Jedan od vodećih svjetskih stručnjaka iz oblasti radiološke dijagnostike i terapije u posjeti BiH

U sarajevskoj Vijećnici 2. juna ove godine potpisan je ugovor o saradnji između prve privatne opšte bolnice u BiH, ASA Bolnice i Međunarodnog medicinskog univerziteta u Beču. Ugovor su potpisali direktor projekta ASA Bolnice, doc. dr. Rasim Jusufović i prof. dr. Christian J. Herold, direktor međunarodnih odnosa Medicinskog univerziteta u Beču i šef Odjela radiološke dijagnostike Opšte bolnice Beč.

Tim povodom ovaj renomirani svjetski stručnjak iz oblasti radiološke dijagnostike i terapije, boravio je u našoj zemlji.

Potpisom ugovora ASA Grupacija je bh. javnosti najavila otvaranje prve privatne opšte bolnice u Bosni i Herecegovini, a aktuelne trendove i trenutno stanje na području svog djelovanja kao i viđenje buduće saradnje sa ASA Bolnicom, prof. Christian J. Herold predstavio je kroz kratki intervju koji vam donosimo u nastavku.

Prof. Christian J. Herold inače radi kao voditelj odjeljenja za biomedicinsku radiološku dijagnostiku i interventnu radiološku terapiju u Opštoj bolnici Beč, te obnaša funkciju direktora Međunarodnog medicinskog univerziteta Beč. Svoj akademski angažman također obavlja kao profesor na odjeljenju za radiologiju Johns Hopkins Univerziteta u USA, a često je i gostujući predavač na prestižnim univerzitetima kao što su Stanford University, Cornell University, Cambridge University i Duke University.

Imajući u vidu da ste jedan od svjetskih pionira razvoja kompjuterizirane tomografije kao i veliki zagovornik interdisciplinarne naučne saradnje, raduje nas vaša posjeta Sarajevu i predavanje koje ćete održati za stručnu javnost. Možete li sa našim čitateljima podijeliti više informacija o novim dostignućima na polju radiološke dijagnostike i terapije?

Moderna radiološka dijagnostika i terapija je sve više bazirana na visokoj IT tehnologiji kao i umjetnoj inteligenciji te je doživjela svojevrstan procvat u vremenu kada su BiH i zemlje u okruženju proživljavale veliku ratnu krizu. To vrijeme je teško nadoknadivo i potreban je određeni broj godina da se sustigne brzi razvoj radiologije i radiološke terapije. Danas je tehnologija dostupna po mnogo prihvatljivijoj cijeni i mislim da je sada pravo vrijeme da bh. stručnjaci, uz već dostupnu tehnologiju, naprave velike iskorake uz podršku evropskih centara koji su imali sreću da ostvare kontinuitet stručnog razvoja. Zato već duže vremena razgovaramo sa partnerima u BiH i sada konačno planiramo izgraditi most znanja i edukacije na relaciji Sarajevo – Beč.

Koja su neka od dosadašnjih postignuća Međunarodnog medicinskog univerziteta, posebno u kontekstu pandemije COVID-19?

Jedan od primjera odlučujuće borbe protiv Covida u našoj Opštoj bolnici Beč je transplantacija pluća. Uspostavljanje takve procedure zahtijeva intenzivno i održivo obrazovanje i obuku medicinskog osoblja, promjenu i prilagođavanje lokalnog zakonodavstva. Međutim, jednako je važno započeti sa detaljnim strateškim planom, biti ambiciozan, ali i realan u postavljanju ciljeva, te slijediti svoje snove.

Želimo biti dio ove posebne priče i svojom stručnošću, iskustvom i znanjem dati svoj maksimum. Posebno bih istakao vrlo inovativnu proceduru koju trenutno razvijamo za liječenje poremećaja koji pogađa veliki broj pacijenata, a to je plućna embolija. Mi, interventni radiolozi i kardiolozi, težimo uklanjanju krvnih ugrušaka iz plućnih arterija interventnim radiološkim pristupom, što znači minimalno oštećenje tkiva i kože korištenjem male rupe za iglu i uvodnicu, eventualno čak i u ambulantnom tretmanu, tako da je pacijent, isti dan nakon procedure, spreman napustiti bolnicu.

Na koji način BiH može uhvatiti korak sa razvijenim evropskim zemljama kada su u pitanju medicinske prakse?

Mi u Opštoj Bolnici Beč, kojom upravlja Medicinski Univerzitet Beč, imamo sve više pacijenata sa prostora Balkana koji u našoj bolnici traže medicinsku pomoć, a posebno za složene i visokospecijalizirane procedure iz raznih medicinskih disciplina. Smatramo da uz detaljno isplanirane programe prevencije te ciljanu edukaciju iz grana medicine koje pokazuju značajan deficit u pogledu vještina i znanja možemo značajno promijeniti stvari, odnosno omogućiti da veliki dio ovih pacijenata bude zbrinut u svojoj zemlji po istim visokim kriterijima kvaliteta i sigurnosti. Tome ćemo težiti kroz našu, nadam se, uskoro ostvarenu saradnju u Bosni i Hercegovini.

S obzirom na veličinu i značaj zdravstvene ustanove iz koje dolazite, da li će biti mjesta za edukaciju medicinskog osoblja iz BiH?

Medicinski Univerzitet u Beču upravlja Opštom bolnicom Beč, najvećom bolničkom ustanovom u Austriji sa bogatom historijom od preko 300 godina, preko 9.000 uposlenih i preko 45.000 hirurških operacija godišnje. Naravno, most edukacije koji gradimo je dvosmjeran te se radujemo zdravstvenim radnicima iz BiH svih profila, ljekarima ali i tehničarima, babicama, bolničarkama, zdravstvenim ekonomistima koji će, kroz ovu saradnju, imati priliku za sticanje dodatnog znanja. Naša ustanova i danas upošljava veliki broj stručnjaka sa vaše teritorije i dokazano su vrijedni, orijentirani ka cilju i ambiciozni u svojim usmjerenjima.

U okviru svoje posjete Prof. Dr. Christian J. Herold je održao predavanja u prostorijama Eurofarm Poliklinke za sve njihove uposlenike, koji su tom prilikom došli iz svih gradova BiH. Prisustvo predavanju na temu “Učinkovito radiološko liječenje plućnih lezija/čvorova sumnjivih na rak pluća” odnosno predstavljanje moderne radiološke dijagnostike i terapije bazirane na visokoj IT tehnologiji, Eurofarm je omogućio i svojim poslovnim partnerima i uposlenicima farmaceutskih kompanija kako bi se i oni  upoznali sa najnovijim dostignućima i trendovima u oblasti radiologije, digitalizacije, blagovremenog dijagnosticiranja i odgovarajuće terapije.

Prezentirajući naučna dostignuća i praktična znanja prof. Harold je dodatno potvrdio važnost ove saradnje. Dijeljenje znanja, kroz kontinuiranu edukaciju kadra u ASA Bolnici i Opštoj Bolnici Beč, te razvoj programa naučno istraživačke saradnje, osigurat će bh. građanima kvalitetnu zdravstvenu uslugu kakvu i zaslužuju.

Više informacija o radu i djelovanju prof. Christianu J. Heroldu možete pogledati na sljedećem linku https://radnuk.meduniwien.ac.at/allgemeine-informationen/klinikleitung/christian-herold/