Saradnja ASA Bolnice i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Saradnja ASA Bolnice i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Predstavnici Projektnog tima ASA Bolnice održali su 26.10.2022. godine sastanak sa direktoricom mr.dr.prim. Almom Bangur, spec. epidemiolog, i osobljem Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo povodom uspostave saradnje između Zavoda i ASA Bolnice.

Na sastanku je razgovarano o modalitetima saradnje u oblasti sanitarno-higijenskih usluga Zavoda i usluga edukacije za osoblje zdravstvenih ustanova, ali i o savjetovanju i razmjeni iskustava koje svojim višedecenijskim radom Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo stavlja na raspolaganje.

ASA Bolnica, kao prva privatna opća bolnica u Bosni i Hercegovini, je opredjeljena za razvijanje partnerskih odnosa sa svim učesnicima zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo i šire, a posebnu pažnju pridaje saradnji sa javnim ustanovama i ustanovama usmjerenim na naučno-istraživački aspekt kzdravstvenog rada koji i ASA Bolnica nastoji da proširi i dodatno obogati.

Tokom sastanka razgovarano je i o konceptima zajedničkih edukacija iz nadležnosti i odgovornosti Zavoda u formi kontinuirane edukacije za osoblje ASA Bolnice unutar naučno-istraživačkog centra koji ASA Bolnica planira imati.