Race for the Cure

Tim ASA Bolnice je zajedno sa kolegicama i kolegama iz ASA Grupe, ASA Banke, ASA Osiguranja i ASA Gradnje danas simboličnom šetnjom podržao ”Race for the cure” i tako svim ženama koje boluju od karcinoma dojke pokazao da nisu same u svojoj borbi!

Više od 90% žena sa rakom dojke mogu se izliječiti ako se dijagnoza bolesti postavi u ranom (lokaliziranom) stadiju i ispravno liječi. Petogodišnje preživljavanje u tom slučaju iznosi 97%.

Prema posljednjim dostupnim podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH od ukupnog broja registriranih novotkrivenih malignih tumora kod žena u Federaciji BiH, rak dojke je bio vodeća lokalizacija u 2020. godini sa učešćem od 18,4%.

Usvajanje zdravih stilova života (pravilna ishrana, fizička aktivnost, nepušenje, regulacija tjelesne težine) i redovno obavljanje pregleda (mamografija i ultrazvučni pregled, bimanuelni pregled i samopregled dojki) imaju ogroman značaj za prevenciju i rano otkrivanje raka dojke.

Ovo je prilika da pozovemo sve žene da tokom cijele godine brinu o svom zdravlju i da redovno obavljaju preglede.

Zdravlje je ono što je najvažnije!