Optimiziranje procesa u bolnici putem softvera za simulaciju

Software za simulaciju procesa

Softver za simulaciju je jedan od najnaprednijih alata za modeliranje, analizu i optimiziranje bilo kojeg procesa koji se može odvijati u stvarnom vremenu. Ovaj sistem, između ostalih, koriste i brojne zdravstvene organizacije za procjenu različitih scenarija u procesima liječenja pacijenata te validiranju scenarija prije konačne izvedbe medicinskog zahvata. Temelji se na 3D prikazu i pruža mogućnost analize svakog aspekta liječenja pacijenta kao i zaključke koje bi potencijalne promjene mogle donijeti zdravstvenom sistemu. Sve se to dešava u virtuelnom okruženju, a koje je, u svakom momentu, fokusirano na pacijenta.

Zaključci do kojih dolaze korisnici ovog sistema su od velike pomoći jer pomažu zdravstvenoj organizaciji da otkrije efikasnija rješenja za liječenje pacijenata.
Na temelju izvedene simulacije dobivaju se opširni izvještaji o izvedbi, pomoću kojih se unaprijed mogu identificirati problemi i slabosti u sistemu, nakon čega se oni, detaljnijim planiranjem ili odabirom najoptimalnijeg rješenja, jednostavno eliminišu.

3D okruženje je korišteno u raznim poduhvatima za poboljšanje medicinske skrbi za pacijente, uključujući studije za otkrivanje različitih opcija za olakšavanje porođaja i kao alat za obuku zdravstvenih radnika i menadžmenta, a mi u ASA Bolnici jedva čekamo da počnemo otkrivati benefite koje će nam korištenje ovog softvera donijeti.