Ortopedija

U Centru za ortopediju bavimo se povredama, posljedicama povreda i bolestima mišićno-koštanog sistema. Tretmani se obavljaju po visokim standardima kvaliteta i sa najsavremenijom tehničkom opremom što uključuje endoskopske i minimalno invazivne hirurške tehnike s intraoperativnim snimanjem i kompjuterski vođenu navigaciju.

Spektar ponuda:

 • Zbrinjavanje jednostavne i srednje teške traume pacijenata
 • Stabilizacija i rekonstrukcija zglobova, tretman frakture cijelog mišićno-koštanog sistema
 • Povreda kičme i karlice
 • Septička hirurgija mišićno-koštanog sistema
 • Operacije kičme u posljedicama nezgoda i degenerativne promjene
 • Korektivne operacije kao odgovor na nesreću izazvanu nezgodama
 • Medicinske operacije zbog tumora na kostima i skeletnog sistema
 • Endoskopske i minimalno invazivne hirurške tehnike na koštanom sistemu

Specijalne ponude i ustanove:

 • Interdisciplinarno odjeljenje za kratkotrajnu hirurgiju (pacijenti i procedure dnevne njege)
 • Stacionarna terapija bola u saradnji sa Centrom za anesteziologiju i jedinicu intenzivne njege
 • Specijalizovana fizikalna i radna terapija
 • Konzervativna ortopedija
 • Dnevna hirurgija