Partnerski odnos s kompanijom Dedalus

Dedalus

Ciljeva za ASA Bolnicu ima mnogo i iako djeluju vrlo ambiciozno, uz posvećene članove tima i prave partnere, nisu neostvarivi. Ipak, jedan se cilj ističe i motiviše nas da se svaki dan potrudimo malo više. On se prožima kroz sve naše razgovore, ideje i planove. Vrlo je jasan, a odnosi se na želju da građanima BiH, ali i regiona, osiguramo najkvalitetniju zdravstvenu uslugu. Želimo odgovoriti na sve njihove potrebe koje se tiču zdravlja te postati mjesto na kojem se svi osjećaju sigurno. Da bismo to postigli, svaki član tima, ali i svi naši partneri, moraju dati sve od sebe, odnosno biti najbolji u svojoj sferi djelovanja.

Težimo dugoročnim saradnjama i partnerima koji će nam pomoći da ostvarimo sve što smo zamislili, kao i konkurentsku prednost u pružanju medicinskih usluga. Želimo ponuditi načine liječenja koji su, osim na vrhunske stručnjake, oslonjeni i na najmodernije tehnologije što će rezultirati vrhunskim zdravstvenim uslugama i na kraju, onom najvažnijem – zadovoljnim pacijentima. I baš zbog toga tražimo partnere koji će nam u tome pomoći.

Jedno od prvih partnerstava koje smo ostvarili je sa kompanijom Dedalus. Od ove saradnje svi očekujemo mnogo. I znamo da ćemo mnogo i dobiti jer se radi o jednoj od najvećih globalnih kompanija za zdravstveni softver na svijetu. Dedalus je fokusiran na rastuću potražnju za inovativnim i cjelokupnim rješenjima za podršku digitalnoj transformaciji zdravstvenog ekosistema. Ovo je, najjednostavnije rečeno, kompanija koja pomaže zdravstvenim organizacijama u pružanju novih modela njege i boljih rezultata zdravstvene zaštite.

Dedalusov zdravstveni informacioni sistem trenutno radi u preko 6000 bolnica širom svijeta, u više od 5000 laboratorija i vodi više od 300 miliona kartona pacijenata. Dedalus softver koristi se širom svijeta, upravljajući svake godine sa više od 3 milijarde dijagnostičkih rezultata, opskrbljuje preko 500 miliona stanovnika, 28 miliona bolničkih i 35 miliona hitnih prijema. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti opslužuju više od 120 miliona građana. Impresivno, zar ne?

ASA Bolnica, kroz partnerski odnos s kompanijom Dedalus, stremi ka digitalizaciji te pružanju efikasnije zdravstvene usluge potpomognute provjerenim, etabliranim i cjelovitim zdravstvenim softverom. I, baš nimalo, ne sumnjamo u zajednički uspjeh.