti.