U Sarajevu predstavljen projekat ASA Bolnice

Danas je, u okviru 13. dana BHAAAS-a u BiH, održan okrugli sto na temu „Uloga privatnog zdravstvenog sektora u zdravstvenom sistemu BiH“ na kojem je bh. javnosti predstavljena ASA Bolnica

Organizator ovog događaja je bosanskohercogovačko-američka akademija umjetnosti i nauka. Bila je ovo prilika da se stručnoj javnosti predstavi i projekat ASA Bolnice, prve privatne opšte bolnice u našoj zemlji. ASA Bolnica, pored savremene i efikasne zdravstvene usluge koju će pružati bh. građanima, ima za cilj i kreiranje produktivnog okruženja za obrazovanje i usavršavanje mladih ljudi u oblasti zdravstva.

Direktor projekta ASA Bolnice, doc.dr. Rasim Jusufović, koji je zaposlen i na Katedri za zdravstvenu ekonomiku Medicinskog fakulteta SSST, je naveo da u tranziciji zdravstvenog sistema koja je pred nama, a u kojoj kaskamo u poređenju sa zemljama u okruženju, privatni zdravstveni sistem može značajno poboljšati kvalitet zdravstvenih usluga. Posebno u području promocije zdravih životnih stilova i očuvanja zdravlja.

“To je područje gdje privatni zdravstveni sistem može odigrati ključnu ulogu. S druge strane, svjedoci smo porasta troškova tehnološki naprednih instrumenata, opreme, farmakoterapije i svega ostalog. Zato je važno da se izvrše pravilne procjene zdravstvenih tehnologija, da se uključe stručnjaci iz farmakoekonomike koji mogu pomoći da se troškovi racionaliziraju te da se drže pod kontrolom”, dodao je Jusufović.

Jedan od učesnika okruglog stola, ministar zdravstva Kantona Sarajevo, Haris Vranić, ovom prilikom je istakao koliko je važno uspostavljanje partnerstva između javnog i privatnog sektora, pogotovo u segmentima u kojim javno zdravstvo ne može adekvatno odgovoriti.

“Uspostavljanjem javno-privatnog partnerstva, polažem nadu da će se javno zdravstvo “probuditi” i uključiti u utakmicu za pružanje kvalitetnijih zdravstvenih usluga. Kada imate kvalitetnu uslugu, imat ćete i više pacijenata, a samim time, ustanova će raspolagati sa više novca s kojim će moći dodatno unaprijediti svoju ponudu”, kazao je ministar Vranić.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, mr.sci.oec. Muamer Kosovac kazao je kako privatni sektor ima vrlo značajnu ulogu u zdravstvenom sistemu, iako po pitanju sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja više od devedeset posto budžeta odlazi na javne zdravstvene ustanove.
“Postoji niz propisa, zakona i podzakonskih akata koji reguliraju ovaj sistem. Po zakonu, privatni i javni sektor, imaju isti tretman i njihovo partnerstvo mora biti čvrsto. Prednost privatnog sektora su svakako pojednostavljene procedure, što znači da ne postoje formalno-pravne barijere kao što je slučaj sa javnim sektorom.
Recimo, ne moraju postupati po Zakonu o javnim nabavkama i operativniji su u pružanju usluga i ostvarivanju svojih ciljeva”, naveo je Kosovac.

Makroekonomski analitičar dr.sci.cand. Faruk Hadžić je izrazio zabrinutost zbog problema s emigracijom stanovništva zbog kojih se očekuju smanjene uplate doprinosa u javno zdravstvo.
“Zbog toga, ali i brojnih drugih razloga, uloga privatnog zdravstvenog sektora mora biti veća te u budućnosti moramo pronalaziti nove modalitete kako finansirati zdravstvo u BiH”, smatra Hadžić.

Jedan od govornika bio je i prof.dr.sci.med. Mirsad Kacila iz privatne zdravstvene ustanove „Centar za srce“ Sarajevo, koji je kazao da privatni sektor još uvijek nema neku značajniju ulogu u bh. zdravstvenom sistemu. Iako se u privatnom sektoru obavlja veliki broj medicinskih usluga i procedura one se, na žalost, ne tretiraju isto kao u javnom sektoru, bez obzira što su pred zakonom i javni i privatni sektor jednaki.
“Kvalitet usluge, brzina reakcije i sve ostalo što privatni sektor može pružiti je neuporedivo, po meni, efikasnije i utiče na poboljšanje kvaliteta usluge, za razliku od nekih drugih segmenata zdravstva”, naveo je Kacila.
Također je dodao da je za unapređenje trenutnog stanja u zdravstvu dovoljno ugledati se na prakse susjednih zemalja koje su se pokazale dobrim za pacijente.