Opšta interna medicina

Odjel za opštu internu medicinu imat će sljedeće podspecijalnosti: gastroenterologija, hepatologija, onkologija, imunologija, endokrinologija, dijabetologija, gerijatrija i nefrologija.

Spektar usluga

 • Gastroenterologija i hepatologija
 • Metabolički poremećaji (dijabetes melitus)
 • Pulmologija (astma bronhijalna, hronična opstruktivna plućna bolest)
 • Komplikacije povezane sa dijabetes melitusom (npr. dijabetičko stopalo)
 • Klinička gerijatrija i gerontologija
 • Laboratorija za neuropatiju, dijagnostika i terapijska kontrola dijabetičke polineuropatije
 • Liječenje endokrinoloških poremećaja (poremećaji štitne žlijezde, paratiroidne žlijezde, tumori hipofize)
 • Vaskularni poremećaji – uključujući sekundarne (endokrini) uzroci hipertenzije
 • Endokrinološka andrologija, posebno u slučajevima erektilne disfunkcije izazvane dijabetesom
 • Koncepti palijativne terapije, palijativno zbrinjavanje
 • Poremećaji jetre
 • Hronične upalne bolesti crijeva
 • Metabolički poremećaji

Dodatne internističke usluge

 • Ambulantne usluge – klasični i specijalni pregledi i tretmani (npr. osnovni internistički pregled, dijagnoza karcinoma, tretmani protiv starenja, i sl.)
 • Interdisciplinarni centar za ultrazvučnu dijagnostiku, uključujući i ultrazvuk sa kontrastom
 • Interventna gastroenterološka endoskopija sa laboratorijom
 • Dnevna ambulanta za dijabetologiju i gerijatriju
 • Endokrinološka funkcionalna dijagnostika
 • Ambulanta za poseban tretman sindrom dijabetičkog stopala, dijabetes u trudnoći i terapija insulinskom pumpom
 • Klinička imunologija i reumatologija
 • Nutricionistička medicina i dijetetika
 • Fotodinamička terapija (npr. tumori žučnih kanala)
 • Stent implantati
 • Resekcije sluznice
 • Zarazne bolesti