Centralna laboratorija

Centralna laboratorija je bolnički odjel koji, 24/7, pacijentima pruža različite bolničke i ambulantne dijagnostičke usluge. Laboratorija nudi širok izbor testova za dijagnosticiranje i praćenje stanja pacijenata uz poštivanje najviših standarda kvaliteta i sigurnosti pacijenata.

Spektar usluga 

 • Citopatologija
 • Banka krvi
 • Koagulacija
 • Imunologija
 • Hemija
 • Hematologija
 • Mikrobiologija
 • Virologija
 • Analiza urina
 • Prenatalna/Postnatalna dijagnoza
 • Flebotomija
 • Molekularna dijagnostika