‘’13th Days of BHAAAS“ – 24.06.2022 “Uloga privatnog zdravstvenog sektora u zdravstvenom sistemu BiH“

U okviru „13th Days of BHAAAS“ koje organizuje „Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka“ (BHAAAS), u petak, 24. juna 2022. godine u 15:30 sati u Hotelu „Holiday“ u Sarajevu, održat će se okrugli sto na temu “Uloga privatnog zdravstvenog sektora u zdravstvenom sistemu BiH“. Kao govornik na ovu važnu temu, okruglom stolu pridružit će se i direktor projekta ASA Bolnice, doc. dr. Rasim Jusufović.

Bit će to prilika da se bh. javnosti, po prvi put detaljno predstavi i projekat ASA Bolnice, prve privatne opšte bolnice u našoj zemlji koja, pored savremene i efikasne zdravstvene usluge koju će pružati bh. građanima, ima za cilj i kreiranje produktivnog okruženja za obrazovanje i usavršavanje mladih ljudi u oblasti zdravstva.

Budućim medicinskim stručnjacima ASA Bolnica će, osim najboljih uslova za edukaciju unutar same ustanove, kroz aktivnu saradnju sa bosankohercegovačkim i međunarodnim univerzitetima, te akademskim zajednicama poput BHAAAS, osigurati priliku za kvalitetan profesionalni razvoj.

Na okruglom stolu tretirat će se teme aktuelnih trendova u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine, analizirat će se zdravstvena ponuda, te će se uporediti sa evolucijom zdravstvenih sistema u okruženju. Govorit će se i o neophodnoj tranziciji zdravstvenog sistema kako bi se smanjio jaz između ponude i potražnje za zdravstvenim uslugama, a sa ciljem obezbjeđenja efikasne zdravstvene zaštite.

Gosti okruglog stola su:

  1. Prof. dr. Haris Vranić (Ministar zdravstva Kantona Sarajevo)
  2. Prof.dr.sci.med. Mirsad Kacila (privatna zdravstvena ustanova „Centar za srce“ Sarajevo)
  3. Dr.sci.cand. Faruk Hadžić (makroekonomski analitičar, Odsjek ekonomija i business, Univerzitet SSST u Sarajevu)
  4. Doc. dr. Rasim Jusufović (Katedra za zdravstvenu ekonomiku Medicinskog fakulteta SSST u Sarajevu, direktor projekta ASA Bolnica Sarajevo)
  5. Mr.sci.oec. Muamer Kosovac (direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo)
  6. Predstavnici pacijenata

Moderator okruglog stola je doc. dr. Tarik Čatić, predavač na Katedri za zdravstvenu ekonomiku i jedan od osnivača postidplomskog studija iz Zdravstvene Ekonomike Medicinskog fakulteta SSST u Sarajevu.

Više informacija o ovom događaju potražite na:

https://bhaaas.org/sarajevo-2022/about-us/